Vad är offentliga och privata moln samt hybridmoln?

Förstå dina alternativ

När du förstår grundförutsättningen för molnbaserad databehandling, som enkelt uttryckt innebär att tillhandahålla databehandlingstjänster via Internet upptäcker du att det finns olika sätt att distribuera molnresurser. Alternativen för distribuering gäller för offentliga och privata moln samt hybridmoln. Alla tre scenarier ger liknande fördelar, som kostnadseffektivitet, prestanda, tillförlitlighet och skala – men vilken distributionsmetod du väljer beror på verksamhetsbehoven.

Vad är ett offentligt moln?

Offentliga moln är det vanligaste sättet att distribuera molnbaserad databehandling. Offentliga moln (som servrar och lagring) ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör och tillhandahålls via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. I ett offentligt mål delar du samma maskinvara, lagringsutrymme och nätverksenheter med andra organisationer eller ”klientorganisationer” i molnet. Du kommer åt tjänsterna och hanterar ditt konto via en webbläsare. Offentligt moln-distributioner används ofta för att tillhandahålla webbaserad e-post, onlinekontorsprogram, lagring och test-och utvecklingsmiljöer.

Fördelar med offentliga moln:

 • Lägre kostnader – det krävs inga inköp av maskin- eller programvara och du betalar bara för tjänsten du använder.
 • Inget underhåll – tjänstleverantören tillhandahåller underhållet.
 • Närapå obegränsad skalbarhet – resurser på begäran är tillgängliga för att möta dina verksamhetsbehov.
 • Hög tillförlitlighet – ett omfattande nätverk av servrar skyddar mot fel.

Vad är ett privat moln?

Ett privat moln består av resurser inom molnbaserad databehandling som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Det privata molnet kan finnas fysiskt i organisationens lokala datacenter eller den kan vara värdbaserad hos en extern tjänstleverantör. Men i ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen alltid i ett privat nätverk och maskinvaran är uteslutande avsedd för din organisation. På så sätt kan ett privat moln gör det enklare för en organisation att anpassa sina resurser för att möta specifika IT-krav. Privata moln används ofta av myndigheter, ekonomiska institutioner och andra mellanstora eller stora organisationer med affärskritisk verksamhet som vill ha förstärkt kontroll över den egna miljön.

Fördelar med privata moln:

 • Mer flexibilitet – din organisation kan anpassa molnmiljön för att möta specifika affärsbehov.
 • Förbättrad säkerhet – resurserna delas inte med andra, så en högre nivå av kontroll och säkerhet är möjlig.
 • Hög skalbarhet – privata moln kan fortfarande ha skalbarheten och effektiviteten hos ett offentligt moln.

Vad är ett hybridmoln?

Hybridmoln kallas ofta ”det bästa från två världar” och kombinerar lokal infrastruktur, eller privata moln, med offentliga moln så organisationerna kan dra nytta av fördelarna med båda. I ett hybridmoln kan data och program flyttas mellan privata och offentliga moln, vilket ger större flexibilitet och fler distributionsalternativ. Du kan till exempel använda det offentliga molnet för behov av stora volymer med lägre säkerhet, till exempel webbaserad e-post, och det privata molnet (eller annan lokal infrastruktur) för känslig, företagskritisk verksamhet, som redovisning. I ett hybridmoln är även ”cloud bursting” eller kapacitetsstyrd omdirigering ett alternativ. Det är när ett program eller en resurs körs i ett privat moln tills det uppstår en topp i efterfrågan (t.ex. säsongshändelse som näthandel eller deklaration), då organisationen kan dirigera om till offentliga molnet för att utnyttja ytterligare databehandlingsresurser.

Fördelar med hybridmoln:

 • Kontroll – din organisation kan ha en privat infrastruktur för känsliga tillgångar.
 • Flexibilitet – du kan utnyttja ytterligare resurser i det offentliga molnet när du behöver dem.
 • Kostnadseffektivitet – med möjlighet att skaländra till det offentliga molnet betalar du bara för extra databehandlingskraft när du behöver.
 • Enkelhet – en övergång till molnet måste inte bli överväldigande eftersom du kan migrera gradvis och fasa in arbetsbelastningar med tiden.

Distributionsalternativ

Som du kan se ger molnet många alternativ för distributioner som passar varje organisations behov. Läs mer om molnbaserad databehandling:

Kostnadsfritt konto

Bring your next great idea to life with the Azure Free Account

Kom igång nu

Visual Studio

Prenumeranter får upp till $1800 ytterligare Azure-tjänster per år

Aktivera nu

Startups

Gå med i BizSpark-programmet och få Azure-tjänster gratis

Läs mer