Visar mobilvy Skrivbordsvy

Produkttillgänglighet per region

Produkter Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 USA Gov Virginia USA Gov Iowa USA DoD östra US DoD, centrala Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Produkter Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Produkter Globalt
    USA Azure Government Kanada Brasilien
Produkter Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 USA Gov Virginia USA Gov Iowa USA DoD östra US DoD, centrala Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (beräkningsintensiv)                    
D-serien                
Dv2-serien  
DS-serien                
DSv2-serien    
F-serien  
Fs-serien    
G-serien                      
GS-serien                      
H-serien                        
NC-serien                          
NV-serien                        
SAP HANA på stora Azure-instanser                            
IP-adresser på instansnivå  
L-serien                      
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (beräkningsintensiv)                    
D-serien                
Dv2-serien  
G-serien                      
H-serien                        
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner              
Nätverk
Content Delivery Network                              
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar                              
ExpressRoute-gatewayer          
Azure DNS                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher          
Storage
Storage  
Disklagring    
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer          
Import/Export        
Managed Disks          
Webb och mobilt
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps      
API Apps      
API Management          
Media Services              
Encoding              
Live and On-Demand Streaming              
Notification Hubs          
Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Behållare
Batch      
Behållarregister          
Service Fabric  
Behållartjänst                  
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync                        
Azure Cosmos DB          
SQL Data Warehouse      
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database        
Azure-databas för MySQL                      
Azure-databas för PostgreSQL                      
Data och analys
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Maskininlärning                          
Data Factory                          
Dataförflyttning              
Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Analyser med Datasjö                            
Azure Bot Service                  
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 för Customer Insights                          
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster                              
Academic Knowledge API                              
API för automatiska förslag för Bing                              
API för visuellt innehåll                          
Content Moderator                          
Custom Speech Service                              
Känslo-API                              
API för ansiktsigenkänning                          
Language Understanding Intelligent Service                              
API för rekommendationer                              
Talarigenkännings-API                              
Tal-API för Bing                              
Stavningskontrolls-API i Bing                              
API för textanalys                              
Translator-API för talöversättning                              
Translator-API för textöversättning                              
API för webbspråksmodell                              
Bings API för webbsökning                              
Bings API för nyhetssökning                              
Bings API för bildsökning                              
Bings API för videosökning                              
Internet of Things
IoT Suite                            
IoT Hub                        
Stream Analytics                
Event Hubs  
Time Series Insights                            
Enterprise-integration
StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Data Catalog                            
Logikappar          
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                              
Enterprise State Roaming                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                              
Säkerhetscenter                              
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                        
Build and Deployment/Build (XAML)                        
Belastningstestning                        
Application Insights                            
Labb för utveckling och testning i Azure          
HockeyApp                              
Övervakning + hantering
Advisor                              
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation                      
Log Analytics                        
Säkerhet och efterlevnad                            
Skydd och återställning                
Automatisering och kontroll                              
Information och analyser                              
Tjänsteöversikt                              
Azure Monitor      
Aktivitetsloggar och aviseringar                              
Mått och aviseringar          
Diagnostikloggar                              
Automatisk skalning          
Åtgärdsgrupper                              
    Europa Tyskland Storbritannien
Produkter Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)          
D-serien          
Dv2-serien  
DS-serien          
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien          
GS-serien          
H-serien          
NC-serien            
NV-serien          
SAP HANA på stora Azure-instanser          
IP-adresser på instansnivå  
L-serien              
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)          
D-serien          
Dv2-serien  
G-serien          
H-serien          
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner        
Nätverk
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar            
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher      
Storage
Storage  
Disklagring  
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer  
Import/Export          
Managed Disks  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs      
Azure Search        
Mobile Engagement            
Behållare
Batch  
Behållarregister      
Service Fabric  
Behållartjänst          
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync          
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure-databas för MySQL          
Azure-databas för PostgreSQL          
Data och analys
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows          
Maskininlärning          
Data Factory            
Dataförflyttning        
Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Analyser med Datasjö            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 för Customer Insights              
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster              
Academic Knowledge API              
API för automatiska förslag för Bing            
API för visuellt innehåll            
Content Moderator            
Custom Speech Service              
Känslo-API              
API för ansiktsigenkänning            
Language Understanding Intelligent Service              
API för rekommendationer              
Talarigenkännings-API              
Tal-API för Bing            
Stavningskontrolls-API i Bing            
API för textanalys              
Translator-API för talöversättning            
Translator-API för textöversättning            
API för webbspråksmodell              
Bings API för webbsökning            
Bings API för nyhetssökning            
Bings API för bildsökning            
Bings API för videosökning            
Internet of Things
IoT Suite      
IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Time Series Insights          
Enterprise-integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logikappar          
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C            
Säkerhetscenter            
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services            
Build and Deployment/Build (XAML)            
Belastningstestning            
Application Insights          
Labb för utveckling och testning i Azure      
HockeyApp            
Övervakning + hantering
Advisor            
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Säkerhet och efterlevnad            
Skydd och återställning          
Automatisering och kontroll            
Information och analyser            
Tjänsteöversikt            
Azure Monitor      
Aktivitetsloggar och aviseringar            
Mått och aviseringar      
Diagnostikloggar            
Automatisk skalning      
Åtgärdsgrupper            
    Asien och stillahavsområdet Australien Indien Japan Korea
Produkter Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan Centrala Korea Södra Korea
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)                      
D-serien            
Dv2-serien  
DS-serien            
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien                  
GS-serien                  
H-serien                      
NC-serien                        
NV-serien                    
SAP HANA på stora Azure-instanser                    
IP-adresser på instansnivå  
L-serien                  
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)                      
D-serien            
Dv2-serien  
G-serien                  
H-serien                      
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner          
Nätverk
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar                      
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Disklagring  
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer  
Import/Export          
Managed Disks  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs      
Azure Search            
Mobile Engagement                        
Behållare
Batch  
Behållarregister        
Service Fabric  
Behållartjänst          
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync                    
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Azure-databas för MySQL                
Azure-databas för PostgreSQL                
Data och analys
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Maskininlärning                    
Data Factory                        
Dataförflyttning              
Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Analyser med Datasjö                        
Azure Bot Service            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 för Customer Insights                        
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster                        
Academic Knowledge API                        
API för automatiska förslag för Bing                      
API för visuellt innehåll                      
Content Moderator                      
Custom Speech Service                        
Känslo-API                        
API för ansiktsigenkänning                      
Language Understanding Intelligent Service                        
API för rekommendationer                        
Talarigenkännings-API                        
Tal-API för Bing                      
Stavningskontrolls-API i Bing                      
API för textanalys                        
Translator-API för talöversättning                      
Translator-API för textöversättning                      
API för webbspråksmodell                        
Bings API för webbsökning                      
Bings API för nyhetssökning                      
Bings API för bildsökning                      
Bings API för videosökning                      
Internet of Things
IoT Suite            
IoT Hub            
Stream Analytics          
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Enterprise-integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logikappar      
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                      
Enterprise State Roaming                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                      
Säkerhetscenter                      
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                    
Build and Deployment/Build (XAML)                    
Belastningstestning                    
Application Insights                        
Labb för utveckling och testning i Azure    
HockeyApp                      
Övervakning + hantering
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Säkerhet och efterlevnad                    
Skydd och återställning        
Automatisering och kontroll                    
Information och analyser                    
Tjänsteöversikt                        
Azure Monitor  
Aktivitetsloggar och aviseringar                      
Mått och aviseringar  
Diagnostikloggar                      
Automatisk skalning  
Åtgärdsgrupper                      
   
Produkter Globalt
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)  
D-serien  
Dv2-serien  
DS-serien  
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien  
GS-serien  
H-serien  
NC-serien  
NV-serien  
SAP HANA på stora Azure-instanser  
IP-adresser på instansnivå  
L-serien  
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)  
D-serien  
Dv2-serien  
G-serien  
H-serien  
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Funktioner  
Nätverk
Content Delivery Network
ExpressRoute  
ExpressRoute-kretsar
ExpressRoute-gatewayer  
Azure DNS
Virtual Network  
Traffic Manager
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher  
Storage
Storage  
Disklagring  
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer  
Import/Export  
Managed Disks  
Webb och mobilt
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live and On-Demand Streaming  
Notification Hubs  
Azure Search  
Mobile Engagement  
Behållare
Batch  
Behållarregister  
Service Fabric  
Behållartjänst  
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync  
Azure Cosmos DB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Azure-databas för MySQL  
Azure-databas för PostgreSQL  
Data och analys
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows  
Maskininlärning  
Data Factory  
Dataförflyttning  
Power BI Embedded  
Data Lake Store  
Analyser med Datasjö  
Azure Bot Service  
Azure Analysis Services  
Dynamics 365 för Customer Insights  
AI + Cognitive Services
Kognitiva tjänster  
Academic Knowledge API  
API för automatiska förslag för Bing
API för visuellt innehåll  
Content Moderator  
Custom Speech Service  
Känslo-API  
API för ansiktsigenkänning  
Language Understanding Intelligent Service  
API för rekommendationer  
Talarigenkännings-API  
Tal-API för Bing
Stavningskontrolls-API i Bing
API för textanalys  
Translator-API för talöversättning
Translator-API för textöversättning
API för webbspråksmodell  
Bings API för webbsökning
Bings API för nyhetssökning
Bings API för bildsökning
Bings API för videosökning
Internet of Things
IoT Suite  
IoT Hub  
Stream Analytics  
Event Hubs  
Time Series Insights  
Enterprise-integration
StorSimple  
Service Bus  
BizTalk Services  
Data Catalog  
Logikappar  
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory
Enterprise State Roaming  
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C
Säkerhetscenter
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services  
Build and Deployment/Build (XAML)  
Belastningstestning  
Application Insights  
Labb för utveckling och testning i Azure  
HockeyApp
Övervakning + hantering
Advisor
Backup  
Site Recovery  
Scheduler  
Automation  
Log Analytics  
Säkerhet och efterlevnad  
Skydd och återställning  
Automatisering och kontroll  
Information och analyser  
Tjänsteöversikt  
Azure Monitor  
Aktivitetsloggar och aviseringar
Mått och aviseringar  
Diagnostikloggar
Automatisk skalning  
Åtgärdsgrupper