Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Autentisera Azure Stream Analytics till Azure SQL Database med hanterade identiteter

Publiceringsdatum: 19 maj, 2020

Azure Stream Analytics har nu stöd för autentisering med hanterade identiteter med Azure SQL Database. Användarbaserade autentiseringsmetoder har vissa begräsningar, till exempel att du behöver göra en ny autentisering när lösenorden ändras eller användartoken går ut var 90:e dag. Dessa begränsningar slipper du med hanterade identiteter. Dessutom kan hanterade identiteter hjälpa till med automatisering av Stream Analytics-jobbdistributioner som skickar utdata till Azure SQL Database.

Läs mer

  • Azure Stream Analytics
  • Azure SQL Database
  • Features

Tillhörande produkter