API Apps

Skapa och använd snabbt API:er i molnet med önskat språk

Kontinuerlig integration och distributionsplatser

Koppla de kontrollsystemsversioner som du föredrar att använda till din API-app och distribuera tillämpningar automatiskt, vilket gör det enklare än någonsin tidigare att göra kodändringar. När du flyttar över ditt API till produktion kan du köra tester mot en kopia av din app som tillhandahålls via distributionsplatser. Omdirigera sedan trafiken till den nya versionen utan driftstopp.

Enkel autentisering

Ditt API är bara några klick bort från att skyddas genom Azure Active Directory, enkel inloggning via sociala nätverk eller OAuth. Inga kodändringar behövs, och vi ser till att inloggnings-SDK:erna för dina tjänster är aktuella.

Lokala anslutningsmöjligheter

Anslut din API-app säkert till ditt företagsnätverk eller till ett lokalt nätverk med hjälp av lokala anslutningar med företagsklassad säkerhet. Hantera API:er i intranätet som om de kördes lokalt eller anslut dem till befintliga interna nätverksresurser.

Utforska andra App Service-appar

Web Apps

Webbappar som kan skalas

Läs mer

Mobile Apps

Bygg mobilappar för alla enheter

Läs mer

Logikappar

Automatisera affärsprocesser

Läs mer

Kom igång

Skapa dina API:er snabbare i molnet idag