Hoppa över navigering

Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Förbättra utvecklingsprocessen genom att möjliggöra datavetenskap med en analysplattform med hög prestanda som har optimerats för Azure.

Öka innovation och produktivitet

Sammanför teamen i en interaktiv arbetsyta. Använd Databricks Notebooks för allt från datainsamling till modellskapande för att göra processen enhetlig och distribuera till produktion direkt. Lansera den nya Spark-miljön med ett enda klick. Integrera smidigt med en mängd datalager och tjänster, som Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs, Azure IoT Hub och Azure Data Factory. Lägg till avancerade funktioner för artificiell intelligens (AI) och dela dina insikter via rik integrering med Power BI.

Bygg i ett säkert och betrott moln

Skydda data och verksamheten med Azure Active Directory-integrering, rollbaserade kontroller och serviceavtal i företagsklass. Känn dig trygg med detaljerad användarbehörighet, vilket möjliggör säker åtkomst till Databricks Notebooks, kluster, jobb och data. Azure Databricks har certifierats av HIPAA, SOC2-Type2, ISO27001 och ISO27018.

Skala utan begränsningar

Skala analysen och datavetenskapsprojekten globalt. Skapa och innovera snabbare med avancerade maskininlärningsfunktioner. Lägg till kapacitet direkt. Minska kostnader och komplexitet med en helt hanterad plattform i molnet. Rikta in dig på data eller projekt med valfri storlek med hjälp av en fullständig uppsättning analystekniker, inklusive SQL, Streaming, MLlib och GraphX.

En snabb introduktion till Azure Databricks

Azure Databricks är en snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner som är optimerad för Azure. Azure Databricks är utvecklat i samarbete med de ursprungliga grundarna av Apache Spark och kombinerar det bästa från Databricks och Azure för att hjälpa kunderna att snabba på utvecklingen med enkel konfiguration, smidiga arbetsflöden och en interaktiv arbetsyta där dataexperter, datatekniker och affärsanalytiker kan samarbeta. Eftersom det är en Azure-tjänst drar kunderna automatiskt fördel av inbyggd integrering med andra Azure-tjänster som till exempel Power BI, SQL Data Warehouse och Cosmos DB samt av Azure-säkerhet på företagsnivå, inklusive Active Directory-integrering, efterlevnad och serviceavtal på företagsnivå.

Skapa ett nytt kluster

Skapa en anteckningsbok

Samarbeta

Steg 1 av 3

Börja med att skapa ett nytt kluster

Konfigurera ditt kluster som du vill och starta det med en enkel knapptryckning.

Steg 2 av 3

Duplicera kluster

Duplicera kluster för att få stöd för olika arbetsflöden.

Steg 3 av 3

Aktivera automatisk skalning

Med funktionen för automatisk skalning går det snabbt och enkelt att skala kluster.

Funktionen bidrar även till att minska antalet resurser och sänka kostnaderna jämfört med om du skalar kluster manuellt.

Steg 1 av 4

Skapa eller importera enkelt en anteckningsbok

Börja utforska data med anteckningsböcker.

Steg 2 av 4

Konfigurera inställningar för anpassade behörigheter

Konfigurera inställningar för rollbaserade behörigheter så att datatekniker, dataexperter och företagsanvändare kan samarbeta med varandra utifrån definierade, individuella åtkomstnivåer.

Steg 3 av 4

Skapa tabeller i arbetsytan

Skapa nya tabeller och importera befintliga data från filer eller en datakälla.

Steg 4 av 4

Förhandsgranska och skapa tabellen.

Montera enkelt till Azure Storage med ett enda kommando.

Steg 1 av 3

Livesamarbete

Alla deltagare kan samarbeta live och lämna kommentarer på delade projekt.

Dataexperter kan använda dessa data för att skapa ML-modeller att träna, testa och köra.

Steg 2 av 3

Granska data i realtid

Företagsanvändare kan se verksamhetskritiska data som delas med dem i realtid med hjälp av enkla och användarvänliga visningsfönster för data.

Steg 3 av 3

Kör anteckningsböcker som jobb

Kör anteckningsböcker som jobb på bara några minuter.

Välj en befintlig anteckningsbok.

Välj från befintlig direktuppspelning, eller ML-bibliotek.

Schemalägg jobb i förväg och gör så att de körs automatiskt samtidigt som du övervakar prestandan.

Se webbseminarier:

Läs e-böckerna:

Relaterade produkter och tjänster

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Få datadriven innovation att gå fortare med Azure Databricks