Hoppa över navigering

SQL Database

Den intelligenta molnbaserade relationsdatabastjänsten

Azure SQL Database är den intelligenta, fullständigt hanterade tjänsten för relationsdatabaser i molnet som tillhandahåller bästa möjliga SQL Server-kompatibilitet så att du kan migrera dina SQL Server-databaser utan att ändra dina appar. Påskynda apputvecklingen och gör underhållsarbetet enklare och mer produktivt med hjälp av de SQL-verktyg som du redan använder. Dra nytta av inbyggd intelligens som lär sig appmönster och gör justeringar som maximerar prestanda, tillförlitlighet och dataskydd.

Migrera SQL Server-databaser utan att ändra dina appar

SQL Database Managed Instance ger största möjliga SQL Server-kompatibilitet och inbyggt stöd för virtuella nätverk (VNET) så att du kan migrera dina SQL Server-databaser till SQL Database Managed Instance utan att ändra dina appar. Med Managed Instance kan du kombinera de många möjligheterna i SQL Server med driftsfördelarna och de ekonomiska fördelarna i en intelligent, fullständigt hanterad tjänst. Managed Instance är det bästa målet när du migrerar ett stort antal befintliga SQL Server-databaser från lokala eller virtuella datorer till SQL Database.

Lär dig mer om databasmigreringsvägar till Azure

Maximize ROI by migrating to the cloud

Reduce the burden of data-tier management and save time and costs by migrating workloads to the cloud.

Azure Hybrid Benefit for SQL Server provides a cost-effective path for migrating hundreds or thousands of SQL Server databases with minimal effort. Use your SQL Server licenses with Software Assurance to pay a reduced rate when migrating to the cloud. Save up to 55 percent with Azure Hybrid Benefit, and up to 80 percent with reserved capacity.

Learn how customers have increased productivity by up to 40 percent by migrating to Azure SQL Database.

Migrate massive databases and scale up to 100 TB

Get rapid, dynamic storage with SQL Database Hyperscale—the new, highly performant database scaling technology. Hyperscale enables SQL Database to adapt to your workloads and optimize resources on demand.

 • Provision one or more additional compute nodes that can serve your read-only workload, and use them as a hot standby in case of failover.
 • Perform operations in constant time, regardless of the size of the data operation.

Scale compute and storage resources rapidly and independently, without sacrificing performance.

Develop secure apps in the cloud

Use intelligent protection and industry-leading security and privacy capabilities to:

 • Control access to your database with multifactor authentication.
 • Leave sensitive data encrypted while in use, with Always Encrypted.
 • Monitor your database for potential threats and vulnerabilities using Advanced Threat Protection.

Learn more

SQL Database meets stringent compliance standards, such as GDPR, ISO/IEC 27001/27002, FedRAMP/FISMA, SOC, HIPAA, and PCI DSS.

Ensure high availability with up to three hot replicas and built-in automatic failover with a 99.99-percent availability SLA.

Optimize performance with built-in intelligence

Improve memory usage, throughput, latency, and query performance.

 • Intelligent performance tuning uses built-in intelligence with machine learning and adaptive technologies to continuously optimize database performance in real time. Automatically receive tuning recommendations, insights, and performance improvements.
 • Intelligent query processing improves workload performance with minimal implementation effort. Features include adaptive query processing, which adapts optimization strategies to application workload runtime conditions, and approximate query processing, designed to aggregate large data sets when responsiveness is critical.

Build multitenant apps in your preferred development environment

Seamlessly enable DevOps by developing in SQL Server containers and deploying in SQL Database with the easy-to-use tools you already have, such as Visual Studio and SQL Server Management Studio. Or build your applications with Python, Java, Node.js, PHP, Ruby, and .NET on the MacOS, Linux, and Windows platforms—and deliver with the speed and efficiency your business demands. Maximize your resource utilization, and manage thousands of databases as one, while ensuring one customer per database with elastic pools.

Learn more

Kunder som använder SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com

Vad kan du göra med SQL Database?

Migrering av bulkdata

Att importera och migrera bulkdata från lokala eller andra molnleverantörer till SQL Database har aldrig varit enklare. Använd Azure för att transformera ostrukturerade och semi-strukturerade flata filer eller migrera ett helt databasschema direkt till SQL Database för att producera användbara dataprodukter för analys, rapportering eller intelligenta program.

Migrera SQL-baserade program

Genom att utnyttja SQL Database-slutpunkter för replikering av transaktioner kan program fungera sömlöst både lokalt och på Azure. Replikera enkelt data bland flera SQL-databaser för att möjliggöra isolering av verksamhetskritiska arbetsbelastningar från långkörande analysfrågor. Genom att använda Azure Data Sync och transaktionsbaserad replikering kan utvecklare modernisera program med ett nivåindelat tillvägagångssätt från lokal till hybrid och flytta till molnet fullständigt.

Bearbeta strömmande data för programinsikter

Använd Microsoft-produkter eller en mängd olika produkter med öppen källkod som körs på Azure-plattformen för att enkelt konsumera, rationalisera och lagra strömmande höghastighetsdata i SQL Database. Dessa nya dataströmmar hjälper till att driva ytterligare intelligens för program, analytiska insikter och åtgärdsrapportering.

Förenkla avancerade datalandskap

Det är enkelt att förenkla alla dina data med integrerade tjänster i Azure, från distributioner utan servrar och nya dataströmmar till migrering av befintliga datatillgångar. För samman nya datakällor med befintliga data i en sömlös upplevelse som tillhandahåller kunder med nya insikter och värden.

SQL Database-resurser som ingår

Har du inte arbetat med SQL Database förut?

Läs om Azure SQL Database för att se om vår intelligenta, fullständigt hanterade tjänst är rätt för dina program, inklusive scenarier med SaaS för flera klientorganisationer eller verksamhetsspecifika appar. Titta på den här korta videon och se hur du kommer igång med din första SQL Database på några minuter.

Hur enkelt är det egentligen?

Prova och se själv. Skapa din första SQL Database i Azure med ditt kostnadsfria Azure-konto.

Utvecklare? Med oss har du allt du behöver.

Utforma din första SQL Database med hjälp av populära verktyg och ramverk som SSMS och .NET. Anslut till SQL Database med hjälp av populära språk som C#, Node.js och Python och kör frågor mot dina data med hjälp av Transact-SQL-instruktioner.

Har du en SaaS-app för flera klientorganisationer?

Se hur enkelt du kan implementera en SaaS-app för flera hundra, eller till och med flera tusentals klienter i SQL Database.

Optimera databasen.

Fortsätt sedan och optimera prestanda baserat på rekommendationer som genereras av SQL Database. Titta också igenom dessa andra övervaknings- och prestandajusteringsalternativ.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Data Factory

Enkel integrering av hybriddata i företagsklass

Skapa en SQL-databas med ditt kostnadsfria konto