Prissättning för Cognitive Services – API för formigenkänning

Extrahera snabbt text, nyckel/värde-par och tabeller från dina dokument med enkla REST API-anrop

Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär och kan sedan extrahera text och data. Text från formulär matas in, maskininlärningsteknik används till att identifiera nycklar och tabeller och sedan skickas strukturerade data som utdata baserat på relationerna i den ursprungliga filen. På så sätt kan du extrahera information snabbt, noggrant och anpassat efter just ditt innehåll utan några tidskrävande manuella processer eller någon ingående dataexpertis.

Formigenkänning extraherar nyckelvärdepar och tabeller från dokument och har följande alternativ:

  • Anpassad – Formigenkänning lär sig strukturen på dina formulär (fakturor, inköpsordrar, branschspecifika poster) och kan sedan extrahera text och data. Den matar in text från formulär och returnerar sedan strukturerade data som innehåller relationerna i den ursprungliga filen. På så sätt kan du extrahera information snabbt, noggrant och anpassat efter just ditt innehåll utan några tidskrävande manuella processer eller någon ingående dataexpertis.
  • Färdigutvecklat – Identifierar och extraherar data från amerikanska kvitton med optisk teckenläsning (OCR). Med vår kvittomodell kan du enkelt extrahera strukturerade data från kvitton som t.ex. butiksnamn, delsumma, moms, radartiklar, transaktionssumma med mera.
  • Layout – Identifierar och extraherar text och tabellstruktur (rad 1, kolumn 1 ... rad N, kolumn N) från dokument med optisk teckenläsning (OCR).

Prisinformation

De rabatterade priserna för den offentliga förhandsversionen av Formigenkänning anges nedan.

Instans Dokumenttyp Pris FÖRHANDSVERSION
Gratis – webb/container 0–500 kostnadsfria timmar per månad
S0 – webb/container $- per 1 000 sidor
$- per 1 000 sidor

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
  • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Kontakta Azure-supporten eller skicka in en fråga på Stack Overflow.
  • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.
  • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden. Läs mer.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Registrera dig nu och kom igång med 4 000 kostnadsfria sidor under en hel månad