Visar mobilvy Skrivbordsvy

Produkttillgänglighet per region

Produkter Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 USA Gov Virginia USA Gov Iowa Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Produkter Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Produkter Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan
    USA Azure Government Kanada Brasilien
Produkter Globalt Östra USA Östra USA 2 Centrala USA Norra centrala USA Södra centrala USA USA, västra centrala Västra USA USA, västra 2 USA Gov Virginia USA Gov Iowa Östra Kanada Centrala Kanada Södra Brasilien
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)              
D-serien            
Dv2-serien  
DS-serien            
DSv2-serien      
F-serien  
Fs-serien      
G-serien                  
GS-serien                  
H-serien                    
NC-Series                        
NV-Series                          
SAP HANA på stora Azure-instanser                        
IP-adresser på instansnivå  
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)              
D-serien            
Dv2-serien  
G-serien                  
H-serien                    
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Batch  
Azure Container Registry                      
Service Fabric  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Azure-behållartjänst              
Funktioner              
Nätverk
CDN          
ExpressRoute                          
Azure DNS                          
Virtual Network  
Traffic Manager                          
Belastningsutjämnare  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Disklagring    
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer      
Import/Export        
Webb och mobilt
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs      
Sök              
Mobile Engagement                          
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync                    
DocumentDB      
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database    
Information + analys
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows              
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows                
HDInsight A4-A7 - Linux          
HDInsight A10-A11 - Windows                
HDInsight A10-A11 - Linux          
HDInsight D-Series - Windows              
HDInsight D-Series - Linux        
HDInsight Dv2-Series - Windows              
HDInsight Dv2-Series - Linux      
Maskininlärning                        
Data Factory                        
Dataförflyttning          
Power BI Embedded                
Datasjölagring                        
Analyser med Datasjö                        
Kognitiva tjänster                          
Academic Knowledge API                          
API för automatiska förslag för Bing                          
API för visuellt innehåll                          
Content Moderator                          
Känslo-API                          
API för ansiktsigenkänning                          
Intelligent tjänst för språkförståelse                          
API för rekommendationer                          
API:er för Bing Search                          
Talarigenkännings-API                          
Tal-API för Bing                          
Stavningskontrolls-API i Bing                          
API för textanalys                          
API för webbspråksmodell                          
Translator-API för talöversättning                          
Translator-API för textöversättning                          
Azure Bot Service              
Azure Analysis Services                    
Dynamics 365 för Customer Insights                      
Internet of Things
IoT Suite                        
Azure IoT Hub                        
Stream Analytics              
Event Hubs  
Enterprise-integration
StorSimple          
Service Bus  
BizTalk Services              
Data Catalog                        
Logikappar          
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                          
Enterprise State Roaming                        
Multi-Factor Authentication                          
Azure Active Directory Domain Services                  
Key Vault  
Azure Active Directory B2C              
Säkerhetscenter                          
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                    
Build and Deployment/Build (XAML)                    
Belastningstestning                    
Application Insights                        
Labb för utveckling och testning i Azure              
HockeyApp                          
Övervakning + hantering
Advisor                          
Backup          
Site Recovery          
Schemaläggare  
Automation                    
Log Analytics                      
Säkerhet och efterlevnad                        
Skydd och återställning            
Automatisering och kontroll                          
Information och analyser                          
Azure Monitor  
Activity Log                          
Alerts & Metrics      
Diagnostic Logs                          
AutoScale      
    Europa Tyskland Storbritannien
Produkter Globalt Nordeuropa Västeuropa Centrala Tyskland Nordöstra Tyskland Storbritannien, västra Storbritannien, södra
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)          
D-serien          
Dv2-serien  
DS-serien          
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien          
GS-serien          
H-serien            
NC-Series              
NV-Series            
SAP HANA på stora Azure-instanser              
IP-adresser på instansnivå  
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)          
D-serien          
Dv2-serien  
G-serien          
H-serien            
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Batch  
Azure Container Registry            
Service Fabric  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Azure-behållartjänst          
Funktioner        
Nätverk
CDN  
ExpressRoute            
Azure DNS            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Belastningsutjämnare  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Disklagring  
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer  
Import/Export          
Webb och mobilt
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs      
Sök          
Mobile Engagement            
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync          
DocumentDB      
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Information + analys
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows      
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows      
HDInsight A4-A7 - Linux      
HDInsight A10-A11 - Windows      
HDInsight A10-A11 - Linux      
HDInsight D-Series - Windows      
HDInsight D-Series - Linux      
HDInsight Dv2-Series - Windows      
HDInsight Dv2-Series - Linux      
Maskininlärning          
Data Factory            
Dataförflyttning          
Power BI Embedded        
Datasjölagring              
Analyser med Datasjö              
Kognitiva tjänster              
Academic Knowledge API              
API för automatiska förslag för Bing            
API för visuellt innehåll              
Content Moderator              
Känslo-API              
API för ansiktsigenkänning              
Intelligent tjänst för språkförståelse              
API för rekommendationer              
API:er för Bing Search            
Talarigenkännings-API              
Tal-API för Bing            
Stavningskontrolls-API i Bing            
API för textanalys              
API för webbspråksmodell              
Translator-API för talöversättning            
Translator-API för textöversättning            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 för Customer Insights              
Internet of Things
IoT Suite      
Azure IoT Hub      
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise-integration
StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logikappar          
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory            
Enterprise State Roaming          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Säkerhetscenter            
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services            
Build and Deployment/Build (XAML)            
Belastningstestning            
Application Insights          
Labb för utveckling och testning i Azure          
HockeyApp            
Övervakning + hantering
Advisor            
Backup          
Site Recovery          
Schemaläggare  
Automation          
Log Analytics            
Säkerhet och efterlevnad            
Skydd och återställning          
Automatisering och kontroll            
Information och analyser            
Azure Monitor      
Activity Log            
Alerts & Metrics      
Diagnostic Logs            
AutoScale      
    Asien och stillahavsområdet Australien Indien Japan
Produkter Globalt Sydostasien Östasien Östra Australien Sydöstra Australien Centrala Indien Västra Indien Södra Indien Östra Japan Västra Japan
Databearbetning
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)                  
D-serien        
Dv2-serien  
DS-serien        
DSv2-serien  
F-serien  
Fs-serien  
G-serien              
GS-serien              
H-serien                    
NC-Series                    
NV-Series                  
SAP HANA på stora Azure-instanser                    
IP-adresser på instansnivå  
Red Hat Linux  
Reserverad IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (beräkningsintensiv)                  
D-serien        
Dv2-serien  
G-serien              
H-serien                    
IP-adresser på instansnivå  
Reserverad IP  
Batch  
Azure Container Registry                    
Service Fabric  
Skalningsuppsättningar för virtuell dator  
Azure-behållartjänst      
Funktioner        
Nätverk
CDN  
ExpressRoute                  
Azure DNS                  
Virtual Network  
Traffic Manager                  
Belastningsutjämnare  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Storage
Storage  
Disklagring    
Frekvent/lågfrekvent – Blob Storage-nivåer  
Import/Export      
Webb och mobilt
API Management  
Media Services  
Encoding  
Live and On-Demand Streaming  
Notification Hubs  
Sök          
Mobile Engagement                    
Databaser
SQL Database  
SQL Data Sync                
DocumentDB  
SQL Data Warehouse  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database  
Information + analys
HDInsight      
HDInsight A1-A3 - Windows      
HDInsight A1-A3 - Linux      
HDInsight A4-A7 - Windows      
HDInsight A4-A7 - Linux      
HDInsight A10-A11 - Windows      
HDInsight A10-A11 - Linux      
HDInsight D-Series - Windows      
HDInsight D-Series - Linux      
HDInsight Dv2-Series - Windows      
HDInsight Dv2-Series - Linux      
Maskininlärning                
Data Factory                    
Dataförflyttning          
Power BI Embedded            
Datasjölagring                    
Analyser med Datasjö                    
Kognitiva tjänster                    
Academic Knowledge API                    
API för automatiska förslag för Bing                  
API för visuellt innehåll                    
Content Moderator                    
Känslo-API                    
API för ansiktsigenkänning                    
Intelligent tjänst för språkförståelse                    
API för rekommendationer                    
API:er för Bing Search                  
Talarigenkännings-API                    
Tal-API för Bing                  
Stavningskontrolls-API i Bing                  
API för textanalys                    
API för webbspråksmodell                    
Translator-API för talöversättning                  
Translator-API för textöversättning                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 för Customer Insights                    
Internet of Things
IoT Suite        
Azure IoT Hub        
Stream Analytics      
Event Hubs  
Enterprise-integration
StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services        
Data Catalog                
Logikappar        
Säkerhet + identitet
Azure Active Directory                  
Enterprise State Roaming                
Multi-Factor Authentication                  
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                    
Säkerhetscenter                  
Utvecklarverktyg
Visual Studio Team Services                
Build and Deployment/Build (XAML)                
Belastningstestning                
Application Insights                    
Labb för utveckling och testning i Azure    
HockeyApp                  
Övervakning + hantering
Advisor                  
Backup    
Site Recovery    
Schemaläggare  
Automation            
Log Analytics                
Säkerhet och efterlevnad                
Skydd och återställning    
Automatisering och kontroll                
Information och analyser                
Azure Monitor  
Activity Log                  
Alerts & Metrics  
Diagnostic Logs                  
AutoScale