Log Analytics priser

Få bättre inblick i din miljö

Prisinformation

Log Analytics faktureras per GB av data som laddas upp till tjänsten. Log Analytics tillhandahåller en underuppsättning funktioner som erbjuds i Insight & Analytics. Den omfattar inte övervakning av programberoenden och funktioner för övervakning av nätverksprestanda. Log Analytics har två nivåer: kostnadsfri version och betald version. Den kostnadsfria nivån har en gräns för mängden data som samlas in dagligen. Den kostnadsfria nivån har ingen gräns för mängden data som samlas in dagligen.

Kostnadsfri Log Analytics – Fristående
Daglig gräns 500 MB1 Ingen
Lagringsperiod 7 dagar 1 månad
Anpassa längre kvarhållningsperioder Inte tillgänglig
Pris Kostnadsfri $- per GB
1För kunder som når sin dagliga gräns på 500 MB avbryts dataanalysen och återupptas i början av nästa dag. En dag baseras på UTC.

Observera att kostnader kan tillkomma för lösningar som Säkerhet och efterlevnad, även när de distribueras på en Log Analytics-arbetsyta på den kostnadsfria nivån. Se Säkerhet och efterlevnad.

Överanvändningsdebitering

Om data behöver lagras längre än en månad debiteras tiden enligt priserna nedan.

Överförbrukningsmätare Pris
Kvarhållning utöver 1 månad $-/GB/månad

För arbetsytor som skapades före 1 oktober 2016

Kunder som började använda Log Analytics före 1 oktober 2016 fortsätter med den äldre prismodellen, men kan när som helst övergå till de nya modellerna ovan. Prismodellerna nedan är inte tillgängliga för nya arbetsytor från och med 1 oktober 2016.

Standard Premium
Daglig gräns Ingen Ingen
Lagringsperiod 1 månad 12 månader
Anpassa längre kvarhållningsperioder Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Pris $2.3 per GB $3.5 per GB

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Log Analytics, via supporten för Azure från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Ytterligare utbildningsvideor och dokumentation finns också.
  • Vi garanterar att loggdata under minst 99,9 % av tiden kommer att indexeras inom sex timmar efter att data ställts i kö för indexering av Log Analytics-tjänsten. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • När du skapar en Log Analytics-arbetsyta kan du välja önskad nivå.

  • Ja, du kan alltid ändra ditt nivåval. Men när du ändrar nivå för en arbetsyta lagras alla data som har analyserats före nivåändringen enligt den nya nivåns lagringstid. Du kan även skapa flera arbetsytor med olika nivåer.

  • Nej. Du kan välja att fortsätta använda din aktuella prisnivå eller övergå till den nya nivån OMS, eller övergå till den kostnadsfria prisnivån.

  • Nej. Log Analytics-arbetsytor som skapats efter 1 oktober 2016 kan bara välja mellan kostnadsfri, fristående och OMS.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Log Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto