Hoppa över navigering

DevOps-resan på Microsoft

Se hur team hos Microsoft omvandlas med införandet av DevOps

Potentialen och utmaningen med DevOps

Genom att förändra vårt arbetssätt via DevOps kan vi leverera bättre produkter till våra kunder och bättre resultat till verksamheten. Det är dock inte helt enkelt att införa DevOps. Utöver att implementera nya processer och ny teknik är det viktigaste för lyckad DevOps att man anammar en DevOps-kultur. Kulturella förändringar är svåra att genomföra, särskilt på ett stort företag som har skapat teknik i flera årtionden.

På Microsoft är vi väl införstådda med den här utmaningen. Här hittar du berättelser om en del av den experimentering och inlärning som vi har genomgått under vår fortgående DevOps-resa.

Så genomförs DevOps hos Microsoft

Samarbeta mellan team

Ett lyckat införande av DevOps kräver att man bryter ned silor mellan team. Kommunikation, synlighet och gemensamma mål är det rätta sättet för team att effektivisera DevOps-samarbete och skapa bättre produkter tillsammans.

Anta ett tillväxtorienterat tankesätt

Hos Microsoft handlar DevOps om kontinuerlig inlärning. Teamen måste ändra sitt arbetssätt, införa nya processer och betrakta misslyckanden som möjligheter att lära sig nya saker. Resan tar aldrig slut.

Främja förändring genom teknik

Microsoft-team använder de bästa verktyg som finns att tillgå. Azure gör att vi på ett tillförlitligt sätt kan driva infrastrukturen i rätt skala och automatisera processer. Användningen och bidragen till öppen källkod ökar våra möjligheter att innovera.

Utforska de verktyg som driver DevOps på Microsoft