Azure Databricks

Snabb och enkel Apache SparkTM-baserad analystjänst med samarbetsfunktioner

Det bästa målet för stordataanalys och AI med Apache Spark

Få insikter från alla dina data och skapa AI-lösningar med Azure Databricks, konfigurera din Apache Spark™-miljö på några minuter samt autoskala och samarbeta i delade projekt på en interaktiv arbetsyta. Azure Databricks stöder Python, Scala, R, Java och SQL samt ramverk och bibliotek för datavetenskap såsom TensorFlow, PyTorch och scikit-learn.

Apache Spark™ är ett varumärke som tillhör Apache Software Foundation.

Snabb och optimerad Apache Spark-miljö

Interaktiv arbetsyta med inbyggt stöd för populära verktyg, språk och ramverk

Superladdad maskininlärning för stordata med inbyggd Azure Machine Learning-integrering

Högpresterande modern datalagerhantering kombinerat med Azure Synapse Analytics

Kom igång snabbt med en optimerad Apache Spark-miljö

Azure Databricks tillhandahåller de senaste versionerna av Apache Spark och gör att du kan integrera smidigt med bibliotek med öppen källkod. Kör igång kluster och skapa snabbt i en fullständigt hanterad Apache Spark-miljö med den globala skalan och tillgängligheten hos Azure. Kluster installeras, konfigureras och finjusteras för att säkerställa tillförlitlighet och prestanda utan behov av övervakning. Dra nytta av autoskalning och automatiskt avslut för att förbättra den totala ägandekostnaden (TCO).

Läs dokumentationen om Azure Databricks

Öka produktiviteten med en delad arbetsyta och gemensamma språk

Samarbeta effektivt i delade projekt med hjälp av den interaktiva arbetsytan och notebook-funktionen, oavsett om du är datatekniker, dataforskare eller affärsanalytiker. Utveckla med språk såsom Python, Scala, R och SQL. Få enkel versionskontroll av notebook-filer med GitHub och Azure DevOps.

Lär dig hur du skapar en Azure Databricks-arbetsyta

Turboladda maskininlärning med stordata

Få avancerade funktioner för maskininlärning med den integrerade tjänsten Azure Machine Learning så att du snabbt kan identifiera lämpliga algoritmer och hyperparametrar. Förenkla hantering, övervakning och uppdatering av maskininlärningsmodeller som distribueras från molnet till gränsen. Azure Machine Learning tillhandahåller även ett centralt register för dina experiment, maskininlärningspipelines och modeller.

Titta på ett webbseminarium om Azure Databricks och Azure Machine Learning

Få högpresterande modern datalagerhantering

Modernisera informationslagret i molnet och få oöverträffad prestanda och skalbarhet. Kombinera data i vilken skala som helst och få insikter via analytiska instrumentpaneler och driftsrapporter. Automatisera dataflytt via Azure Data Factory, läs in data i Azure Data Lake Storage, transformera och rensa dem i Azure Databricks och gör dem sedan tillgängliga för visualisering med hjälp av Azure Synapse Analytics.

Lär dig om modern datalagerhantering i Azure

Branschledande säkerhet och efterlevnad

  • Dra nytta av intern integrering med Azure Active Directory för rollbaserad åtkomstkontroll.
  • Skapa säkra arkitekturer utan att kompromissa med efterlevnad tack vare konfigurerbara virtuella nätverk.
  • Känn dig trygg med detaljerad användarbehörighet för Azure Databricks-notebook-filer, kluster, jobb och data.

Prissättning för Azure Databricks

  • Kör igång kluster snabbt och autoskala upp eller ned baserat på användningsbehov. Utforska alla prisalternativ för Azure Databricks.

Används av företag i flera branscher

Identifiera säkerhetsrisker med hjälp av molnbaserad djupinlärning

Shell använder Azure, AI och maskinsyn för att få bättre skydd för kunder och anställda.

Läs berättelsen

Shell

Öka prestanda och kostnadsbesparingar

Datatjänsten renewablesAI skapar en stabil och lönsam solenergimarknad med hjälp av Azure och Apache Spark.

Läs berättelsen

Renewables AI

En heltäckande analyslösning i Azure

Logistikleverantören LINX Cargo Care Group ökar innovation i hela företaget med hjälp av Azure Databricks.

Läs berättelsen

LINX Cargo Care Group

Kom igång med Azure Databricks

Registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto och få omedelbar åtkomst.
Läs dokumentationen om hur du använder Azure Databricks.
Utforska snabbstarten och lär dig skapa kluster, notebook-filer, tabeller och mer.

Support från communityn och Azure

Ställ frågor och få support av Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn på MSDN Forum och Stack Overflow, eller kontakta Azure Support.

Populära labbövningar och mallar

Upptäck labbuppgifter som du gör i din egen takt och populära snabbstartsmallar för vanliga konfigurationer från Microsoft och communityn.

Vanliga frågor om Azure Databricks

  • Serviceavtalet för Azure Databricks garanterar 99,95 procents tillgänglighet.
  • En DBU (Databricks-enhet) är en enhet för processkapacitet per timme, som debiteras efter användning per sekund.
  • En arbetsbelastning för datateknik är ett jobb som automatiskt startar och avslutar det kluster där den körs. En arbetsbelastning kan till exempel utlösas av jobbschemaläggaren i Azure Databricks, som startar ett Apache Spark-kluster specifikt för jobbet och sedan automatiskt avslutar klustret när jobbet har slutförts.
    Arbetsbelastningen för dataanalys är inte automatiserad. Till exempel körs kommandon i Azure Databricks-notebook-filer i Apache Spark-kluster tills de avslutas manuellt. Flera använda kan analysera ett kluster gemensamt genom att dela klustret.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto