Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för maj 2020

19 maj

Vi presenterar Project Bonsai och Project Moab

FÖRHANDSVERSION

Nu presenterar vi Project Bonsai, Microsofts maskinundervisningstjänst för att skapa intelligenta industriella styrsystem, och Project Moab, en ny balanseringsrobot med öppen källkod som hjälper tekniker och utvecklare att lära sig hur man bygger dessa autonoma system i verkligheten.

 • Microsoft Build
19 maj

‘Learn TV’ daily online program to provide developers with education and skills

FÖRHANDSVERSION

Microsoft Learn will launch “Learn TV,” daily live programming and discussions for developers and a one-stop shop to learn and grow with live content from Microsoft Cloud Advocates and Product Group leaders.

 • Microsoft Build
19 maj

Azure IoT Central – Meddelanden gällande Build 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Nya Azure IoT Central-funktioner, inklusive ny mall och stöd för Azure Sphere och Azure IoT Edge, är nu tillgängliga.

 • Azure IoT Central
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

Nya Azure-tillägg för Visual Studio Code

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är två nya tillägg för Visual Studio Code tillgängliga som gör det enklare att arbeta med Azure – Azure Virtual Machines och Azure-resursgrupper.

 • Visual Studio-kod
 • SDK and Tools
 • Microsoft Build
 • Open Source
19 maj

Diagnostikloggar i Azure Container Registry är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Diagnostikloggar i Azure Container Registry är nu allmänt tillgängliga.

 • Container Registry
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

Värdalternativet för enkla sidor i statiska webbappar som finns i App Service finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Statisk Web Apps är ett förenklat värdalternativ för utvecklare som utvecklar moderna webbappar med statiska klientdelar och dynamiska serverdelar som drivs av serverlösa API:er.

 • App Service
 • Services
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

AKS-resursprovider (Azure Kubernetes Service) på Azure Stack (förhandsgranskning)

UTVECKLAS

Den privata förhandsgranskningen av AKS på Azure Stack Hub kommer snart att vara tillgänglig.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Förhandsversion av vagnparkshantering med Azure Stack Hub

UTVECKLAS

Sex nya Azure Stack Hub-funktioner kommer snart att finnas i begränsad eller offentlig förhandsversion från och med sommaren 2020.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Distribuera och hantera Azure Stack enkelt via Avanade

TILLGÄNGLIGT NU

Avanade, en molntjänstpartner, erbjuder nu ett sätt att enkelt distribuera och hantera Azure Stack på fjärranslutna platser som fabriker, oljeplattformar, återförsäljningsplatser, lagerlokaler och allt däremellan.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

CloudAssert multicloud-hanteringslösning för hubb är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

CloudAssert multicloud-hanteringslösning är nu tillgängligt.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Stöd för Windows-behållare och Azure Container Networking Interface på Azure Stack Hub kommer snart i privat förhandsgranskning

FÖRHANDSVERSION

Windows-behållare och Azure Container Networking Interface i AKS-motordistribuerade Kubernetes-kluster blir snart tillgängligt i privat förhandsgranskning.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Stack Hub
 • Compliance
 • Microsoft Build
19 maj

Azure Stack Hub stöder nu plattformsoberoende kompatibilitet på PowerShell

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Stack Hub stöder nu plattforms oberoende kompatibilitet på PowerShell och säkerställer en enhetlig hybridmiljö med Azure.

 • Azure Stack Hub
 • Gallery
19 maj

ManageIQ (tidigare kallat CloudForms) är nu tillgängligt i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

ManageIQ, en Red Hat-plattform som gör det möjligt för molnoperatörer att hantera sina resurser på Azure Stack Hub-plattformar som virtuella datorer och spåra användningsdata, är nu tillgängligt i förhandsversion.

 • Azure Stack Hub
 • Compliance
 • Microsoft Build
19 maj

Produktionslösningar med AI i fabriker

UTVECKLAS

Kunder i tillverkningsindustrin kan nu modernisera fabriksgolven och komma igång med den intelligenta nätverksgränsen genom att använda en AI-lösning som kombinerar kraften i Azure Stack Hub och Azure Stack Edge med visuellt innehåll.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Privat förhandsgranskning av Azure Container Registry på Azure Stack Hub

UTVECKLAS

Nu finns en privat förhandsgranskning av Azure Container Registry på Azure Stack Hub.

 • Azure Stack Hub
 • Microsoft Build
19 maj

Azure Container Registry-stöd för Azure Private Link och brandvägg är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Container Registry-stöd för Private Link och inkommande brandvägg allmänt tillgängligt, vilket innebär att du kan begränsa nätverkstrafiken för resurser i ett virtuellt nätverk.

 • Container Registry
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

IoT Hub-stöd för virtuella nätverk är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

IoT Hub-stöd för virtuella nätverk är nu allmänt tillgängligt.

 • Azure IoT Hub
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

Högt utdataflöde från Azure Stream Analytics till Azure Synapse Analytics i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Stream Analytics-jobb har nu möjlighet att skicka utdata till en befintlig SQL-pooltabell i Azure Synapse Analytics och att bearbeta dataflödeshastigheter på upp till 200 Mbit/s.

 • Azure Synapse Analytics
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

Autentisera Azure Stream Analytics till Azure SQL Database med hanterade identiteter

FÖRHANDSVERSION

Azure Stream Analytics har nu stöd för autentisering med hanterade identiteter med Azure SQL Database.

 • Azure Stream Analytics
 • Azure SQL Database
 • Features
 • Microsoft Build
19 maj

Azure Data Explorer matar in upp till 10 000 blobar med automatiskt förslag på schemadefinition

FÖRHANDSVERSION

Lär dig hur du matar in upp till 10 000 blobar med automatiskt förslag på schemadefinition och fortsätter att mata in nya blobar på bara några minuter.

 • Azure Data Explorer
 • Features
 • Microsoft Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region