Datasjölagring

Obegränsad Data Lake för intelligenta åtgärder

Få ut maximalt värde från alla dina ostrukturerade, halvstrukturerade och strukturerade data med den första molnbaserade datasjön byggd för företag utan storleksgränser för data. Azure Data Lake Store är säkert, extremt skalbart och bygger på den öppna HDFS-standarden, vilket gör att du kan köra massivt parallelliserade analyser.

Filer i petabyte-storlek och flera biljoner objekt

Med Azure Data Lake Store kan din organisation analysera alla sina data på samma ställe, utan artificiella begränsningar. Data Lake Store kan lagra flera biljoner filer där en enskild fil kan vara större än en petabyte, vilket är 200 gånger större än med andra molnbaserade datalager. Detta gör Data Lake Store till det perfekta valet för lagring av alla slags data, inklusive mycket stora datamängder som högupplöst video, stora uppsättningar genomiska och seismiska data, medicinska data och data från en rad olika branscher.

Skalbart dataflöde för massivt parallelliserade analyser

Utan omstruktureringar i ditt program eller ompartitionering av data i hög skala kan Data Lake Store skala dataflödet och hantera analytiska arbetsbelastningar i alla storlekar. Tjänsten ger massivt genomflöde och kan köra analysjobb med tusentals samtidiga körare som effektivt läser och skriver flera hundra terabyte data.

Krypterad rollbaserad säkerhet och granskning

Data Lake Store skyddar dina datatillgångar och utökar enkelt den lokala säkerheten och styrningskontroller till molnet. Data krypteras alltid – vid överföring med hjälp av SSL, och i vila med hjälp av tjänst- och användarhanterade HSM-baserade nycklar i Azure Key Vault. Funktioner som enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter är inbyggda i Azure Active Directory. Du kan auktorisera användare och grupper med detaljerade POSIX-baserade åtkomstkontrollistor (ACL) för alla data i Data Lake Store om du vill använda rollbaserade åtkomstkontroller. Avslutningsvis kan du också uppfylla relevanta säkerhets- och efterlevnadskrav genom att granska varje åtkomst- eller konfigurationsändring i systemet.

HDFS för molnet

Microsoft Azure Data Lake Store stöder alla program som använder den öppna HDFS-standarden (Apache Hadoop Distributed File System). Stödet för HDFS gör att du enkelt kan migrera dina befintliga Hadoop- och Spark-data till molnet utan att återskapa din HDFS-katalogstruktur.


Apache Hadoop® och associerade namn på projekt med öppen källkod är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Support i företagsklass

Vi garanterar ett SLA i företagsklass med 99,9 % tillgänglighet och support dygnet runt alla dagar i veckan för din stordatalösning.

Relaterade produkter och tjänster

Analyser med Datasjö

Distribuerad analystjänst som förenklar stordata

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Prova Data Lake Store