Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för virtuella Azure-datorer

Förenklad hantering

Skapa Managed Disks genom att ange lagringstyp (SSD-disk eller hårddisk) och diskstorlek – Azure sköter resten.

Skalbara VM-distributioner

Skapa tusentals Managed Disks på en gång inom ramen för en enda Azure-prenumeration. Det tar bara några minuter. Skapa upp till 1 000 virtuella datorer i en och samma skalningsuppsättning. Använd skalningsuppsättningar till att distribuera stora kluster, till exempel storskaliga HADOOP- eller DataSynapse-distributioner.

Säker

Tillämpa detaljerad åtkomstkontroll på Managed Disks med hjälp av Azure RBAC. Det finns många åtgärder man kan vidta för Managed Disks, till exempel läsa, skriva (skapa/uppdatera), ta bort och exportera. Du kan välja att endast dela ut de behörigheter som krävs för att olika personer ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Extremt tillförlitliga och tillgängliga

Vi tillhandahåller branschens högsta tillförlitlighet och tillgänglighet genom att replikera data till tre olika repliker samtidigt. Om en replik får problem kan två andra ta över för att säkerställa beständigheten hos dina data och hög tolerans mot fel.

Flera lagringsalternativ

Välj SSD-baserade Premium Managed Disks för produktion och resultatdrivna arbetsflöden där snabba svarstider och stora dataflöden är av avgörande betydelse. Använd hårddiskbaserade och kostnadseffektiva Standard Managed Disks för utveckling/testning eller andra icke-kritiska arbetsbelastningar.

Enkel migrering

Det är enkelt att migrera Standard Managed Disks till Premium Managed Disks – allt som behövs är en omstart. Detsamma gäller om du skulle vilja migrera dina befintliga virtuella ARM-datorer med ohanterade diskar till hanterade diskar (Managed Disks) – allt som behövs är en omstart. Det kan ta några minuter att migrera en virtuell dator, så förlägg gärna migreringen till en schemalagd underhållstid.

Migrera till Managed Disks

Säkerhetskopiering baserad på tidpunkt

Säkerhetskopiera dina Managed Disks i form av ögonblicksbilder (kopior tagna vid givna tidpunkter). Ögonblicksbilder kan existera oberoende av källdisken och kan användas till att skapa nya Managed Disks senare.

Enkel hantering av anpassade avbildningar

Du kan enkelt skapa anpassade avbildningar av din anpassade virtuella hårddisk eller av virtuella datorer som är i drift. Använd anpassade avbildningar till att skapa flera virtuella datorer eller flera stora skalningsuppsättningar i samma region.

Kryptering

Kryptera dina data med Azure Disk Encryption och nycklar som antingen hanteras av kund eller av Microsoft.

Relaterade produkter och tjänster

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Managed Disks

Prova lagring med Managed Disks