Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Direkt uppladdning av Azure Managed Disks är nu allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 02 april, 2020

Idag kan kunder överföra en lokal VHD till Azure som en hanterad disk på två olika sätt: kopiera VHD:en till ett lagringskonto innan de konverterar den till en hanterad disk, eller genom att koppla en tom hanterad disk till en virtuell dator och skapa en kopia. Båda dessa alternativ har dock nackdelar. Det första alternativet kräver underhåll av lagringskonton och det andra alternativet medför extra kostnader för att köra virtuella datorer. Direkt uppladdning löser båda dessa problem och tillhandahåller ett förenklat arbetsflöde genom att göra det möjligt för dig att kopiera en lokal VHD direkt till en tom hanterad disk. Du kan använda funktionen för att ladda upp till hanterade diskar på prestandanivåerna Standard HDD, Standard SSD och Premium SSD med alla storlekar som stöds.

Oberoende programvaruleverantörer (ISV) som tillhandahåller säkerhetskopieringslösningar för virtuella IaaS-datorer i Azure kan använda direkt uppladdning för att återställa kundernas säkerhetskopior till hanterade diskar. Direkt uppladdning förenklar återställningsprocessen för oberoende programvaruleverantörer genom att inte kräva hantering av lagringskonton. Azure Backup-stöd för stora hanterade diskar använder direkt uppladdning. Det använder direkt uppladdning för att återställa stora hanterade diskar.

Verktyget AzCopy har också stöd för direkt uppladdning för snabbare kopiering. AzCopy har utformats för att stödja storskalig dataflytt i Azure. Kunder kan använda AzCopy för att kopiera en lokal VHD till en tom hanterad disk eller för att kopiera en hanterad disk till en annan Azure-region för regional migrering eller expandering.

Azure Storage Explorer har också lagt till stöd för hanterade diskar för ökad produktivitet! Det gör direkt uppladdning tillgängligt via ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt (GUI) så att du kan migrera dina lokala VHD-filer till hanterade diskar med några enkla klick. Dessutom använder det direkt uppladdning så att du kan kopiera och migrera dina hanterade diskar sömlöst till en annan Azure-region.

Läs dokumentationen om direkt uppladdning för mer information.

  • Managed Disks
  • Services

Tillhörande produkter