Uppdateringsarkiv

Månatliga uppdateringar för november 2019

18 nov

Batchleverans i Azure Event Grid för scenarier med högt dataflöde finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Event Grid-prenumerationer kan nu konfigureras för att publicera händelser till dina slutpunkter i batchar (inte individuellt) för att kunna hanteras på ett effektivare sätt i scenarier med högt dataflöde.

 • Event Grid
 • Features
 • Services
18 nov

Azure Event Grid har nu stöd för CloudEvents v1.0, för bättre samverkan

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Event Grid har nu stöd för CloudEvents v1.0, ett öppet standardformat för händelser som utvecklats vid Cloud Native Compute Foundation och som skapats i ett samarbete mellan en mängd olika kollaboratörer, bland annat Microsoft

 • Event Grid
 • Features
 • Open Source
 • Services
15 nov

Azure DevTest Labs: Hanterade Azure-identiteter för att distribuera labbmiljöer

TILLGÄNGLIGT NU

Hanterade Azure-identiteter för att distribuera labbmiljöer: som labbägare kan du nu använda en användartilldelad hanterad identitet för att distribuera miljöer i ett labb. Den här funktionen är användbar i scenarier där miljön innehåller eller refererar till Azure-resurser som nyckelvalv, delade avbildningsgallerier eller nätverk som är externa från miljöns resursgrupp. Det möjliggör skapandet av sandbox-miljöer som inte bara är begränsade till miljöns resursgrupp.

 • Azure DevTest Labs
 • Features
15 nov

Azure Logic Apps-uppdateringar för september och oktober 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Logic Apps-uppdateringarna för september och oktober 2019 innefattar funktioner, uppdaterade anslutningsprogram och aviseringar om regionala distributioner.

 • Logic Apps
 • Features
 • Regions & Datacenters
15 nov

Azure Site Recovery – Samlad uppdatering 42 – November 2019

TILLGÄNGLIGT NU

Läs mer om de senaste Azure Site Recovery-uppdateringarna.

 • Azure Site Recovery
 • Features
14 nov

HPC-specialiserade virtuella datorer – HB- och HC-serien

FÖRHANDSVERSION

Virtuella HB- och HC-datorer i Azure expanderar till nya regioner

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
14 nov

Nya Azure-principer för att hantera certifikat i din organisation, finns för närvarande i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Stora organisationer har tusentals certifikat i nyckelvalv som är distribuerade i tusentals program och prenumerationer.

 • Key Vault
 • Security
14 nov

Azure Key Vault-tillägget för virtuell dator är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Key Vault-tillägget för virtuell dator gör det enklare för appar som körs på virtuella datorer att använda certifikat från ett nyckelvalv genom att eliminera de vanliga uppgifterna samt metodtips.

 • Key Vault
 • Security
14 nov

Customer Lockbox-tillägg för Microsoft Azure utanför virtuella datorer

FÖRHANDSVERSION

Med Customer Lockbox får kunderna möjlighet att kontrollera Azure-supportteknikernas åtkomst till arbetsbelastningar som innehåller kunddata. Den här utökade supporten ger kunderna kontroll över åtkomst till data för en större uppsättning Azure-erbjudanden.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Azure Disk Encryption på fler platser, och fler tjänster som erbjuder kundhanterade nycklar

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Disk Encryption kan du kryptera dina virtuella Azure-datordiskar med dina nycklar som skyddas i Azure Key Vault.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Publiceringen av Microsoft Secure Code Analysis Toolkit gör att du kan bygga säker kod

TILLGÄNGLIGT NU

Med tillägget Microsoft Security Code Analysis kan du införliva säkerhetsanalysverktyg som Credential Scanner, BinSkim med flera till dina CI/CD-pipelines för kontinuerlig Azure DevOps-integration och -leverans.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Hotskydd för Azure Key Vault i offentlig förhandsversion i regioner i Nordamerika

FÖRHANDSVERSION

Azure Key Vault är en väsentlig tjänst för att skydda data och förbättra prestanda hos molnprogram genom att erbjuda möjligheten att centralt hantera nycklar, hemligheter, kryptografiska nycklar och principer i molnet.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Hotskydd för Azure Storage innefattar Malware Reputation Screening

FÖRHANDSVERSION

Du kan nu visa identifierad skadlig kod i lagringskonton med Azure Security Center.

 • Säkerhetscenter
 • Security
13 nov

Azure Container Registry – lagringsplatsomfattande RBAC-behörigheter finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Vi presenterar den offentliga förhandsversionen av lagringsplatsomfattande RBAC-behörigheter för Azure Container Registry (ACR).

 • Container Registry
 • Services
13 nov

Azure Container Registry – Diagnostikloggar finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Diagnostikloggar för Azure Container Registry finns nu som förhandsversion.

 • Container Registry
 • Services
13 nov

Ny rekommendationskategori i Azure Advisor: Verksamhetsutveckling

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Advisor lanserar en ny rekommendationskategori som heter Verksamhetsutveckling. Den nya kategorin hjälper dig att följa metodtipsen för process- och arbetsflödeseffektivisering, resurshantering och distribution.

 • Azure Advisor
 • Features
 • Services
13 nov

Migrera SQL Server-databaser för Windows-användare till en SQL-hanterad instans

FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd (förhandsversion) för T-SQL Data Definition Language (DDL) för Windows-användare och Windows-grupper som migrerar från SQL Server-databaser till en SQL-hanterad instans med Azure Active Directory-autentisering (Azure AD).

 • Azure SQL Database
 • Features
13 nov

GitHub-åtgärder för Azure är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

GitHub-åtgärder är nu allmänt tillgängliga. Nu kan du skapa enkla men kraftfulla arbetsflöden för att automatisera kompilering och leverans av programvara. Och de är integrerade i GitHub.

 • Open Source
 • SDK and Tools
13 nov

Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala (Citus) – Hantering av användarroller är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är hantering av användarroller allmänt tillgängligt. Det innebär att du förutom ”citus” och andra inbyggda roller nu även kan hantera Postgres-användarroller i Hyperskala-servergruppsnoder (Citus).

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
13 nov

Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala (Citus) – Ett beräkningsalternativ med 64 virtuella kärnor är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är ett beräkningsalternativ med 64 virtuella kärnor allmänt tillgängligt för Hyperskala (Citus), utöver de tidigare alternativen med 4, 8, 16 och 32 virtuella kärnor.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region