Vad är databearbetning utan server?

Med serverlös databehandling använder utvecklare servrar, infrastruktur och operativsystem som är molnbaserade. Trots att det kallas serverlöst är servrar fortfarande en del av lösningen. Som en fullständigt hanterad tjänst är dock konfigurationen, kapacitetsplaneringen och serverhanteringen osynliga för dig eftersom de hanteras av molnprovidern. I en traditionell miljö måste utvecklare etablera och konfigurera servrar, installera operativsystem och kontinuerligt hantera infrastrukturen. Med en serverlös arkitektur kan du fritt skapa, hantera och distribuera appar med skalning efter behov – utan att behöva bry dig om infrastrukturen.

Serverlösa arkitekturer är händelsedrivna, mycket skalbara och använder endast resurser när en specifik funktion eller en specifik händelse sker. Du betalar bara för de resurser som du använder eller under den tid som din kod körs. Utvecklare använder serverlösa arkitekturer för många syften såsom webb- och mobilappar, IoT-backends (Internet of Things), bildbehandling och händelsebearbetning från SaaS-baserade program (Software as a Service). Se serverlösa användningsfall och lär dig hur du kommer igång med en serverlös arkitektur.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Functions

Bearbeta händelser med serverlös kod

Event Grid

Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Logic Apps

Automatisera åtkomsten och användningen av data mellan moln utan att skriva kod