Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är Kubernetes?

Kubernetes är ett orkestreringsprogram med öppen källkod för distribution, hantering och skalning av containrar.

Beskrivning av Kubernetes


Moderna appar byggs i allt högre grad med hjälp av containrar, det vill säga mikrotjänster förpackade med beroenden och konfigurationer. Kubernetes (uttalas ”koo-bär-nett-iss”) är programvara med öppen källkod för distribution och hantering av dessa containrar i stor skala, och det är även det grekiska ordet för ett fartygs rorsman eller en pilot. Skapa, leverera och skala containeriserade appar snabbare med Kubernetes, som ibland kallas ”k8s” eller ”k-eights”.

Så fungerar Kubernetes

När appar växer till flera containrar distribuerade på flera servrar blir driften av dem mer komplex. För att hantera den här komplexiteten tillhandahåller Kubernetes ett API med öppen källkod som styr hur och var dessa containrar körs.

Kubernetes orkestrerar kluster med virtuella datorer och schemalägger containrar att köra på de virtuella datorerna baserat på deras tillgängliga beräkningsresurser och resurskraven för varje container. Containrar grupperas i poddar, den grundläggande åtgärdsenheten för Kubernetes, och de poddarna skalas till önskat tillstånd.

Kubernetes hanterar dessutom automatiskt tjänstidentifiering, införlivar belastningsutjämning, spårar resurstilldelning och skalar baserat på beräkningsanvändningen. Det kontrollerar också hälsotillståndet för enskilda resurser och gör det möjligt för appar att självåterställa genom att automatiskt starta om eller replikera containrar.

Se hur Kubernetes fungerar
Se hur Kubernetes fungerar
Tillbaka till flikar

Varför använda Kubernetes?

Det kan vara komplext att hålla igång containeriserade appar eftersom de ofta omfattar många containrar som distribuerats på olika datorer. Kubernetes är ett sätt att schemalägga och distribuera dessa containrar – och skala dem till önskat tillstånd och hantera deras livscykel. Använd Kubernetes för att implementera dina containerbaserade program på ett portabelt, skalbart och utökningsbart sätt.

Göra arbetsbelastningar portabla

Eftersom containerappar är åtskilda från sin infrastruktur blir de portabla när du kör dem på Kubernetes. Flytta dem från lokala datorer till produktion i lokala miljöer, hybridmiljöer och miljöer med flera moln, samtidigt som du upprätthåller konsekvens mellan olika miljöer.

Skala enkelt containrar

Definiera komplexa containeriserade appar och distribuera dem i ett kluster med servrar eller till och med flera kluster med Kubernetes. När Kubernetes skalar appar efter önskat tillstånd övervakas och upprätthålls containrarnas hälsotillstånd automatiskt.

Bygga mer utökningsbara appar

Ett stort community för öppen källkod med utvecklare och företag skapar aktivt tillägg och plugin-program som lägger till funktioner som säkerhet, övervakning och hantering i Kubernetes. Dessutom kräver Certified Kubernetes Conformance Program att alla Kubernetes-versioner har stöd för API:er som gör det enklare att använda dessa community-erbjudanden.

Komma igång med Kubernetes

Se hur du börjar distribuera och hantera containeriserade program.

Följ utbildningsvägen

Lär dig praktiska färdigheter som hjälper dig att komma igång med Kubernetes.

Bygga på en komplett Kubernetes-plattform

Även om Kubernetes i sig erbjuder portabilitet, skalbarhet och utökningsbarhet kan du genom att lägga till heltäckande utveckling, drift och säkerhetskontroll distribuera uppdateringar snabbare – utan att kompromissa med säkerhet och tillförlitlighet – och spara tid på infrastrukturhantering. När du inför Kubernetes kan du också implementera följande:

 • Automatisering av infrastruktur eller serverlös Kubernetes för att eliminera rutinuppgifter som etablering, uppdatering eller uppgradering.

 • Verktyg för containeriserad apputveckling och arbetsflöden för kontinuerlig integrering och kontinuerlig distribution (CI/CD).

 • Tjänster för att hantera säkerhet, styrning, identitet och åtkomst.

Dra nytta av Kubernetes med DevOps-metoder

När en Kubernetes-app växer – och containrar, miljöer och team läggs till – ökar ofta släppfrekvensen, tillsammans med utvecklingsarbetets och driftens komplexitet. Genom att använda DevOps-metoder i Kubernetes-miljöer kan du snabbt flytta i stor skala med förbättrad säkerhet.

Leverera kod snabbare med CI/CD

Containrar ger ett konsekvent konsekvent format för paketering av appar som förenklar samarbetet mellan utvecklings- och driftteam, och CI/CD kan påskynda flytten från kod till container och till Kubernetes-kluster på några minuter genom att automatisera de uppgifterna.

Hantera resurser effektivt med infrastruktur som kod

Infrastruktur som kod skapar konsekvens och insyn för beräkningsresurser mellan olika team, vilket minskar sannolikheten för mänskliga fel. Den här metoden fungerar med de deklarativa egenskaperna hos Kubernetes-appar som drivs av Helm. Om du kombinerar de två kan du definiera appar, resurser och konfigurationer på ett pålitligt, spårbart och upprepningsbart sätt.

Accelerera feedbackloppen med konstant övervakning

Förkorta tiden mellan buggar och korrigeringar med en fullständig överblick över dina resurser, kluster, Kubernetes API, containrar och kod – från övervakning av containerhälsa till centraliserad loggning. Den överblicken hjälper dig att förhindra resursflaskhalsar, spåra skadliga begäranden och hålla dina Kubernetes-appar felfria.

Balansera hastighet och säkerhet med DevOps

Få in överskådlighet i realtid i ditt DevOps-arbetsflöde utan att kompromissa med hastigheten. Tillämpa efterlevnadskontroller och omkonfigurationer automatiskt för att säkra din bygg och släpp-pipeline – och din Kubernetes-app till följd av det.

Process Flow Infographic DevOps-arbetsflöde med Kubernetes

Exempel på DevOps-arbetsflöde med Kubernetes

 1. Upprepa, testa och felsök snabbt olika delar av en app tillsammans i samma Kubernetes-kluster.

 2. Slå samman och kontrollera kod på en GitHub-lagringsplats för kontinuerlig integrering. Kör sedan automatiserade versioner och tester som en del av kontinuerlig leverans.

 3. Verifiera källan och integriteten för containeravbildningar. Avbildningar hålls i karantän tills de passerar skanning.

 4. Etablera Kubernetes-kluster med verktyg som Terraform. Helm-diagram installerade av Terraform definierar det önskade tillståndet för appresurser och -konfigurationer.

 5. Tillämpa principer för att styra distributioner till Kubernetes-kluster.

 6. Versionspipeline kör automatiskt fördefinierad distributionsstrategi med varje kod.

 7. Lägg till principgranskning och automatisk reparation i CI/CD-pipeline. Till exempel är det bara versionspipeline som har behörighet att skapa nya poddar i din Kubernetes-miljö.

 8. Aktivera apptelemetri, övervakning av containertillstånd och logganalys i realtid.

 9. Hantera problem med insikter och informera planer för nästa sprint.

Bygg på styrkorna hos Kubernetes med Azure

Automatisera etablering, uppgradering, övervakning och skalning med fullständigt hanterad Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS). Få serverlös Kubernetes, enklare funktioner för utveckling till produktion samt säkerhet och styrning i företagsklass.

Hämta inspiration och innovation från Kubernetes-communityn

Kubernetes har skapats av – och blomstrar tack vare – de tusentals människor och hundratals organisationer som har delat med sig av kunskaper, kod och fortsatt stöd till de personer som använder det. Bygg framgången för din programvara på deras passionerade bidrag.

35 000

Deltagare

180 000

Incheckningar

Topprojekt

på GitHub

Microsofts bidrag till Kubernetes

Process Flow Infographic Microsoft contributions to Kubernetes

Erbjuder företag uppfinningsrikedom med öppen källkod

För att Kubernetes ska bli lättare för organisationer att införa – och lättare för utvecklare att använda – har Microsoft tredubblat antalet anställda som deltar i öppen källkod-projektet på bara tre år. Microsoft är nu den tredje största bidragsgivaren och arbetar för att göra Kubernetes mer företagsvänligt genom att i Kubernetes-communityn använda de senaste lärdomarna och de bästa metoderna från att jobba med olika kunder.

Vanliga frågor och svar – Kubernetes

 • Följ den här organiserade resan för att börja lära dig Kubernetes.

 • Kubernetes är användbart i scenarier från att flytta appar till molnet till att förenkla utmaningar i maskininlärning och AI.

  De främsta användningsfallen är:

  Migrera befintliga program till molnet

  Förenkla distributionen och hanteringen av mikrotjänstbaserade program

  Enkel skalning

  Distribution och hantering av IoT-enheter

  Maskininlärning

 • Se metodtips och arkitekturmönster som skapats av tusentals tekniker och partner som använder Kubernetes.

 • Med en Kubernetes-distribution kan du beskriva ditt önskade tillstånd för appdistributionen. Kubernetes Scheduler garanterar att det faktiska tillståndet matchar ditt önskade tillstånd – och upprätthåller det tillståndet om en eller flera poddar kraschar. Med Kubernetes-distributioner kan du även konsekvent uppgradera dina appar utan stilleståndstid.

 • Distribution till Kubernetes med DevOps involverar normalt en lagringsplats som Git för versionshantering. Lagringsplatsen fungerar som början av CI/CD-linjen. Beroende på vilken metod du använder utlöser ändringar av lagringsplatsen integrerings-, bygg-, leverans- och distributionsaktiviteter.

 • Kubernetes och Docker fungerar tillsammans.

  Docker ger en öppen standard för paketering och distribution av containerbaserade program. Med Docker, kan du skapa och köra containrar och lagra och dela containeravbildningar.

  Kubernetes orkestrerar och hanterar de distribuerade, containeriserade appar som Docker skapar. Den tillhandahåller även den infrastruktur som behövs för att köra dessa appar på ett kluster med datorer.

Redo när du är – prova Kubernetes kostnadsfritt på Azure 

Börja använda kostnadsfritt