Hoppa över navigering

Managed Disks

Beständiga och säkra disklagringsalternativ för Azure Virtual Machines

Förenklad hantering

Ange lagringstyp (Premium eller Standard) samt den diskstorlek som behövs så skapar och hanterar Azure de hanterade diskarna åt dig.

Skalbara distributioner för virtuella datorer

Skapa tusentals hanterade diskar på en gång inom ramen för en enda Azure-prenumeration. Det tar bara några minuter. Skapa upp till 1 000 virtuella datorer i en och samma skalningsuppsättning för att distribuera ett stort kluster, till exempel storskaliga Hadoop- eller DataSynapse-distributioner.

Mer säkerhet

Tillämpa detaljerad åtkomstkontroll på hanterade diskar med hjälp av Rollbaserad åtkomstkontroll i Azure. Du kan välja att endast dela ut de behörigheter som krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

Extremt tillförlitliga och tillgängliga

Replikerar dina data till tre olika repliker samtidigt. Om en replik får problem kan två andra ta över för att säkerställa beständigheten hos dina data och hög tolerans mot fel.

Flera lagringsalternativ

Välj Premium SSD Managed Disks (solid state-hårddiskar) för produktion och prestandakänsliga arbetsbelastningar där snabba svarstider och stora dataflöden är av avgörande betydelse. Välj Standard SSD Managed Disks för arbetsbelastningar med låg IOPS som kräver jämn prestanda samt kostnadseffektiv utveckling och testning. Använd Standard HDD Managed Disks (hårddisk) för icke-kritiska arbetsbelastningar med åtkomst som sällan används.

Enkel migrering

Du kan enkelt migrera Standard Managed Disks till Premium Managed Disks och dina befintliga virtuella Azure Resource Manager-datorer till Managed Disks med en enda omstart. Du kan praktiskt förlägga migreringen till en schemalagd underhållstid som kan slutföras på bara några minuter.

Migrera till Managed Disks

Säkerhetskopiering baserad på tidpunkt

Säkerhetskopiera dina hanterade diskar i form av ögonblicksbilder. Skapa nya hanterade diskar med ögonblicksbilder som kan existera oberoende av källdisken.

Enkel hantering av anpassade avbildningar

Du kan enkelt skapa anpassade avbildningar från din virtuella hårddisk eller från en virtuell dator som är i drift. Använd anpassade avbildningar till att skapa flera virtuella datorer eller flera stora skalningsuppsättningar i samma region.

Kryptering

Kryptera dina data med Azure Disk Encryption och nycklar som antingen hanteras av kund eller av Microsoft.

Relaterade produkter och tjänster

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Prova lagring med Managed Disks