Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för : oktober 2020

8 okt

Azure Blob – Soft Delete for Containers preview region expansion

FÖRHANDSVERSION

Azure Blob Soft Delete for Containers public preview is now available in all public Azure regions.

 • Premium Blob Storage
 • Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer
 • Azure Data Lake Storage
 • Blob Storage
 • Arkivlagring
 • Features
7 okt

Azure Data Lake Storage immutable storage is now in preview

FÖRHANDSVERSION

Immutable storage for Azure Data Lake Storage is now in preview. Set time-based policies or legal holds on data so that the data becomes non-erasable and non-modifiable.

 • Azure Data Lake Storage
 • Security
 • Features
7 okt

Azure Data Lake Storage file snapshots are now in preview

FÖRHANDSVERSION

File snapshots for Azure Data Lake Storage is now in preview. Use file snapshots to take an unlimited number of snapshots of your files so that you can have a copy of that file at a point in time.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
7 okt

Azure Data Lake Storage static website now in preview

FÖRHANDSVERSION

Static website for Azure Data Lake Storage is now in preview. Directly host static content from Azure Data Lake Storage, and view that content from a browser by using the public URL of that website.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region