SQL Database

En hanterad molndatabas för apputvecklare

Gör byggandet och underhållet av appar enklare och mer produktivt. Med inbyggd intelligens som lär sig appmönster och anpassar sig för att maximera prestanda, tillförlitlighet och dataskydd är Azure SQL Database en molndatabas som byggts för utvecklare.

SQL Database lär sig och anpassas efter dina behov

Lär dig om och anpassa dig dynamiskt med din app

När din app körs lär sig SQL Database kontinuerligt dina unika appmönster och finjusterar adaptivt prestandan och förbättrar automatiskt tillförlitligheten och dataskyddet – så att du kan fokusera på din app.

Inga driftstopp med Azures databas som tjänst

Skapa prestanda under drift, utan tillstånd

När efterfrågan på din app växer från en handfull enheter och kunder till miljontals, är SQL Database den databas som en tjänst som kan skalas tillsammans med dig – under drift och praktiskt taget utan stillestånd.

Skapa multitenant-appar med Azures molndatabas

Bygg multitenant-appar med kundisolering och effektivitet

Om du är apputvecklare av SaaS (programvara som en tjänst) och skriver en app för flera innehavare som hanterar många kunder, behöver du ibland göra kompromisser gällande kundprestanda, hantering och säkerhet. Med SQL Database som SaaS-plattform behöver du inte kompromissa. SQL Database hjälper dig att hantera och övervaka appar för flera innehavare och få isoleringsfördelar med en kund per databas.

Använd valfri plattform eller språk med SQL Database

Arbeta i den utvecklingsmiljö du föredrar

Med SQL Database kan du fokusera på det du gör väst: bygga bra appar. Utveckla appen och anslut till SQL Database med de verktyg och plattformar du föredrar och leverera så snabbt och effektivt som din verksamhet kräver.

SQL Database hjälper till att säkra och skydda data

Hjälper till med att skydda och säkra appdata

SQL Database hjälper dig att bygga appar med förstärkt säkerhet i molnet, med hjälp av inbyggda skydds- och säkerhetsfunktioner. Med fysisk säkerhet och driftssäkerhet hjälper SQL Database dig att uppfylla de strängaste efterlevnadskraven.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Server på virtuella datorer

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Maskininlärning

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Skapa en SQL-databas med ditt kostnadsfria konto