Azure-disklagring

Hög prestanda och mycket tålig blocklagring för Azure Virtual Machines

Välj rätt disklagring för dina prestanda- och prisbehov

Designed to be used with Azure Virtual Machines, Azure Disk Storage offers high-performance, highly durable block storage for your mission- and business-critical applications. Confidently migrate to Azure Infrastructure with four disk storage options for the cloud—Ultra Disk Storage, Premium SSD, Standard SSD, and Standard HDD—to optimize costs and performance for your workload needs. Achieve high performance with sub-millisecond latency for throughput and transaction-intensive workloads such as SAP HANA, SQL Server, and Oracle.

Cost-effective disk storage

Shared data storage disks for running clustered or high-availability applications cost-effectively in the cloud

Omatchad återhämtning

En årlig felfrekvens på 0 procent ger konsekvent tålighet i företagsklass

Sömlös skalbarhet

Dynamic scaling of performance without disruption on Ultra Disk Storage to meet demand

Inbyggd säkerhet

Automatic encryption to secure your data using Microsoft-managed keys or your own

Maximera dina investeringar och inverkan på verksamheten

Optimize costs and get the precise amount of disk storage you need for your workloads. Disk options come in sizes from 4 GB to 64 TB at a variety of price points and performance characteristics. Reduce time and costs for backup and disaster recovery with incremental snapshots, which are point-in-time backups for disks that consist of only the changes between snapshots. Lift and shift your Windows and Linux-based clustered or high availability applications to Azure with shared disks, keeping your architecture as-is and reducing storage costs.

Säkerställ verksamhetskontinuiteten och minimera avbrotten

Run business-critical applications and avoid costly downtime with redundancy options that copy your data multiple times within a location or across multiple zones in a region.

Azure offers single-instance service-level agreements (SLA) for all disk types, with a best-in-class single-instance SLA of 99.9 percent availability for Azure Virtual Machines using Premium SSD or Ultra Disk Storage. Minimize disruption to your business with support from Azure Backup and Azure Site Recovery.

Scale easily and quickly with the performance you need

Get the performance and capacity you need and scale up from gigabytes to petabytes of storage. Scale performance on-demand with performance tiers and built-in bursting capabilities to meet business demands. Achieve high performance even at low storage capacities - Ultra Disk Storage offers the flexibility to configure your IOPS, throughput, and capacity independently. Create and manage disks by simply selecting the disk type and size.

Skydda dina mest värdefulla data

Safeguard sensitive data with the encryption option that meets your security and compliance requirements, including encryption-at-rest, encryption-in-transit, and double encryption for enhanced security. Restrict access to your data by using Azure Private Link to allow import and export only from your private Azure virtual network. Manage and control access to your data by assigning specific permissions with Azure role-based access control (RBAC).

Användningsfall och arbetsbelastningar

Relationsdatabaser

Skala för att uppfylla dina prestandabehov för att hantera databaser på den högsta nivån, till exempel SQL Server, Oracle och SAP HANA.

NoSQL-databaser

Få konsekvent låga svarstider för svarstidskänsliga NoSQL-databaser som MongoDB, Cassandra och CouchDB.

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Minimera avbrott, sänk kostnader och minska tiden för säkerhetskopiering och återställning med ögonblicksbilder och lösningar som skapats av Microsoft-partner.

Klustrade program

Migrera enkelt dina lokala Windows- och Linux-baserade klustrade program eller program med hög tillgänglighet till Azure. Kör dina mest krävande företagsprogram, till exempel klustrade databaser, parallella filsystem, beständiga containrar och maskininlärningsprogram, i molnet.

Arbetsbelastningar i containrar

Dra nytta av blocklagring med höga prestanda och låga svarstider för verksamhetskritiska tillståndskänsliga program som körs i Kubernetes.

Overview of Azure Disk Storage security features

Learn about the latest security features of Azure Disk Storage that help to protect your data and meet your organization’s security and compliance needs.

Watch the video

Run clustered applications with Azure shared disks

Azure Disk Storage is the only shared cloud block storage that supports both Windows and Linux-based clustered or high-availability applications via Azure shared disks. Learn how shared disks enables you to run your mission-critical workloads in Azure.

Watch the video

Understanding disk IO and how to leverage disk bursting

Learn how to take advantage of the built-in bursting features of Azure Disk Storage to achieve higher performance and cost savings. Discover new disk utilization metrics that help identify performance bottlenecks caused by virtual machines or disk capping.

Watch the video

Få tillgång till fler funktioner via Microsofts partners

Ta del av ett utförligt ekosystem för partners med ett brett utbud av lösningar för datamigrering, säkerhetskopiering och haveriberedskap. Microsofts partners använder sig av den unika REST API-supportfunktionen i Azure-disklagring till att bygga kostnadseffektiva lösningar.

Carbonite
Cloudamize
Cloudera
Commvault
Couchbase
Kasten
MongoDB
Oracle Database
Quest
portworx
PURESTORAGE
Rubrik
SAP
Teradata
Veeam
Veritas
Zerto

Förbättrad säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Get the data disk storage you need at competitive prices

Choose from four types of disks for the cloud—Ultra Disk Storage, Premium SSD, Standard SSD, and Standard HDD—and use multiple disks with each virtual machine. Lower your total cost of ownership by purchasing disk storage reservations at a discounted rate. Use the pricing calculator to configure and estimate the cost of your disk storage.

Se prissättningen för Azure-disklagring

Documentation, training, and resources

Learning modules

Learn how to provision disk storage on Azure with step-by-step guidance from Microsoft Learn.

Videos and webinars

Watch videos and on-demand Azure webinars for demos, best practices, and technical deep dives.

Documentation and quickstarts

Explore our Azure Disk Storage documentation for quickstarts, tutorials, and best practices.

Azure Storage blog and updates

Read the Azure blog and subscribe to Azure updates for the latest news and information about Azure Disk Storage.

Infographic

Infographic: Why Azure Disk Storage

Learn about the storage characteristics to consider early in your journey to the cloud and why Azure Disk Storage can help you migrate successfully.

Whitepaper

Azure Disk Storage IDC Whitepaper February 2020

Learn about the Azure Disk Storage portfolio and range of capabilities for enterprise workloads in the cloud in this IDC whitepaper.

E-book

Making smart block storage decisions in the cloud

Learn how to make smart block storage decisions in the cloud to minimize cost and maximize business growth.

Betrott av företag i alla storlekar

"Using the Azure Ultra Disk Storage managed disk service, we can provide higher performance for more customers at the same time, which helps us meet our operational cost reduction targets."

Marco Montesi, CloudOps Software Engineer, TeamSystem
Team System

"Our tests with Azure Ultra Disk Storage have far surpassed our current production system—up to four times our current workload capacity. As a healthcare organization, we are breaking down barriers with Ultra Disk Storage and the M-series virtual machines."

Matt Douglas, Chief Enterprise Architect, Sentara Healthcare
Sentara Healthcare

"Ultra Disk Storage enabled SEGA to seamlessly migrate from our on-premises datacenter to Azure and take advantage of flexible performance controls."

Takaya Segawa, General Manager/Creative officer, SEGA
SEGA

"With Ultra Disk Storage, we achieved consistent sub-millisecond latency at high IOPS and throughput levels on a wide range of disk sizes. Ultra Disk Storage also allows us to fine-tune performance characteristics based on the workload."

Amit Patolia, Storage Engineer, Devon Energy
DEVON ENERGY

Vanliga frågor och svar om Azure-disklagring

  • Datadiskar i Ultra Disk Storage rymmer upp till 64 TB per disk. Datadiskar i Premium SSD, Standard SSD och Standard HDD rymmer upp till 32 TB. Hur många datadiskar som du kan använda beror på storleken på den virtuella datorn.
  • Var och en av de fyra disktyperna har olika prestandaegenskaper, så du kan konfigurera din lagring baserat på dina programbehov. Läs mer om prestandariktlinjer för Ultra Disk Storage eller Premium-SSD.
  • När du har köpt en reservation tillämpas en rabatt automatiskt på de diskresurser som matchar reservationens villkor. Reservationsrabatten gäller endast för disk-SKU:er. Läs mer om reservationsrabatter.
  • Diskutvidgning är aktiverat som standard i nya och befintliga distributioner av virtuella datorer och diskar som stöds – inga ytterligare åtgärder krävs. Lär dig mer om diskutvidgning.

1Uppgifter om pris/prestanda baseras på data från en undersökning som beställdes av Microsoft och som genomfördes av GigaOm i februari 2020. I studien jämfördes pris/prestanda mellan SQL Server 2019 Enterprise Edition på Windows Server 2019 Datacenter Edition med instanstypen Azure E32as_v4 med P30 Premium SSD Disks och SQL Server 2019 Enterprise Edition på Windows Server 2019 Datacenter Edition med instanstypen AWS EC2 r5a.8xlarge med General Purpose-volymer (gp2). Riktvärdesdata hämtas från ett analysfälttest från GigaOm som härletts från den erkända branschstandarden TPC Benchmark™ E (TPC-E). I fälttestet implementeras inte hela TPC-E-riktvärdena, så det kan inte jämföras med några andra publicerade TPC-E-riktvärden. Priserna baseras på allmänt tillgängliga amerikanska priser i västra USA för SQL Server på virtuella Azure-datorer, och i norra Kalifornien för AWS EC2 i januari 2020. I priserna ingår reservationer på tre år för Azure- och AWS-beräkningar, Azure Hybrid-förmånen för SQL Server, Azure Hybrid-förmånen för Windows Server och Licensmobilitet för SQL Server i AWS, exklusive kostnader för programvaruförsäkring. De faktiska resultaten och priserna kan variera beroende på konfiguration och region.

Kom igång med Azure-disklagring