Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Dem bästa destinationen för fullständigt hanterad SQL i molnet

Azure SQL Database är en intelligent, skalbar databastjänst i molnet som ger den bredaste SQL Server-motorkompatibiliteten och upp till 212 % avkastning på investering. Migrera befintliga appar eller skapa nya appar i Azure – den bästa molnlösningen för dina verksamhetskritiska SQL Server-arbetsbelastningar.

Azure SQL Database är nu Azure Arc-aktiverat. Du kan köra den här tjänsten lokalt på önskad infrastruktur med molnfördelar som automatisering, support utan slut, enhetlig hantering och en molnbaserad faktureringsmodell.

Läs mer

Friktionslös databasmigrering utan kodändringar till branschledande total ägandekostnad

Inbyggd maskininlärning för bästa databasprestanda och tillförlitlighet som optimerar prestanda och säkerhet för dig

Oöverträffad skala och hög tillgänglighet för beräkning och lagring utan att offra prestanda

Avancerad datasäkerhet inklusive dataidentifiering och klassificering, sårbarhetsbedömning och avancerad hotidentifiering – allt i en enda glasruta

Friktionslös migrering

Accelerera dina lokala SQL Server-migreringar utan att ändra programkod med Managed Instance. Få alltid tillgång till de senaste funktionerna för SQL Server i molnet med en varaktig SQL-databas som inte kräver några uppdateringar eller uppgraderingar från dig. Använd Azure Hybrid-förmånen för branschledande total ägandekostnad.

Få ytterligare distributionsflexibilitet med Enkel databas för SQL-appar skapade i molnet eller Elastisk pool för appar för flera innehavare.

Läs databasmigreringsguiden för Azure

Inbyggd maskininlärning

Få bästa databasprestanda och tillförlitlighet med säker, pålitlig och beprövad AI-teknik. Maximera prestanda för din app med anpassade rekommendationer för automatisk justering. Använd Intelligent Insights för att övervaka och identifiera störande händelser som kan leda till svaga prestanda.

Läs mer om maskininlärningsbaserad övervakning och justering

Oöverträffad skala och hög tillgänglighet

Skala programmet på begäran med upp till 99,995 procents tillgänglighet. Använd Hyperskala, med stöd för upp till 100 TB, och återställ enorma databaser på bara några minuter. Skala beräknings- och lagringsresurser var för sig för maximal flexibilitet och sänk dina kostnader med rabatterade läsbara repliker. Inbyggd hög tillgänglighet i Azure SQL Database garanterar att databasen aldrig blir den enda felkritiska systemdelen i din programvaruarkitektur. Optimera prisprestanda för databaser med tillfälliga och oberäkneliga användningsmönster med den serverlösa beräkningsnivån.

Läs mer om skalbarhet och tillgänglighet.

Avancerad datasäkerhet

 • Skydda dina databaser från skadliga handlingar med detaljerade åtkomstkontroller, Always Encrypted-teknik och avancerade skyddsfunktioner.
 • Upptäck, spåra och åtgärda möjliga sårbarheter via ett enda fönster.
 • Azure SQL Database följer de strängaste efterlevnadsstandarder med inbyggd teknik för granskning och informationsskydd.
 • Få kontinuerligt skydd med djupare insikt från Azure Security Center.
 • Flera lager som tillhandahålls av Microsoft mellan fysiska datacenter, infrastruktur och åtgärder.

Prissättning för den intelligenta molnbaserade relationsdatabastjänsten

Azure SQL Database är en fullt hanterad relationsdatabas med inbyggd intelligens som har stöd för funktioner som prestandajustering och avisering om hot. Utforska alla SQL Database-prisalternativ och hitta den prestanda som passar din arbetsbelastning.

Gå till sidan med priser för SQL DB

Betrott av företag i alla storlekar

Ta bort flaskhalsar för tillväxten

Läs om hur Paychex migrerade till Azure SQL Database för att hantera sin explosiva tillväxt. Med hjälp av elastiska pooler kan Paychex leverera appen skalanpassat med höga prestanda och hög tillgänglighet, och samtidigt optimera företagets kostnader.

Läs berättelsen

Paychex

Få banbrytande prestanda och besparingar

Få reda på hur Komatsu Australia minskade kostnaderna med 49 procent och ökade prestandan upp till 30 procent genom att migrera sina data till SQL Database Managed Instance.

Läs berättelsen

Komatsu

Migrering till Azure ger besparingar och tid till marknaden-vinster

Allscripts förverkligade dramatiska tid till marknaden-vinster och besparingar genom att migrera sina appar till SQL Database Managed Instance och Azure IaaS-tjänster.

Läs berättelsen

Allscripts

Migrera stora arbetsbelastningar utan lång stilleståndstid eller kodändringar

Läs om hur KMD en del av NEC, migrerade en produktionsdatabas på 8 terabyte till Azure SQL Database Managed Instance, snabbt och utan avbrott i tjänsten.

Läs berättelsen

KMD

Förbättra produktiviteten med smartare tjänster

Få reda på hur företagsprogramutvecklaren ABB använder Azure PaaS-tjänster som Azure SQL Database för att driva på produktutvecklingen med hjälp av en mikrotjänstbaserad arkitektur.

Läs berättelsen

ABB Group

Väderprognoser med molnbaserad maskininlärning

AccuWeather använder maskininlärning för att tillhandahålla uppdateringar minut för minut för att skydda personer och företag mot vädret.

Läs berättelsen

AccuWeather

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Uppdateringar, bloggar och meddelanden

 • Azure SQL Database innehåller följande distributionsalternativ för en Azure SQL-databas

  • Som en enda databas med en egen uppsättning resurser som hanteras via en logisk server
  • Som en pooldatabas i en elastisk pool med en delad uppsättning resurser som hanteras via en logisk server
  • Som en del av en hanterad instans, som är en samling databaser som innehåller system- och användardatabaser och som delar en uppsättning resurser

  I allmänhet är elastiska pooler utformade för ett typiskt SaaS-programmönster, där det finns en databas per kund eller klientorganisation. Att köpa enskilda databaser och överetablera för att möta det varierande och högsta behovet av varje databas är ofta inte kostnadseffektivt, men med pooler kan du hantera den kollektiva prestandan och databaserna skalas upp och ned automatiskt. Azures intelligenta motor rekommenderar en pool för databaser när ett användningsmönster motiverar det. Information finns i vägledningen för elastiska pooler.

  SQL Database Managed Instance är en utvidgning av de befintliga SQL Database-resurstyperna, där det bästa i SQL Server kombineras med alla fördelarna med en fullständigt hanterad PaaS (plattform som en tjänst), vilket minimerar eller eliminerar behovet av att göra om appen. SQL Database Managed Instance tillhandahåller unikt kompatibilitet på instansnivå för SQL Server-funktioner som SQL Agent, Service Broker, Linked Server och frågor över flera databaser, vilket möjliggör nya migreringsscenarier där appändringar minskas betydligt eller elimineras.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina befintliga licensinvesteringar och att snabba upp migreringen till molnet. Azure Hybrid-förmånen är en Azure-baserad förmån som gör det möjligt för dig att använda SQL Server-licenser med Software Assurance för att betala en reducerad avgift (”grundpris”) för SQL Database. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för baserade databaser som är baserade på virtuella kärnor, pooler och instanser. Du kan ansöka om den här förmånen även om SKU redan är aktiv, men observera att grundpriset tillämpas från den tidpunkt då du väljer det i Azure-portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

 • Nej, Azure SQL Database är en fullständigt hanterad databastjänst, vilket betyder att Microsoft driver SQL Server åt dig och säkerställer dess tillgänglighet och prestanda. SQL Database har även innovativa funktioner för att förbättra din säkerhet och verksamhetskontinuitet. Till exempel inbyggd hög tillgänglighet. Med en omfattande säkerhetsportfölj kan du implementera intelligenta funktioner som hotidentifiering, så att du inte behöver oroa dig om att administrera eller underhålla hundratals eller tusentals SQL Server-databaser.

  Visa den fullständiga funktionsjämförelsen mellan Azure SQL Database och SQL Server.

 • Den här nya köpmodellen är ett tillägg till den befintliga DTU-baserade modellen. Den vCore-baserade modellen har utformats för att ge dig mer flexibilitet, kontroll, transparens samt ett tydligt sätt att överföra de lokala arbetsbelastningskraven till molnet. Med modellen är det också möjligt att skala beräknings- och lagringsresurser, utifrån dina arbetsbelastningsbehov. Alternativen med enkel databas och elastisk pool som använder modellen med virtuell kärna berättigar också till upp till 55 procents besparingar med Azure Hybrid-förmån för SQL Server. Se köpmodell baserad på virtuell kärna för mer information.

 • Skillnaderna mellan olika vCore-baserade tjänstnivåer är huvudsakligen i tillgänglighet, lagringstyp och IOPS.

  • Generell användning erbjuder en budgetorienterad och balanserad uppsättning beräknings- och lagringsalternativ där IO-prestanda och redundanstider inte är prioriterade.
  • Hyperskala är lämpligt för de flesta affärsarbetsbelastningar som är optimerade för OLTP och hybridformen mellan transaktionell och analytisk bearbetning (HTAP), med mycket skalbar lagringsstorlek, lässkalning och snabba funktioner för återställning av databaser.
  • Affärskritisk passar bäst för OLTP-appar med hög transaktionsgrad och snabb IO-svarstid. Det ger bäst elasticitet mot fel och snabb redundans genom att använda flera synkront uppdaterade repliker.
 • Anslutningsmöjligheten mellan Microsoft Azure SQL Database och Azure Internet-gateway är garanterat minst 99,99 av tiden, oavsett tjänstnivå. 0,01 % reserveras för uppdateringar, uppgraderingar och redundans. Mer information finns i serviceavtalet. Information om tillgänglighetsarkitekturen för Azure SQL Database finns i Hög tillgänglighet och Azure SQL Database.

1Uppgifter om pris/prestanda baseras på data från en undersökning som beställdes av Microsoft och som genomfördes av GigaOm i augusti 2019. I undersökningen jämfördes pris/prestanda mellan en enstaka Azure SQL Database Gen 5 med 80 vCore på nivån för affärskritiska tjänster och db.r4.16x Large-erbjudandet för AWS RDS (Amazon Web Services Relational Database Service) för SQL Server. Prestandamåttsdata är tagna från ett GigaOm Analytic Field Test som bygger på en erkänd branschstandard, TPC Benchmark™ E (TPC-E), och baseras på en blandning av skrivskyddade och uppdateringsintensiva transaktioner som simulerar aktiviteter i komplexa OLTP-programmiljöer. Pris/prestanda beräknas av GigaOm som kostnaden för att köra molnplattformen kontinuerligt i tre år, dividerat med dataflödet räknat i transaktioner per sekund. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser i USA i regionen Östra USA för Azure SQL Database och regionen Östra USA (Ohio) för AWS RDS i augusti 2019. Pris/prestanda-resultatet baseras på konfigurationerna som specificeras i GigaOm Analytic Field Test. De faktiska resultaten och priserna kan variera beroende på konfiguration och region.