Azure SQL Database

Skapa appar som kan skalas i samma takt som ditt företag med hanterad och intelligent SQL i molnet

Bygg din nästa app på fullständigt hanterade Azure SQL Database

Azure SQL Database ingår i Azure SQL-serien och är en intelligent och skalbar relationsdatabastjänst som byggts för molnet. Den är varaktig och alltid uppdaterad med AI-drivna och automatiserade funktioner som optimerar prestanda och hållbarhet åt dig. Serverlösa beräknings- och skalningsalternativ för lagring skalar automatiskt resurser på begäran, så att du kan fokusera på att skapa nya program utan att behöva bekymra dig om lagringsstorlek eller resurshantering.

Fullständigt hanterad databas automatiserar uppdateringar, etablering och säkerhetskopiering så att du kan fokusera på programutveckling

Flexibel och dynamisk serverlös beräkning och storskalig lagring anpassas snabbt till dina föränderliga krav

Lager av skydd, inbyggda kontroller och intelligent hotidentifiering skyddar dina data

Inbyggd AI- och inbyggd hög tillgänglighet upprätthåller högsta prestanda och hållbarhet med ett serviceavtal på upp till 99,995 procent

Fullständigt hanterad och alltid på den senaste versionen av SQL

Eliminera komplexiteten för att konfigurera och hantera hög tillgänglighet, justering, säkerhetskopiering och andra databasuppgifter med en fullständigt hanterad SQL-databas.

Påskynda din programutveckling i det enda molnet med varaktig SQL med de senaste SQL Server-funktionerna och slipp bekymmer med uppdateringar, uppgraderingar eller support som upphör.

Läs mer

Skala upp dina mest krävande arbetsbelastningar

Kringgå de resursbegränsningar som kan påverka programmets prestanda. Storskalig Azure SQL Database anpassas efter nya krav genom att snabbt skala lagringsutrymmet upp till 100 TB. Flexibel, inbyggd arkitektur i molnet gör det möjligt att utöka lagringen efter behov och möjliggör omedelbar säkerhetskopiering och snabb databasåterställning på bara några minuter – oavsett storleken på dataåtgärden.

Lär dig mer om skalbarhet

Optimera kostnader med beräkning som skalas automatiskt

Bygg moderna appar på ditt sätt med etablerade och serverlösa beräkningsalternativ. Azure SQL Database Serverless förenklar prestandahanteringen och hjälper utvecklare att fokusera på att skapa appar snabbare och mer effektivt med beräkningsresurser som skalar upp automatiskt baserat på behoven i arbetsbelastningen.

SQL Database Serverless är bäst för scenarier där användningen är tillfällig och oförutsägbar och du bara betalar för beräkningsresurser som du använder per sekund, vilket optimerar prisprestandan som helhet.

Ladda ned informationsgrafiken

Hämta webbseminariet

Spara med den bästa totala ägandekostnaden

Byt till Azure SQL Database och få bättre prisprestanda än hos andra molnleverantörer. Azure SQL Database uppfyller dina verksamhetskritiska behov till upp till 86 procent lägre kostnad än konkurrenterna.1

Använd Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för att maximera värdet från dina befintliga licensinvesteringar. Använd dina SQL Server-licenser med Software Assurance och spara upp till 55 procent jämfört med betala per användning-priser för SQL Database.2

Skapa och leverera moderna, intelligenta appar snabbare

 • Utveckla på populära plattformar, till exempel Windows, Linux och Mac, med välkända verktyg som Visual Studio och Azure Data Studio.
 • Skapa intelligenta program snabbare med populära språk som .NET, Java, Node.js, Ruby, PHP och Python.
 • Implementera CI/CD-pipelines med Azure DevOps eller GitHub.
 • Kombinera med Azure App Service för att hantera och skala hela programmet och datastacken.
 • Förenkla integreringen av .NET-program med inbyggt stöd i SQL Database och App Service.

Migrera dina .NET-appar och data tillsammans

Avancerad datasäkerhet

Prissättning för den intelligenta molnbaserade relationsdatabastjänsten

Utforska alla SQL Database-prisalternativ och hitta den prestanda som passar din arbetsbelastning.

Betrott av företag i alla storlekar

Kostnadsminskningar och rätt prestanda för kunderna

Det var en utmaning att snabbt kunna skala upp för att möta efterfrågetopparna från den stora mängden användare. Ta del av hur Icertis sänkte sina kostnader och hjälpte kunderna att få rätt prestandanivå när de behövde det med Azure SQL Database Serverless.

ICERTIS

Ta bort flaskhalsar för tillväxten

Läs om hur Paychex migrerade till Azure SQL Database för att hantera sin explosiva tillväxt. Med hjälp av elastiska pooler kan Paychex leverera appen skalanpassat med höga prestanda och hög tillgänglighet, och samtidigt optimera företagets kostnader.

Paychex

Snabbare prestanda till lägre kostnad med serverlös

Läs om varför CampBrain räknar med att minska de totala beräkningskostnaderna med upp till 60 procent.

Campbrain

Främja tillväxt och innovation med hyperskalning

ClearSale växte ur sin lokala plattform och migrerade till storskalig SQL Database. Läs om hur de i dag kan bearbeta ett praktiskt taget obegränsat antal transaktioner per minut och skala automatiskt efter tillväxten.

ClearSale

Molnmigrering sänkte kostnaderna med 70 procent

Benesse ville komma ifrån de återkommande utgifterna för att ersätta Oracle Server och såg Azure som ett kostnadseffektivt alternativ. Lär dig hur de migrerade med noll användarpåverkan och 70 procent lägre driftskostnader.

Benesse

Förbättra produktiviteten och minska driftskostnaderna

Ta reda på hur Thomson Reuters Elite påskyndade sin marknadslansering och sänkte sina kostnader avsevärt över lokal implementering med Azure SQL Database.

Thomson Reuters

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Migrera till SQL Database

Kom igång direkt med Azure Migration Center.

Dokumentation

Utforska självstudier, exempel och annan dokumentation för att lära dig att använda SQL Database.

Microsoft Learn

Utvidga dina kunskaper och få certifieringar med praktiska onlinekurser.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure SQL Database

 • Azure SQL Database innehåller följande distributionsalternativ för en Azure SQL-databas:

  • Som en enda databas med en egen uppsättning resurser som hanteras via en logisk server.
  • Som en pooldatabas i en elastisk pool med en delad uppsättning resurser som hanteras via en logisk server

  I allmänhet är elastiska pooler utformade för ett typiskt SaaS-programmönster, där det finns en databas per kund eller klientorganisation. Att köpa enskilda databaser och överetablera för att möta det varierande och högsta behovet av varje databas är ofta inte kostnadseffektivt, men med pooler kan du hantera den kollektiva prestandan och databaserna skalas upp och ned automatiskt. Vår intelligenta motor rekommenderar en pool för databaser när ett användningsmönster motiverar det. Information finns i vägledningen för elastiska pooler.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och snabba på din migrering till molnet. Azure Hybrid-förmånen är en Azure-baserad förmån som gör det möjligt för dig att använda SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance för att betala en reducerad avgift (”grundpris”) för vCore-baserad SQL Database och Azure SQL-hanterad instans. Du kan ansöka om den här förmånen även om SKU är aktiv, men observera att grundpriset tillämpas från den tidpunkt då du väljer det i portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Du kan aktivera Azure Hybrid-förmånen i Azure Portal genom att ange att du har tillräckligt med aktiva licenser med Software Assurance.

  Med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server får du följande:

  • Möjligheten att flytta licenser till en fullständigt hanterad PaaS-produkt (plattform som en tjänst). Azure är det enda molnet som har den möjligheten. Amazon Web Services Relational Database Service (RDS) är inte kvalificerad för BYOL (bring-your-own-license) och måste tillhandahållas med ”medföljande licens”.
  • Fyra kärnor i molnet för varje enstaka kärna lokalt för Enterprise Edition-kunder på tjänstnivån för generell användning eller Hyperskala.
  • 180 dagar av dubbla användningsrättigheter att tillämpa på aktuell distribution (lokalt eller i tredjepartsmoln) och i Azure för att tillåta datamigrering.
 • Nej. Azure SQL Database är en fullständigt hanterad databastjänst, vilket betyder att Microsoft driver SQL Server åt dig och säkerställer dess tillgänglighet och prestanda. SQL Database har även innovativa funktioner för att förbättra din verksamhetskontinuitet, till exempel inbyggd hög tillgänglighet. Med en omfattande säkerhetsportfölj kan du implementera intelligenta funktioner som hotidentifiering, så att du inte behöver oroa dig om att administrera eller underhålla hundratals eller tusentals SQL Server-databaser. Visa den fullständiga funktionsjämförelsen mellan Azure SQL Database och SQL Server.
 • Skillnaderna mellan olika vCore-baserade tjänstnivåer är huvudsakligen i tillgänglighet, lagringstyp och IOPS:

  Generell användning erbjuder en budgetorienterad och balanserad uppsättning beräknings- och lagringsalternativ där I/O-prestanda och redundanstider inte är prioriterade.

  Hyperskala är lämpligt för de flesta affärsarbetsbelastningar som är optimerade för onlinebaserad transaktionsbearbetning (OLTP) och hybridformen mellan transaktionell och analytisk bearbetning (HTAP), med mycket skalbar lagringsstorlek, lässkalning och snabba funktioner för återställning av databaser.

  Affärskritisk passar bäst för OLTP-appar med hög transaktionsgrad och snabb IO-svarstid. Det ger bäst elasticitet mot fel och snabb redundans genom att använda flera synkront uppdaterade repliker.

 • Anslutningsmöjligheten mellan Microsoft Azure SQL Database och Azure Internet-gateway är garanterat minst 99,99 av tiden, oavsett tjänstnivå. 0,01 procent reserveras för uppdateringar, uppgraderingar och redundans. Mer information finns i serviceavtalet. Information om tillgänglighetsarkitekturen för Azure SQL Database finns i hög tillgänglighet och Azure SQL Database.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.

1Uppgifter om pris/prestanda baseras på data från en undersökning som beställdes av Microsoft och som genomfördes av GigaOm i augusti 2019. I undersökningen jämfördes pris/prestanda mellan en enstaka Azure SQL Database Gen 5 med 80 vCore på nivån för affärskritiska tjänster och db.r4.16x Large-erbjudandet för AWS RDS (Amazon Web Services Relational Database Service) för SQL Server. Prestandamåttsdata är tagna från ett GigaOm Analytic Field Test som bygger på en erkänd branschstandard, TPC Benchmark™ E (TPC-E), och baseras på en blandning av skrivskyddade och uppdateringsintensiva transaktioner som simulerar aktiviteter i komplexa OLTP-programmiljöer. Pris/prestanda beräknas av GigaOm som kostnaden för att köra molnplattformen kontinuerligt i tre år, dividerat med dataflödet räknat i transaktioner per sekund. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser i USA i regionen Östra USA för Azure SQL Database och regionen Östra USA (Ohio) för AWS RDS i augusti 2019. Pris/prestanda-resultatet baseras på konfigurationerna som specificeras i GigaOm Analytic Field Test. De faktiska resultaten och priserna kan variera beroende på konfiguration och region.

2Besparingar baserat på åtta vCore affärskritiska hanterade instanser i regionen USA, östra, som körs 730 timmar per månad. Besparingar beräknas utifrån fullt pris (licens inkluderad) jämfört med grundpriset (med Azure Hybrid-förmån för SQL Server), som exkluderar Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise Edition, som kan variera beroende på Enterprise-avtalet. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i februari 2020, kan komma att ändras.