Network Watcher

Övervaka, diagnostisera och få kunskaper om nätverkets prestanda och skick

Automatisera övervakning av fjärrnätverk med infångade paket

Övervaka och diagnostisera nätverksproblem utan att logga in på dina virtuella datorer (VM) med Network Watcher. Lös ut infångade paket genom att ställa in aviseringar och få åtkomst till prestandainformation i realtid på paketnivå. När du ser ett problem kan du undersöka i detalj för att få bättre diagnoser.

Få insikt i din nätverkstrafik med flödesloggar

Få en djupare förståelse för ditt nätverkstrafikmönster med flödesloggar för nätverkssäkerhetsgrupper. Med information från flödesloggar kan du samla in data för efterlevnad, granskning och övervakning av din nätverkssäkerhetsprofil

Diagnostisera VPN-anslutningsproblem

Med Network Watcher får du möjlighet att diagnostisera dina vanligaste problem med VPN-gateway och anslutning. Du kan både identifiera problemet och använda de detaljerade loggar som skapas för att gräva djupare.

Partner

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Börja använda Network Watcher