Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure Blob – regionsutökning för förhandsversionen av mjuk borttagning av containrar

Publiceringsdatum: 08 oktober, 2020

Azure Blob Storage strävar efter att tillhandahålla förstklassigt dataskydd och återställningsfunktioner som håller dina data säkra. Mjuk borttagning av containrar utökas med de befintliga funktionerna i Azure Blob Storage såsom versionshantering för blobarmjuk borttagning för blobarlåsning av kontoborttagning och oföränderliga blobar. Detta gör våra funktioner för dataskydd och återställning ännu bättre.

När mjuk borttagning av containrar är aktiverat för ett lagringskonto behålls borttagna containrar och deras innehåll i Azure Storage under den period som du anger. Under kvarhållningsperioden kan du återställa tidigare borttagna containrar och eventuella blobar i dem.

I dag utökar vi den offentliga förhandsversionen till alla offentliga Azure-regioner. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för aktivering av mjuk borttagning av containrar. Data i mjukt borttagna containrar debiteras med samma taxa som för aktiva data.

Läs mer om mjuk borttagning av containrar (förhandsversion).

  • Premium Blob Storage
  • Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure Blob Storage
  • Arkivlagring
  • Features

Relaterade uppdateringar