Spatial Anchors — cennik

Tworzenie środowisk rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla wielu użytkowników

Twórz środowiska rzeczywistości mieszanej z orientacją przestrzenną dla systemów iOS i Android oraz urządzeń HoloLens. Użyj tej wieloplatformowej usługi, aby udostępnić funkcje rzeczywistości mieszanej, takie jak znajdowanie drogi, oraz rozszerzyć możliwości współpracy przy zarządzaniu urządzeniami, trenowaniu, graniu i w innych zastosowaniach.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Spatial Anchors jest bezpłatna podczas okresu zapoznawczego. Cennik tej usługi rzeczywistości mieszanej zostanie zaprezentowany później. Informacja o cenniku pojawi się 30 dni przed rozpoczęciem naliczania opłat.

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure