Azure Container Service (AKS) priser

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Azure Container Service (AKS)

Azure Container Service (AKS) är en kostnadsfri behållartjänst som förenklar distributionen, hanteringen och driften av Kubernetes som en fullständigt hanterad Kubernetes-behållarinitierartjänst. Du betalar bara för virtuella datorer och associerade lagrings- och nätverksresurser som förbrukas, vilket gör AKS till den effektivaste och mest kostnadseffektiva behållartjänsten på marknaden.

Kostnadsfri klusterhantering

Klusterhantering är avgiftsfri.

Priser för noder – betala endast för det du använder

Betala endast för instanser av virtuella datorer, lagring och nätverksresurser som förbrukas av ditt Kubernetes-kluster. Om du vill beräkna kostnaden för de resurser som krävs använder du Container Services-kalkylatorn.

Alternativ för IP-adress

Varje Azure-molntjänst som innehåller minst en virtuell Azure-dator tilldelas automatiskt en kostnadsfri dynamisk virtuell IP-adress (VIP). Mot en extra avgift kan du också få:

  • Offentliga IP-adresser på instansnivå: En dynamisk offentlig IP-adress (PIP) som är tilldelad till en virtuell dator för direktåtkomst.
  • Reserverade IP-adresser: En offentlig IP-adress som kan reserveras för din prenumeration och användas som VIP-adress för valfri molntjänst i regionen.
  • Belastningsutjämnade IP-adresser: Ytterligare belastningsutjämnade VIP-adresser kan tilldelas till en Azure-molntjänst som innehåller minst en virtuell Azure-dator.

Visa prisinformation för IP-adresser

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Azure Container Service är en kostnadsfri tjänst och har därför inget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Vad gäller tillgängligheten för underliggande virtuella datorer gäller dock serviceavtalet för virtuella datorer. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Container Service (AKS)

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto