Hoppa över navigering

Log Analytics priser

Omvandla loggdata till insikter och åtgärder

I Log Analytics kan du samla in och analysera övervakningsdata som genereras från olika källor i dina molnbaserade och lokala miljöer.

Prisinformation

Log Analytics faktureras per gigabyte (GB) data som matas in i tjänsten.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Datainmatning 5 GB/månad1 $- per GB
Datakvarhållning 31 dagar2 $-/GB/månad

1De första 5 GB data som matas in i Azure Log Analytics-tjänsten varje månad ingår utan kostnad.

2Varje GB data som matas in i din Log Analytics-arbetsyta sparas utan kostnad under de första 31 dagarna.

Obs! Lösningen Service Map faktureras enligt inmatade data via Dependency Agent till Service Map-plattformen och tjänsten Log Analytics. Data som matas in via Dependency Agent faktureras enligt priserna för Log Analytics som anges ovan. Data som matas in till Service Map-plattformen kan inte faktureras ännu. Faktureringen startar den 1 december 2018.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
 • Vi garanterar att loggdata under minst 99,9 procent av tiden kommer att indexeras inom sex timmar efter att data ställts i kö för indexering av Log Analytics-tjänsten. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Kunder som börjat använda Log Analytics på den kostnadsfria nivån innan den 2 april 2018 kan stanna kvar på den gamla nivån. Den gamla, kostnadsfria nivån har en gräns på 500 MB för mängden data som samlas in per dag, och det går inte att hålla kvar data i längre än 7 dagar. I den nya prissättningsmodellen finns inga gränser för mängden insamlade data, och du kan behålla dina loggdata i upp till två år. Kunder som använder den gamla prissättningsmodellen kan när som helst byta till den nya.

 • Ja. Du kan ha kvar prissättningsmodellen Insight and Analytics per nod om du vill använda Log Analytics.

 • Om du vill se hur prissättningsmodellen med betalning per GB skulle påverka dig kan du navigera till dokumentationen på sidan Användning och uppskattade kostnader. I den nya prissättningsmodellen kostar datainmatning och kvarhållning olika mycket beroende på i vilken region du har Log Analytics-arbetsytan. Ta med det här i beräkningen när du jämför dina uppskattade kostnader. Om du har köpt OMS Suite ska du dessutom prata med din kontorepresentant om hur eventuella ändringar kommer att påverka dig.

 • Följ stegen nedan på dokumentationssidan för att gå till den nya prissättningsmodellen.

 • Ja, EA-kunder (Enterprise Agreement) som använder prissättningsmodellen Insight & Analytics per nod kan fortsätta med samma modell i eventuella nya prenumerationer som länkas till befintligt EA.

 • Om du väljer att flytta en prenumeration till den nya prissättningsmodellen kommer alla arbetsytor i prenumerationen att överföras till den nya modellen som beskrivs ovan. I annat fall kan du fortsätta att välja mellan de tillgängliga prisnivåerna för Log Analytics: Kostnadsfri, Per nod (OMS), Per GB (Standalone), Standard eller Premium.

 • Ja, kunder som började använda Log Analytics innan den 1 oktober 2016 fortsätter med den äldre prismodellen, men kan när som helst övergå till de nya modellerna ovan. Prismodellerna nedan har inte varit tillgängliga för nya arbetsytor sedan 1 oktober 2016.

  Standard Premium
  Daglig gräns Ingen Ingen
  Kvarhållningsperiod 1 månad 12 månader
  Anpassa längre kvarhållningsperioder Inte tillgänglig Inte tillgänglig
  Pris $2.3 per GB $3.5 per GB
 • Du kan välja en kvarhållningsperiod mellan 30 och 730 dagar. Kvarhållningskostnaden beräknas enligt en daglig kornighet som baseras på det månatliga priset per GB som lagras efter de 31 dagars kvarhållning som ingår.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Log Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad