Microsoft utser särskilda team som vägleder kulturella förändringar i syfte att främja utveckling inom tekniken

Följ 1ES-teamets (One Engineering System) experimentella resa med att hjälpa team hos Microsoft att prestera ännu bättre.

Utmaningen: Förstå hur höga prestanda kan uppnås

Microsofts 1ES-team (One Engineering System) etablerades 2014 med uppdrag från ledningen att stärka alla utvecklare i företaget genom att standardisera användningen av de bästa verktygen som finns till förfogande. Under de påföljande åren lyckades teamet skapa en standarduppsättning med verktyg bland de olika utvecklingsteamen. Problemen med källkodskontroll och kompileringstider minskade, och tillförlitligheten ökade. Men trots dessa framgångar upptäckte 1ES-teamet att det fortfarande fanns möjligheter att uppnå högre effektivitet. Det stod klart att önskat resultat skulle kräva fokus utöver verktyg – de behövde utöka arbetet till att omfatta personer och processer. Teamets uppdrag utvecklades till en ny typ av utmaning: Hur åstadkommer man kulturell förändring i ett företag med den omfattning och mångfald som Microsoft har?

"If you want things to change, you're much better off starting with 'What motivates our internal customers? Why would they want to sign on to this? And how can we best meet them where they're starting from?'"

Cindy Alvarez, Principal PM Manager för 1ES

Se ändring som en experimentell resa

1ES-teamet började med att lära sig lyssna på vad som motiverar deras interna kunder och sedan utforma arbetet kring dessa mål. Därefter fann de att de fick bättre resultat genom att fokusera på snabba framsteg med motiverade medelstora team i stället för att börja med de största teamen och sedan försöka skala ändring så snabbt som möjligt. Förbättringarna bland dessa team inspirerar andra att skapa hållbara framgångar inom företaget. Slutligen ger införandet av en experimentinriktad kultur och kontinuerlig inlärning upphov till den trygghetskänsla som folk behöver för att våga prova nya saker, dela sina åsikter och bidra på olika sätt som leder till bättre processer och prestanda.

1ES dokumenterade sin process för att dela med andra team i guiden Five steps to culture change: Empowering your teams to adapt and change how they work (Fem steg till kulturell förändring: ge dina team möjligheten att anpassa och ändra sitt sätt att arbeta).

"It's not about size … It's about focusing on quick wins and substantial impact over rolling out substantial change to as many as possible, all at once. Today, we value continuous learning and steady progress over rushing to scale."

Cindy Alvarez, Principal PM Manager för 1ES

En mångfacetterad metod för fortsatt framgång

1ES använder flera engagemangsmodeller för att möta teamens olika behov och ta reda på vad som fungerar. I ett av initiativen deltar utvecklare i teamet i upp till nio månader och främjar kulturell förändring från insidan. Med andra metoder fokuserar engagemang på en eller två veckor på att ge snabba resultat genom upprättandet av bästa praxis eller ett förbättringsramverk som fastställer vad som är ”bra”. Detta sker med coachning, mentorskap och andra tjänster. Ett annat initiativ handlar om att göra så att interna projekt fungerar mer som öppen källkod och därmed utnyttja de teknikkunskaper som finns hos Microsoft.

I dag fortsätter 1ES att fokusera på standardisering av verktyg, däribland Azure Boards för spårning av arbetsuppgifter, Azure Pipelines för samordning av byggen och distribution samt införandet av andra moderna verktyg. Teamets arbete och fokus på att skapa kulturell förändring ger betydande framgångar. De team som de arbetat med gagnas nu av både bättre samarbete och snabbare leveranser. Den kanske viktigaste aspekten är dock att medarbetarnas nöjdhet blir bättre – i ett av de mest framstående teamen ökade den med 93 procent. I sitt fortsatta arbete betonar 1ES-teamet noggrann experimentering och stadiga framsteg som ger upphov till en mer samarbetsvänlig och hållbar utvecklingskultur.

Följ med teamets experimentella resa och de lärdomar som de fått längs vägen.

Läs hela artikeln