Vad är IaaS?

Infrastructure as a Service

Infrastructure as a service (IaaS) is an instant computing infrastructure, provisioned and managed over the internet. It’s one of the four types of cloud services, along with software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), and serverless.

IaaS quickly scales up and down with demand, letting you pay only for what you use. It helps you avoid the expense and complexity of buying and managing your own physical servers and other datacenter infrastructure. Each resource is offered as a separate service component, and you only need to rent a particular one for as long as you need it. A cloud computing service provider, such as Azure, manages the infrastructure, while you purchase, install, configure, and manage your own software—operating systems, middleware, and applications.

Infrastructure as a Service — IaaS (infrastruktur som en tjänst) inkluderar servrar och lagringsutrymme, brandväggar och säkerhet för nätverk samt datacenter (fysisk anläggning/byggnad). PaaS inkluderar IaaS-element plus operativsystem, utvecklingsverktyg, databashantering och affärsanalys. SaaS inkluderar PaaS-element plus värdbaserade appar.
Värdbaserade program/appar Utvecklingsverktyg, databashantering, företagsanalys Operativsystem Servrar och lagring Brandväggar/säkerhet i nätverk Fysisk anläggning/byggnad för datacenter

Vanliga företagsscenarier med IaaS

Exempel på vanliga saker som företag gör med IaaS:

Testning och utveckling. Team kan snabbt konfigurera och ta bort miljöer för testning och utveckling, vilket innebär att program kommer ut på marknaden snabbare. IaaS gör det snabbt och ekonomiskt att skala upp och ned miljöer för testning och utveckling.

Värdtjänster för webbplatser. Att driva webbplatser med IaaS kan vara billigare än traditionella värdtjänster.

Lagring, säkerhetskopiering och återställning. Organisationer slipper kapitalkostnaden för lagring och besväret med lagringshantering, som vanligtvis kräver kompetent personal för att hantera data och uppfylla juridiska krav och efterlevnadskrav. IaaS är användbart för hantering av oförutsägbar efterfrågan och stadigt ökande lagringsbehov. Det kan också förenkla planering och hantering av säkerhetskopierings- och återställningssystem.

Webbappar. IaaS tillhandahåller all infrastruktur för webbappar, bland annat lagring, webb- och programservrar och nätverksresurser. Organisationer kan snabbt distribuera webbappar på IaaS och enkelt skala upp och ned infrastrukturen när efterfrågan på apparna är oförutsägbar.

Databehandling med höga prestanda. Databehandling med höga prestanda (HPC) på superdatorer, datorgrid eller datorkluster underlättar lösning av komplexa problem med miljontals variabler eller beräkningar. Några exempel är simuleringar av jordbävningar och proteinveckning, klimat- och väderförutsägelser, ekonomisk modellering och utvärdering av produktdesign.

Stordataanalys. Stordata är ett populärt begrepp för enorma datauppsättningar som innehåller mönster, trender och associationer som kan vara betydelsefulla. Utvinning av datauppsättningar för att hitta eller locka fram de här dolda mönstren kräver enorma mängder databehandling, vilket IaaS tillhandahåller på ett ekonomiskt sätt.

Fördelar med IaaS

Eliminerar kapitalkostnader och minskar kontinuerlig kostnad. Med IaaS slipper du den initiala utgiften för att konfigurera och hantera ett lokalt datacenter, vilket gör det till ett ekonomiskt alternativ för nystartade företag och företag som testar nya idéer.

Förbättrar verksamhetskontinuitet och haveriberedskap. Det är dyrt att uppnå hög tillgänglighet, verksamhetskontinuitet och haveriberedskap, eftersom det kräver en hel del teknik och personal. Men med rätt serviceavtal (SLA) kan IaaS minska den här kostnaden och ge åtkomst till program och data som vanligt vid ett haveri eller avbrott.

Utveckla snabbt. Så fort du har bestämt dig för att lansera en ny produkt eller ett nytt initiativ kan den databehandlingsinfrastruktur som krävs vara klar på några minuter eller timmar, i stället för de dagar eller veckor – och ibland månader – det kunde ta att konfigurera det internt.

Reagera snabbare på ändrade verksamhetsförhållanden. Med IaaS kan du snabbt skala upp resurser vid ökad efterfrågan på ditt program – till exempel under storhelgerna – och sedan skala ned resurserna igen när aktiviteten minskar för att spara pengar.

Fokusera på kärnverksamheten. IaaS gör att teamet kan fokusera på organisationens kärnverksamhet i stället för IT-infrastruktur.

Öka stabilitet, tillförlitlighet och stöd. Med IaaS behöver du inte underhålla och uppgradera programvara och maskinvara eller felsöka problem med utrustningen. Med rätt avtal ser tjänsteleverantören till att infrastrukturen är tillförlitlig och uppfyller serviceavtalen.

Bättre säkerhet. Med rätt serviceavtal kan en molntjänstleverantör tillhandahålla säkerhet för dina program och data som kan vara bättre än den du kan uppnå internt.

Får ut nya appar till användarna snabbare. Eftersom du inte behöver konfigurera infrastrukturen innan du kan utveckla och leverera appar kan du få ut dem snabbare till användarna med IaaS.

Get started with Azure IaaS

Learn how Azure infrastructure as a service (IaaS) helps you quickly create a secure and scalable infrastructure—while reducing the time and money spent to plan, procure, and manage it.

Quickly provision infrastructure for all your workloads

Deploy hybrid environments consistent with your on-premises infrastructure

Protect your applications with security and management services

Reduce and optimize infrastructure costs