TILLGÄNGLIGT NU

Azure HDInsight – Nya funktioner och prissänkningar

Publiceringsdatum: 12 januari, 2018

Vi informerade nyligen om ett antal spännande nyheter för Azure HDInsight, Microsofts fullständigt hanterade analystjänst med öppen källkod för företag:

1.                          Från och med den 5 januari 2018 har vi sänkt priserna med upp till 52 procent för alla arbetsbelastningar i HDInsight och även genomfört ytterligare en prissänkning på 80 procent för Microsoft R Server-tillägg. Som en del av den här prissänkningen byter vi namn på ”premiumnivåkluster” till ”Enterprise Security Package”. Du kan välja att lägga till detta i dina Azure HDInsight-kluster.

2.                          Allmän tillgänglighet för Apache Kafka på HDInsight. Med den allmänna tillgängligheten för Apache Kafka kan kunderna skapa realtidsanalyslösningar med öppen källkod för företag, till exempel IoT, bedrägerikontroll, klickströmsanalys, social analys med mera, allt med uppbackning av Azure HDInsights serviceavtal på 99,9 %.

3.                          Integrering med Log Analytics – allmän tillgänglighet. Azure Log Analytics är nu integrerat med Azure HDInsight för att möjliggöra övervakning för företag för verksamhetskritiska analysarbetsbelastningar. Få aviseringar, övervaka och felsök alla Azure HDInsight-arbetsbelastningar.

4.                          Integrering med Power BI DirectQuery i förhandsversionen. Skapa dynamiska rapporter baserat på data och mått som du redan har på dina interaktiva frågekluster. Skapa visualiseringar av hela din datauppsättning snabbare med dina senaste data.

5.                          Uppdatering av utvecklingsverktyg för Spark. Den här versionen innehåller stöd för Spark i Visual Studio Code på Azure HDInsight. Utvecklare kan skapa stabila pipeliner för produktionsdata och felsöka distribuerade Spark-jobb. Detta innebär att du kan använda den interaktiva miljön i Python och Spark även i Visual Studio Code.

 

Läs mer i det här blogginlägget och lär dig mer om Azure HDInsight. Testa Azure HDInsight nu.

 

  • Features