Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analystjänst med samarbetsfunktioner

14 dagars utvärderingsversion – innehåller kostnadsfria Databricks-enheter

Översikt

Påskynda lösningar för stordataanalys och artificiell intelligens (AI) med Azure Databricks, en snabb och enkel Apache Spark-baserad analystjänst med samarbetsfunktioner.

Konfigurera Apache Spark-miljön på bara några minuter och autoskala snabbt och enkelt. Datatekniker, dataingenjörer och affärsanalytiker kan samarbeta på delade projekt i en interaktiv arbetsyta. Använd dina befintliga färdigheter med stöd för Python, Scala, R och SQL, såväl som djupinlärningsramverk och bibliotek som TensorFlow, Pytorch och Scikit-learn. Med intern integrering med Azure Active Directory (Azure AD) och andra Azure-tjänster kan du skapa moderna lösningar för informationslager, maskininlärning och analys i realtid.

Varför Azure Databricks?

Produktivt

Starta den nya Apache Spark-miljön på ett par minuter. Integrera smidigt med andra Azure-tjänster i en interaktiv arbetsyta.

Skalbart

Skala dina analyser och maskininlärningsprojekt globalt. Minska kostnader och komplexitet med en hanterad plattform som autoskalar upp och ned.

Betrott

Hjälp till att skydda dina data och din verksamhet med Azure AD-integrering, rollbaserade kontroller och serviceavtal i företagsklass.

Flexibel

Skapa lösningar för maskininlärning och AI med valfritt språk och djupinlärningsramverk.

Vad ingår i Azure Databricks?

Optimera Apache Spark-miljön

Förbered kluster och skapa snabbt i en hanterad Apache Spark-miljö. Kluster är installerade, konfigurerade och finjusterade för att försäkra hög tillförlitlighet och prestanda.

Autoskalning och automatiskt avslut

Minska antalet resurser och sänk kostnaderna jämfört med om du skalar kluster manuellt genom att autoskala upp och ned efter behov. Avsluta automatiskt inaktiva kluster och spara på resurser.

Arbetsyta för samarbete

Med en interaktiv arbetsyta kan dataingenjörer, datatekniker och företagsanvändare samarbeta och kommentera på delade projekt som ett team.

Optimera för djupinlärning

Skapa, utbilda och distribuera enkelt AI-modeller i skala med GPU-aktiverade kluster. Använd körning för maskininlärning som finns förinstallerad och förkonfigurerad med djupinlärningsramverk och bibliotek som TensorFlow, Keras och XGBoost.

Integrering med Azure-tjänster

Integrera smidigt med en mängd datalager och tjänster, som Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Event Hubs och Azure Data Factory. Aktivera enkel inloggning med Azure AD för att låsa upp rollbaserade kontroller.

Stöd för flera språk och bibliotek

Azure Databricks stöder språk som Python, Scala, R och SQL så att du kan använda dina befintliga färdigheter när du börjar skapa. Rikta in dig på valfri mängd data eller projekt av valfri storlek med hjälp av en omfattande uppsättning analysteknik, inklusive SQL, Streaming, MLlib och GraphX.

Analyser och maskininlärning med Azure Databricks

Steg 1 av 6

Starta arbetsyta

Gå till Azure Databricks i Azure-portalen. Logga sedan in med enkel inloggning med Azure AD.

Steg 2 av 6

Förbereda kluster

Skapa ett nytt kluster, konfigurera det som du vill och förbered det med ett klick. Med autoskalningsfunktionen är det snabbt och enkelt att skala kluster. Funktionen bidrar även till att minska antalet resurser och sänka kostnaderna jämfört med manuell skalning.

Steg 3 av 6

Samarbeta med anteckningsböcker

Skapa anpassade behörighetsinställningar för dataingenjörer, datatekniker och företagsanvändare så att varje deltagare kan samarbeta live och kommentera på delade projekt utifrån individuell åtkomstnivå.

Steg 4 av 6

Utforska data

Anteckningsböcker stöder de flesta dataspråk, som SQL, Python, Scala och R. Dataingenjörer och datatekniker kan lätt montera minne och använda informationen för att skapa maskininlärningsmodeller. Företagsanvändare kan visa data i lättlästa datavisningar direkt.

Steg 5 av 6

Skapa datavetenskapsmodeller

Skapa, utbilda och distribuera AI-modeller i skala med valfritt språk.

Steg 6 av 6

Schemalägga jobb

Kör anteckningsböcker som jobb på bara några minuter. Välj från befintlig direktuppspelning eller maskininlärningsbibliotek. Schemalägg jobb i förväg så att de körs automatiskt samtidigt som du övervakar prestandan.

Vad kan du göra med Azure Databricks?

Modernt informationslager

Du kan enkelt sammanföra alla dina data i valfri skala och få insikter via analytiska instrumentpaneler, användningsrapporter och avancerad analys för alla dina användare, med ett modernt informationslager.

Avancerad analys av stordata

Omvandla dina data till användbara insikter med klassledande maskininlärningsverktyg. Med den här arkitekturen kan du kombinera valfria data i valfri skala och skapa och distribuera anpassade maskininlärningsmodeller.

Analys i realtid

Få insikter från strömmande data utan krångel. Hämta data kontinuerligt från valfri strömningskälla eller loggar från webbplatsers klickströmmar och bearbeta dem i nära nog realtid.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Azure Machine Learning-tjänster

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Få datadriven innovation att gå fortare med Azure Databricks

Har du frågor om Azure Databricks? Vill du ha hjälp med att komma igång?