Hoppa över navigering

Hantering och styrning

Hantera och skydda hybridmolnresurser med inbyggda verktyg i Azure

Få inbyggda hanterings- och styrningsverktyg i Azure som hjälper systemadministratörer och utvecklare att hålla resurserna skyddade och kompatibla, både lokalt och i molnet. Övervaka infrastruktur och program, tillhandahålla och konfigurera resurser, uppdatera program, analysera hot, säkerhetskopiera resurser, skapa haveriberedskap, tillämpa principer, automatisera processer och hantera kostnader – under hela IT-livscykeln.

Hitta de hanteringsprodukter du behöver

Om du vill Använd den här
Gör komponenternas status synlig på Azure-plattformen Azure Monitor
Övervaka och diagnostisera nätverksproblem Network Watcher
Automatisera, konfigurera och uppdatera dina resurser Automation
Få anpassade rekommendationer som hjälp att hantera din Azure-miljö Azure Advisor
Distribuera och hantera dina Azure-resurser Azure Resource Manager
Gör det enklare att flytta flera resurser mellan Azure-regioner Azure-resursflyttare
Skapa, underhåll och anropa schemalagt arbete för programmen Scheduler
Dirigera inkommande trafik för högre prestanda och bättre tillgänglighet Traffic Manager
Hantera Azure med ett kommandoradsgränssnitt Cloud Shell
Hantera distribuerade lösningar för dina kunder Azure-hanterade program
Anpassa och hantera Azure-miljön Microsoft Azure Portal
Håll koll på dina Azure-resurser, när som helst och var som helst Azure-mobilapp
Hjälper tjänstleverantörer att hantera kunder i stor skala och med precision Azure Lighthouse
Få transparens i kostnaderna för molnresurser Microsoft Cost Management
Ange principer på olika resurser och övervaka kompatibilitet Azure Policy
Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer Azure Blueprint
Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst Azure-hanterad Grafana
Hantera uppdateringar och efterlevnad centralt i stor skala Center för uppdateringshantering

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-hanteringsverktyg