Spatial Anchors — cennik

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Twórz środowiska rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla systemów iOS i Android oraz urządzeń HoloLens. Użyj tej wieloplatformowej usługi, aby udostępnić funkcje rzeczywistości mieszanej, takie jak znajdowanie drogi, oraz rozszerzyć możliwości współpracy przy zarządzaniu urządzeniami, trenowaniu, graniu i w innych zastosowaniach.

Szczegóły cennika

Usługa Spatial Anchors jest ogólnie dostępna. Cennik nie zmieni się 1 sierpnia 2020 r. Żądania lokalizacji usługi Spatial Anchors pozostaną bezpłatne do odwołania.

Dostępność

Usługa Azure Spatial Anchors jest obecnie dostępna w regionach Zachodnie stany USA 2, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Środkowo-południowe stany USA, Europa Zachodnia, Europa Północna, Południowe Zjednoczone Królestwo i Australia Wschodnia. Dodatkowe regiony będą dostępne w przyszłości.

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure