Hoppa till huvudinnehåll

Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för november 2019

27 nov

Azure Storage – Återställning av kvarhållning i NSG flödesloggar

TILLGÄNGLIGT NU

Kvarhållning i NSG flödesloggar inaktiverades nyligen, men nu har funktionen återställts för GPv2-konton (generell användning) och bloblagringskonton. Stödet för GPv1-konton tas bort och kvarhållningen kommer inte att återaktiveras för dem.

 • Network Watcher
 • Services
 • Features
27 nov

Azure SQL Database – Tillägg för indexåtgärder online som kan återupptas

TILLGÄNGLIGT NU

Ett nytt konfigurationsalternativ är nu allmänt tillgängligt, PAUSED_RESUMABLE_INDEX_ABORT_DURATION_MINUTES, och det har lagts till i ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION (Transact-SQL) för indexåtgärder online som kan återupptas.

 • Azure SQL Database
 • Features
27 nov

Huvudnamn på Azure Active Directory-server (inloggningar) för SQL-hanterad instans

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är huvudnamn på Azure Active Directory-servrar (kallas även Azure AD-inloggningar) för hanterade instanser allmänt tillgängliga.

 • Azure SQL Database
 • Features
27 nov

Nu finns stöd för privata slutpunkter i Azure Cosmos DB i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Private Endpoint för Azure Cosmos DB är ett nätverksgränssnitt som ger dig en privat och säker anslutning till en tjänst som körs med Azure Private Link.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
27 nov

Azure Cosmos DB API har nu stöd för MongoDB version 3.6

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Cosmos DB API för MongoDB har nu stöd för MongoDB Wire Protocol version 6 och Server version 3.6. Alla nya konton som etableras via Azure-portalen kan nu etableras med Server version 3.6.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
27 nov

Azure Cosmos DB har nu stöd för GROUP BY i frågor mot API:et SQL (Core)

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är stödet i Azure Cosmos DB för GROUP BY i frågor mot API:et SQL (Core) allmänt tillgängligt. Det här är ett av vårt populäraste önskemål från användarna, och vi är mycket nöjda över att kunna lansera den här funktionen.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
27 nov

Telemetri för enhetshändelser från IoT Hub till Event Grid

TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Hub kan integreras med Azure Event Grid så att du kan skicka händelseaviseringar till andra tjänster och aktivera underordnade processer.

 • Azure IoT Hub
 • Features
27 nov

Nu kan IoT Hub-meddelanden dirigeras till Azure Data Lake StoreGen2

TILLGÄNGLIGT NU

Nu kan IoT Hub-meddelanden dirigeras till Data Lake StoreGen2

 • Azure IoT Hub
 • Features
27 nov

Nu är SAP HANA-säkerhetskopiering med Azure Backup allmänt tillgängligt i regionen Storbritannien, södra

TILLGÄNGLIGT NU

Lösningen att säkerhetskopiera SAP HANA-databaser i virtuella Azure-datorer med Azure Backup är nu allmänt tillgänglig i regionen Storbritannien, södra. Azure Backup-lösningen är också certifierad av SAP HANA och är den enda molnbaserade lösningen för säkerhetskopiering med den här certifieringen.

 • Virtuella datorer
 • Pricing & Offerings
27 nov

Berikning med meddelanden i IoT Hubs är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Berikning med meddelanden i IoT Hub innebär att du kan stämpla meddelanden med utökad information innan de skickas, som förenklar bearbetningen senare i kedjan och ger kunderna insikter snabbare.

 • Azure IoT Hub
 • Features
25 nov

Nya mått för lagring av säkerhetskopior är nu allmänt tillgängliga i Azure SQL Database

TILLGÄNGLIGT NU

Nya mått för att övervaka förbrukning av lagringsutrymme för säkerhetskopior i Azure SQL Database är nu allmänt tillgängliga.

 • Azure SQL Database
 • Services
 • Features
25 nov

Azure Migrate – Utvärdering av importerade servrar stöds nu i förhandsversionen

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2019

Azure Migrate har nu stöd för utvärdering av serverlager som importeras med en CSV-fil.

 • Azure Migrate
 • Features
25 nov

API Apps-ikonen har tagits bort från kategorin Webb på Azure Marketplace i Azure-portalen

Måldatum för indragning: november 25, 2019

API Apps-ikonen i kategorin Webb på Azure Marketplace har tagits bort från Azure-portalen. Eftersom API Apps och Web Apps har samma funktionalitet har API Apps-ikonen tagits bort.

 • App Service
 • Web Apps
 • Retirements
 • Features
23 nov

Azure Database for PostgreSQL – tjänstmeddelanden i USA, östra och Storbritannien, södra

FÖRHANDSVERSION

Azure Database for PostgreSQL – Enskild server har nu en förhandsgranskningsfunktion som ger stöd för meddelanden om tjänsters hälsa för planerat underhåll. Funktionen är endast tillgänglig i regionerna USA, östra och Storbritannien, södra.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
23 nov

Azure Database for MySQL – meddelanden om tjänsters hälsa i USA, östra och Storbritannien, södra

FÖRHANDSVERSION

Azure Database for MySQL har nu en förhandsgranskningsfunktion som ger stöd för meddelanden om tjänsters hälsa för planerat underhåll. Funktionen är endast tillgänglig i regionerna USA, östra och Storbritannien, södra.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
23 nov

Azure Database for MariaDB – meddelanden om tjänstens hälsa i USA, östra och Storbritannien, södra

FÖRHANDSVERSION

Azure Database for MariaDB har nu en förhandsgranskningsfunktion som ger stöd för meddelanden om tjänsters hälsa för planerat underhåll. Funktionen är endast tillgänglig i regionerna USA, östra och Storbritannien, södra.

 • Azure-databas för MariaDB
 • Features
22 nov

Den senaste versionen av Azure IoT Edge är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Den senaste versionen av Azure IoT Edge innehåller följande förbättringar. Läs den viktiga informationen i sin helhet på GitHub-sidan för den nya versionen.

 • Azure IoT Edge
 • Security
22 nov

Azure HDInsight – Förenkla regler för nätverkssäkerhetsgrupper med hjälp av tjänsttaggar

TILLGÄNGLIGT NU

Azure HDInsight har nu stöd för användning av tjänsttaggar för att förenkla inkommande regelhantering för nätverkssäkerhetsgrupper. Tjänsttaggar i Azure grupperar flera IP-adresser under en enskild användarvänlig tagg. Administratörer behöver därmed bara skapa regler genom att referera till dessa taggar medan Microsoft ansvarar över att hålla IP-adresserna uppdaterade. Administratörer som ansvarar för underhåll av Azure HDInsight-kluster kan nu dra nytta av den här nya hanteringsfunktionen.

 • HDInsight
 • Security
 • Features
22 nov

The D15_v2/DS15_v2 Azure Virtual Machines may no longer be isolated, starting May 15, 2020

Måldatum för indragning: maj 15, 2020

We recently announced Azure Dedicated Host Preview which allows you to run your organization’s Linux and Windows virtual machines (VMs) on single-tenant physical servers

 • Virtuella datorer
 • Retirements
 • Services
21 nov

Support för ändringsflöde finns nu tillgängligt som förhandsversion för Azure Blob Storage

FÖRHANDSVERSION

Support för ändringsflöde för Microsoft Azure Blob-lagring finns nu tillgängligt som förhandsversion.

 • Azure Blob Storage
 • Services
 • Features

Resurser

Läs Azure-bloggen för de senaste nyheterna och meddelandena.

Blogg

Få svar på dina frågor från Microsoft och community-experter.

Community-support

Läs vanliga frågor och svar om Azure-uppdateringar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region