SQL Database

Den intelligenta molnbaserade relationsdatabastjänsten

Migrera SQL Server-databaser utan att ändra dina appar. Azure SQL Database är en intelligent, fullständigt hanterad tjänst för relationsdatabaser i molnet. Med bästa möjliga SQL Server-kompatibilitet kan du kan migrera dina SQL Server-databaser utan att ändra dina appar. Påskynda apputvecklingen och förenkla underhållsarbetet med hjälp av de SQL-verktyg som du redan använder. Dra nytta av inbyggd intelligens som lär sig appmönster och gör justeringar som maximerar prestanda, tillförlitlighet och dataskydd.

Migrera SQL Server-databaser utan att ändra dina appar

Få den bredaste kompatibiliteten för SQL Server-motorn och stöd för ursprungligt virtuellt nätverk (VNET) med SQL Database Managed Instance. Det här alternativet ger dig det bästa av SQL Server, samt drift- och kostnadsfördelarna med en intelligent och helt hanterad tjänst. Managed Instance är perfekt för att migrera ett stort antal befintliga SQL Server-databaser från lokala eller virtuella datorer till SQL Database.

Utforska alla databasmigreringsvägar till Azure

Maximera avkastningen på investeringen genom att migrera till molnet

Minska arbetsbördan för hantering av datanivåer och spara tid och pengar genom att migrera arbetsbelastningar till molnet.

Azure Hybrid-förmånen för SQL Server ger en kostnadseffektiv väg för att migrera hundratals eller tusentals SQL Server-databaser med minimal ansträngning. Använd dina SQL Server-licenser med Software Assurance för att betala ett lägre pris vid migrering till molnet. Spara upp till 55 procent med Azure Hybrid-förmånen, och upp till 80 procent med reserverad kapacitet.

Läs om hur kunder har ökat produktiviteten med upp till 40 procent genom att migrera till Azure SQL Database.

Migrera stora databaser och skala upp till 100 TB

Få snabb, dynamisk lagring med SQL Database Hyperscale – den nya tekniken för databasskalning med hög prestanda. Hyperskala gör det möjligt för SQL Database att anpassa sig till dina arbetsbelastningar och optimera resurserna på begäran.

 • Etablera en eller flera beräkningsnoder som kan hantera din skrivskyddade arbetsbelastning, och använd dem som hett vänteläge vid redundans.
 • Utför åtgärder i konstant tid, oavsett storleken på dataåtgärden.

Skala beräknings- och lagringsresurser snabbt och oberoende, utan att offra prestanda.

Utveckla säkra appar i molnet

Använd intelligent skydd och branschledande säkerhets- och sekretessfunktioner för att:

 • Styr åtkomsten till databasen med multifaktorautentisering.
 • Låt känsliga data vara krypterade när de används, med Always Encrypted.
 • Övervaka databasen beträffande potentiella hot och sårbarheter med Advanced Threat Protection.

Läs mer

SQL Database uppfyller strikta efterlevnadsstandarder, t.ex. GDPR, ISO/IEC 27001/27002, FedRAMP/FISMA, SOC, HIPAA och PCI DSS.

Säkerställ hög tillgänglighet med tre repliker för frekvent användning och inbyggd automatisk redundans som garanterar ett serviceavtal på 99,99 % tillgänglighet.

Optimera prestandan med inbyggd intelligens

Förbättra minnesanvändning, dataflöde, svarstid och frågehantering.

 • Intelligent prestandajustering använder inbyggd intelligens med maskininlärning och anpassningsbara tekniker för att ständigt optimera databasprestandan i realtid. Få rekommendationer, insikter och prestandaförbättringar automatiskt.
 • Intelligent frågebearbetning förbättrar arbetsbelastningens prestanda med minimalt implementeringsarbete. Funktioner som adaptiv frågebearbetning, som anpassar optimeringsstrategierna efter programarbetsbelastningens körningsförhållanden, och ungefärlig frågebearbetning, som har utformats för aggregering av stora datauppsättningar när svarstiden är av högsta vikt.

Bygg appar för flera kunder med kundisolering och effektivitet

Integrera DevOps smidigt genom att utveckla i SQL Server-behållare och distribuera i SQL Database med de användarvänliga verktyg som du redan har, t.ex. Visual Studio och SQL Server Management Studio. Eller skapa program med Python, Java, Node.js, PHP, Ruby och .NET på MacOS-, Linux- och Windows-plattformarna och leverera snabbt och effektivt för att uppfylla dina affärsbehov. Maximera resursanvändningen och hantera flera tusen databaser som en enda, med elastiska pooler som säkerställer att databaserna hålls åtskilda mellan kunderna.

Läs mer

Kunder som använder SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com
 • Allscripts

Vad kan du göra med SQL Database?

Migrering av bulkdata

Att importera och migrera bulkdata från lokala eller andra molnleverantörer till SQL Database har aldrig varit enklare. Använd Azure för att transformera ostrukturerade och semi-strukturerade flata filer eller migrera ett helt databasschema direkt till SQL Database för att producera användbara dataprodukter för analys, rapportering eller intelligenta program.

Migrera SQL-baserade program

Genom att utnyttja SQL Database-slutpunkter för replikering av transaktioner kan program fungera sömlöst både lokalt och på Azure. Replikera enkelt data bland flera SQL-databaser för att möjliggöra isolering av verksamhetskritiska arbetsbelastningar från långkörande analysfrågor. Genom att använda Azure Data Sync och transaktionsbaserad replikering kan utvecklare modernisera program med ett nivåindelat tillvägagångssätt från lokal till hybrid och flytta till molnet fullständigt.

Bearbeta strömmande data för programinsikter

Använd Microsoft-produkter eller en mängd olika produkter med öppen källkod som körs på Azure-plattformen för att enkelt konsumera, rationalisera och lagra strömmande höghastighetsdata i SQL Database. Dessa nya dataströmmar hjälper till att driva ytterligare intelligens för program, analytiska insikter och åtgärdsrapportering.

Förenkla avancerade datalandskap

Det är enkelt att förenkla alla dina data med integrerade tjänster i Azure, från distributioner utan servrar och nya dataströmmar till migrering av befintliga datatillgångar. För samman nya datakällor med befintliga data i en sömlös upplevelse som tillhandahåller kunder med nya insikter och värden.

SQL Database-resurser som ingår

Har du inte arbetat med SQL Database förut?

Läs om Azure SQL Database för att se om vår intelligenta, fullständigt hanterade tjänst är rätt för dina program, inklusive scenarier med SaaS för flera klientorganisationer eller verksamhetsspecifika appar. Titta på den här korta videon och se hur du kommer igång med din första SQL Database på några minuter.

Hur enkelt är det egentligen?

Prova och se själv. Skapa din första SQL Database i Azure med ditt kostnadsfria Azure-konto.

Utvecklare? Med oss har du allt du behöver.

Utforma din första SQL Database med hjälp av populära verktyg och ramverk som SSMS och .NET. Anslut till SQL Database med hjälp av populära språk som C#, Node.js och Python och kör frågor mot dina data med hjälp av Transact-SQL-instruktioner.

Har du en SaaS-app för flera klientorganisationer?

Se hur enkelt du kan implementera en SaaS-app för flera hundra, eller till och med flera tusentals klienter i SQL Database.

Optimera databasen.

Fortsätt sedan och optimera prestanda baserat på rekommendationer som genereras av SQL Database. Titta också igenom dessa andra övervaknings- och prestandajusteringsalternativ.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Skapa en SQL-databas med ditt kostnadsfria konto