Log Analytics priser

Få bättre inblick i din miljö

Prisinformation

Log Analytics faktureras per gigabyte (GB) data som laddas upp till tjänsten. Log Analytics tillhandahåller en underuppsättning funktioner som erbjuds i Insight and Analytics. Övervakning av programberoenden och funktioner för övervakning av nätverksprestanda ingår inte. Log Analytics har två nivåer – kostnadsfri version och betald version. Den kostnadsfria nivån har en gräns för mängden data som samlas in dagligen. Den kostnadsfria nivån har ingen gräns för mängden data som samlas in dagligen.

Kostnadsfri Log Analytics – Fristående
Daglig gräns 500 MB1 Ingen
Kvarhållningsperiod 7 dagar 1 månad
Anpassa längre kvarhållningsperioder ‐ ‐ Inte tillgänglig Tillgänglig
Pris Kostnadsfri $- per GB
1För kunder som når sin dagliga gräns på 500 megabyte (MB) avbryts dataanalysen och återupptas i början av nästa dag. En dag baseras på Coordinated Universal Time (UTC).

Observera att kostnader kan tillkomma för lösningar som Säkerhet och efterlevnad, även när de distribueras på en Log Analytics-arbetsyta på den kostnadsfria nivån. Se Säkerhet och efterlevnad.

Överanvändningsdebitering

Om data behöver lagras längre än en månad debiteras tiden enligt priserna nedan.

Överförbrukningsmätare Pris
Kvarhållning utöver 1 månad $-/GB/månad

För arbetsytor som skapades före 1 oktober 2016

Kunder som började använda Log Analytics före 1 oktober 2016 fortsätter med den äldre prismodellen, men kan när som helst övergå till de nya modellerna ovan. Prismodellerna nedan har inte varit tillgängliga för nya arbetsytor sedan 1 oktober 2016.

Standard Premium
Daglig gräns Ingen Ingen
Kvarhållningsperiod 1 månad 12 månader
Anpassa längre kvarhållningsperioder ‐ ‐ Inte tillgänglig ‐ ‐ Inte tillgänglig
Pris $2.3 per GB $3.5 per GB

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
  • Vi garanterar att loggdata under minst 99,9 procent av tiden kommer att indexeras inom sex timmar efter att data ställts i kö för indexering av Log Analytics-tjänsten. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • Du kan välja önskad nivå när du skapar en Log Analytics-arbetsyta.

  • Ja, du kan alltid ändra ditt nivåval. Men när du ändrar nivå för en arbetsyta lagras alla data som har analyserats före nivåändringen enligt den nya nivåns lagringstid. Du kan även skapa flera arbetsytor med olika nivåer.

  • Nej. Du kan välja att fortsätta använda din aktuella prisnivå eller ändra till den nya nivån OMS, eller övergå till den kostnadsfria prisnivån.

  • Nej. För Log Analytics-arbetsytor som har skapats efter 1 oktober 2016 går det bara att välja mellan alternativen kostnadsfri, fristående och OMS.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Log Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto