SQL Database

Den intelligenta molnbaserade relationsdatabastjänsten

Azure SQL Database är en intelligent, helt hanterad, molnbaserad relationsdatabastjänst byggd för utvecklare. Påskynda apputvecklingen och gör underhållsarbetet enklare och mer produktivt med hjälp av de SQL-verktyg som du redan använder. Dra nytta av inbyggd intelligens som lär sig appmönster och gör justeringar som maximerar prestanda, tillförlitlighet och dataskydd.

Skydda och optimera din databas med inbyggd intelligens

SQL Database använder inbyggd intelligens som lär sig dina unika databasmönster och som automatiskt justerar databasen för optimala prestanda och maximalt skydd. Hotidentifiering övervakar din databas dygnet runt och identifierar potentiell skadlig aktivitet, samt varnar dig direkt så att du kan vidta nödvändiga åtgärder.

AIMS360
“Using the automatic tuning feature, our team was able to quickly and efficiently fine tune our databases. Since we have over 1,400 databases, traditional methods of tuning would be very labor intensive. However, with automatic tuning we were able to analyze thousands of queries and get them tuned instantly.”

Shahin Kohan, VD för AIMS 360

Optimera prestanda för dina arbetsbelastningar

När efterfrågan av din app växer från ett fåtal enheter och kunder till flera miljoner skalas SQL Database direkt med minimal avbrottstid. Dessutom tillhandahåller SQL Database minnesintern OLTP som förbättrar dataflödet och svarstiderna för TP-arbetsbelastningar (Transactional Processing) upp till 30 gånger jämfört med traditionella tabell- och databasmotorer samt levererar snabbare affärsinsikter med upp till 100 gånger snabbare frågor och rapporter jämfört med traditionell radorienterad lagring.1

Quorum
“The addition of In-Memory OLTP tables and native-compiled stored procedures to one SQL Database immediately reduced our DTU consumption by 70 percent and allowed us to support rapid growth without investing significant effort to maintain performance. For data-centric services, in-memory support provides instant scale to existing applications with few to no changes outside of the database.”

Mark Freydll, lösningsarkitekt på Quorum

Bygg multitenant-appar med kundisolering och effektivitet

Om du är en SaaS-apputvecklare som skriver en app för flera klienter som betjänar många kunder tvingas du ofta göra kompromisser när det gäller kundprestanda, effektivitet och säkerhet. Nu slipper du göra kompromisser. Med SQL Database kan du enkelt maximera resursanvändningen och hantera flera tusen databaser som en enda, med elastiska pooler som säkerställer att databaserna hålls åtskilda mellan kunderna.

Umbraco
“Elastic pools are a perfect fit for our SaaS offering because we can dial capacity up and down as needed. Provisioning is easy, and with our setup, we can keep utilization at a maximum.”

Morten Christensen, teknisk chef, Umbraco

Arbeta i den utvecklingsmiljö du föredrar

Med SQL Database kan du fokusera på det du gör bäst – skapa bra appar. Integrera enkelt DevOps genom att utveckla i SQL Server-behållare och distribuera i SQL Database med de användarvänliga verktyg som du redan har, t.ex. Visual Studio och SQL Server Management Studio. Eller skapa program med Python, Java, Node.js, PHP, Ruby och .NET på MacOS-, Linux- och Windows-plattformarna och leverera snabbt och effektivt för att uppfylla dina affärsbehov.

Ambit Energy
“Most of our applications are written in Microsoft .NET Framework and C#, and we were already a Microsoft Enterprise Agreement customer, so Azure licensing was attractive. But from a technical perspective, Azure really matched up with the way we did things. It was developer-focused, with a great developer ecosystem such as a rich set of APIs, networking that’s very easy to use, and Azure SQL Database, which lets us port our databases to the cloud with no code modifications.”

Robert Rudduck, DevOps- och arkitekturchef, Ambit Energy

Skyddar och säkrar appdata

Med SQL Database kan du skapa säkra appar i molnet med avancerade inbyggda skydds- och säkerhetsfunktioner som dynamiskt maskerar känsliga data och krypterar dem både i vila och vid överföring. Säkerställ hög tillgänglighet med tre aktiva repliker och inbyggd automatisk redundansväxling med ett SLA som garanterar 99,99 % tillgänglighet.2 Återställ snabbt från kritiska fel och regionala avbrott till ett RPO (mål för återställningspunkt) på mindre än fem sekunder med aktiv geo-replikering. Med fysisk säkerhet och driftssäkerhet kan du enkelt uppfylla de allra striktaste bestämmelserna med SQL Database, t.ex. ISO/IEC 27001/27002, Fed RAMP/FISMA, SOC, HIPPA och PCI DSS.

Kunder som använder SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com

Vad kan du göra med SQL Database?

Migrering av bulkdata

Att importera och migrera bulkdata från lokala eller andra molnleverantörer till SQL Database har aldrig varit enklare. Använd Azure för att transformera ostrukturerade och semi-strukturerade flata filer eller migrera ett helt databasschema direkt till SQL Database för att producera användbara dataprodukter för analys, rapportering eller intelligenta program.

Migrera SQL-baserade program

Genom att utnyttja SQL Database-slutpunkter för replikering av transaktioner kan program fungera sömlöst både lokalt och på Azure. Replikera enkelt data bland flera SQL-databaser för att möjliggöra isolering av verksamhetskritiska arbetsbelastningar från långkörande analysfrågor. Genom att använda Azure Data Sync och transaktionsbaserad replikering kan utvecklare modernisera program med ett nivåindelat tillvägagångssätt från lokal till hybrid och flytta till molnet fullständigt.

Bearbeta strömmande data för programinsikter

Använd Microsoft-produkter eller en mängd olika produkter med öppen källkod som körs på Azure-plattformen för att enkelt konsumera, rationalisera och lagra strömmande höghastighetsdata i SQL Database. Dessa nya dataströmmar hjälper till att driva ytterligare intelligens för program, analytiska insikter och åtgärdsrapportering.

Förenkla avancerade datalandskap

Det är enkelt att förenkla alla dina data med integrerade tjänster i Azure, från distributioner utan servrar och nya dataströmmar till migrering av befintliga datatillgångar. För samman nya datakällor med befintliga data i en sömlös upplevelse som tillhandahåller kunder med nya insikter och värden.

Har du inte arbetat med SQL Database förut?

Läs om Azure SQL Database för att se om vår intelligenta, fullständigt hanterade tjänst är rätt för dina program, inklusive scenarier med SaaS för flera klientorganisationer eller verksamhetsspecifika appar. Titta på den här korta videon och se hur du kommer igång med din första SQL Database på några minuter.

Hur enkelt är det egentligen?

Prova och se själv. Skapa din första SQL Database i Azure med ditt kostnadsfria Azure-konto.

Utvecklare? Med oss har du allt du behöver.

Utforma din första SQL Database med hjälp av populära verktyg och ramverk som SSMS och .NET. Anslut till SQL Database med hjälp av populära språk som C#, Node.js och Python och kör frågor mot dina data med hjälp av Transact-SQL-instruktioner.

Har du en SaaS-app för flera klientorganisationer?

Se hur enkelt du kan implementera en SaaS-app för flera hundra, eller till och med flera tusentals klienter i SQL Database.

Optimera databasen.

Fortsätt sedan och optimera prestanda baserat på rekommendationer som genereras av SQL Database. Titta också igenom dessa andra övervaknings- och prestandajusteringsalternativ.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Server på Virtual Machines

Var värd för SQL Server-företagsappar i molnet

SQL Data Warehouse

Elastiskt informationslager som en tjänst med funktioner i företagsklass

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Skapa en SQL-databas med ditt kostnadsfria konto