Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner

Förbättra utvecklingsprocessen genom att möjliggöra datavetenskap med en analysplattform med hög prestanda som har optimerats för Azure.

Öka innovation och produktivitet

Sammanför teamen i en interaktiv arbetsyta. Använd Databricks Notebooks för allt från datainsamling till modellskapande för att göra processen enhetlig och distribuera till produktion direkt. Lansera den nya Spark-miljön med ett enda klick. Integrera smidigt med en mängd datalager och tjänster, som Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage och Azure Event Hub. Lägg till avancerade funktioner för artificiell intelligens (AI) och dela dina insikter via rik integrering med Power BI.

Bygg i ett säkert och betrott moln

Skydda data och verksamheten med Azure Active Directory-integrering, rollbaserade kontroller och serviceavtal i företagsklass. Känn dig trygg med detaljerad användarbehörighet, vilket möjliggör säker åtkomst till Databricks Notebooks, kluster, jobb och data.

Skala utan begränsningar

Skala analysen och datavetenskapsprojekten globalt. Skapa och innovera snabbare med avancerade maskininlärningsfunktioner. Lägg till kapacitet direkt. Minska kostnader och komplexitet med en helt hanterad plattform i molnet. Rikta in dig på data eller projekt med valfri storlek med hjälp av en fullständig uppsättning analystekniker, inklusive SQL, Streaming, MLlib och GraphX.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Få datadriven innovation att gå fortare med Azure Databricks