Hoppa till huvudinnehåll

Flytten till molnet innebär att IT-driftsteamet omformar modellen för infrastrukturövervakning

Se hur en decentraliserad metod för övervakning ger både IT och teamen för företagsprogram möjligheten att bidra mer i sina roller.

Läs hela artikeln

Utmaningen: Anpassa till en molndriftsmodell

När Manageability Platforms-teamet, som ingår i Microsoft Core Services and Engineering (CSEO), hanterade infrastruktur i en centraliserad miljö för övervakning och avisering var modellen tydlig: de tillhandahöll en fristående tjänst som teamen för företagsprogram använde. Sedan övergick Microsoft till molnet, varefter modellen slutade fungera.

När företaget migrerade interna system och appar till Azure skapade teamen för företagsprogram sina egna virtuella datorer (VM) och ville ha fullständig kontroll över dem. Manageability Platforms-teamet hade dock fortfarande ansvaret för att övervaka och hantera dem. Problemet löstes inte av försöken att dela upp ansvarsområdena. I och med övergången till molnet insåg Manageability Platforms-teamet att de bäst kunde hjälpa utvecklingsteamen genom att gå ifrån modellen med daglig övervakning och i stället skapa en ny, decentraliserad övervakning.

"The move to Azure redefined the relationship between business app teams and us … It literally broke how we worked, including our accountability model, and we had to redesign our support services to accommodate the new self-service cloud model."

Dana Baxter, Principal Service Engineer för Manageability Platforms

Ändra kulturen kring kontroll

Till en början försökte teamet för hanteringsplattformar skapa en egen pool av Azure-prenumerationer som teamen för företagsprogram kunde använda. De upptäckte snabbt att detta fortfarande var en flaskhals för teamen som ville administrera saker på egen hand. Med nya automatiserings- och självbetjäningsfunktioner i Azure Monitor såg teamet för hanteringsplattformar möjligheten att ersätta den centraliserade modellen och lämna över ansvaret för övervakningen till teamen för företagsprogram. Samtidigt visste de att de skulle behöva genomdriva en utmanande kulturell förändring för att övervinna motståndet.

Men först var de tvungna att se till att den operativa delen av den nya DevOps-modellen var i ordning. De rensade ut en massa gamla varningar från cirka 100 ner till 15 och skapade sedan en verktygslåda på GitHub för att hjälpa teamen för företagsprogram att övervaka den egna infrastrukturen. Med hjälp av verktygslådan fastställdes riktlinjer som hjälpte teamen för hanteringsplattformar att känna mindre obehag över att behöva släppa kontrollen över något som de hade ägt i flera år. Den sista satsningen innebar en stor, mångfacetterad kommunikations- och utbildningsinsats i hela organisationen.

"Our KPIs used to be all about alerts, trouble tickets, time to resolution, and so on. Today they're around things like inventory, security patching, compliance, and other components of enterprise manageability."

Dana Baxter, Principal Service Engineer för Manageability Platforms

Decentraliserad övervakning som stärker båda teamen

Övergången till en centraliserad självbetjäningsmetod för företagsövervakning och rapportering var inte lätt, men det var värt besväret. Nu kan verktyg för rapportering och instrumentpaneler som aktiveras av Azure Monitor och Power BI göra det enkelt för team som utvecklar företagsprogram att övervaka alla delar av miljön. Med förmågan att snabbt skräddarsy sina egna instrumentpaneler och varningar och anpassa dem till hur de bygger och hanterar apparna kan de konfigurera den övervakningsmiljö som bäst uppfyller deras behov. Istället för att tillhandahålla en daglig övervakningstjänst som utvecklingsteamen använder har medlemmarna i teamet för hanteringsplattformar blivit värdefulla konsulter genom sitt samarbete med utvecklarna. Viktigast av allt är att de kan fokusera på mer strategiska och framtidsinriktade projekt, till exempel säkerhetsuppdateringar, lagerhantering och efterlevnad, vilket ger mer värde till verksamheten.

Ta en närmare till på teamets resa för att skapa en modell för molndrift.

Läs hela artikeln
Kan vi hjälpa dig?