RemoteApp — cennik

Twoje aplikacje — nasza chmura. Bez problemów

Usługa Azure RemoteApp ułatwia wykorzystanie wszechstronności chmury i zapewnia opłacalną platformę pobierania aplikacji do systemu Windows z chmury. Można zaspokajać dynamiczne potrzeby firmy, nie ponosząc przytłaczająco dużych kosztów na jej terenie.

Zgodnie z naszą polityką cenową jeśli użytkownicy korzystają z usługi rzadziej, zapłacisz mniej. Możesz również zdecydować się na opłacenie stawki za usługę bez ograniczeń, o ile ma to uzasadnienie w Twojej firmie. Dzięki możliwości dodawania i usuwania użytkowników w dowolnym momencie wystarczy subskrypcja bez zobowiązania do pokrycia dużych kosztów infrastruktury.

W ograniczonym okresie uprawnieni klienci korzystający z oferty Enterprise Mobility Suite (EMS) mogą uzyskać do 40% zniżki na usługę Azure RemoteApp, a uprawnieni klienci w usłudze RDS korzystający z pakietu Software Assurance mogą nabyć ARA za jedyne $2 za użytkownika miesięcznie. Zgodnie z naszym narzędziem do obliczania całkowitego kosztu posiadania oferta może zapewnić do 75% oszczędności w porównaniu z wdrożeniami RDS na terenie firmy.

Szczegóły cennika

Basic Standardowa Premium Premium Plus
Rodzaj użytkownika Wykonywanie pojedynczych zadań Pracownicy umysłowi Pracownicy umysłowi Projektant/Inżynier
Przykładowe aplikacje Zubożone aplikacje LOB (np. wprowadzanie danych, raportowanie wydatków) Aplikacje do organizacji zadań (np. Office, SAP, Dynamics) Aplikacje do organizacji zadań z dużymi plikami do przechowywania danych (np. Excel z makrami) Aplikacje do projektowania lub o dużej mocy obliczeniowej (np. Matlab)
Magazyn (użytkownik) 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB
Cena początkowa (za użytkownika na miesiąc) $- $- $- $-
Godziny objęte ceną początkową (w miesiącu) 40 40 40 40
Stawka godzinowa za dodatkowy czas $- $- $- $-
Cena za nielimitowane użycie dla użytkownika/miesiąc* $- $- $- $-

* Zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej

Dodatkowe zniżki

 • Do 80% od ceny oferty podstawowej i standardowej na usługę Azure RemoteApp z uprawnionymi usługami pulpitu zdalnego na pakiet Software Assurance użytkownika (dostępne do 30 września 2016).
 • Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft i uzyskaj więcej informacji na temat dodatkowych zniżek.

Jak działa cennik?

 • Warstwy usługi Azure RemoteApp są obciążane opłatą za użytkownika. Faktura jest wystawiana co miesiąc.
 • Istnieją dwie opcje cennika:
  • Cennik za uruchomienie obejmujący 40 godzin:
   Ten system cenowy obejmuje 40 godzin usługi za użytkownika na poziomie cen za uruchomienie. Np. można zacząć korzystać z usługi Azure RemoteApp za jedyne $- za użytkownika miesięcznie w ofercie podstawowej. Po 40 godzinach użytkowania zaczyna być naliczana stawka godzinowa. Usługi można używać przez kolejne 80 godz. bez ograniczeń za jednolitą stawkę w wysokości $-. Po 80 godz. w danym miesiącu nie mają zastosowania żadne dodatkowe opłaty i cena nie może już wzrosnąć. Więcej informacji o tym modelu cenowym znajduje się w klipie wideo na temat planów cenowych usługi Azure RemoteApp.
  • Plan nieograniczony na użytkownika na miesiąc:
   Ten plan nieograniczony na użytkownika na miesiąc dla każdej warstwy umożliwia bardziej opłacalne podejście do kupowania wysokiego poziomu użycia w oparciu o użytkownika. Zapłać jedną cenę za użytkownika za warstwę planu, która umożliwia nieograniczone użytkowanie przez użytkownika w ciągu miesiąca.
 • Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft i dowiedz się więcej na temat usługi Azure RemoteApp.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Pomoc techniczna jest dostępna w ramach różnorodnych planów pomocy technicznej platformy Azure.
 • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): Zależnie od dostępności ogólnej usługa Azure RemoteApp zapewnia gwarancję dostępności przez 99,9% czasu w miesiącu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • Ceny podane powyżej dotyczą każdego użytkownika uzyskującego dostęp do kolekcji aplikacji. Ceny obejmują wszystkie powiązane opłaty, które są wymagane, aby użytkownik mógł uzyskiwać dostęp do kolekcji aplikacji. Dotyczy to mocy obliczeniowej, transferu danych przychodzących i wychodzących oraz 50 GB magazynu na użytkownika.

 • Kolekcja aplikacji to obraz szablonu usługi RemoteApp, który zawiera aplikacje lub programy współużytkowane przez zestaw użytkowników. Do jednej kolekcji można dodać szereg aplikacji.

 • Tak, możesz utworzyć nawet pięć kolekcji aplikacji na klienta. Skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure, jeśli musisz utworzyć więcej niż pięć kolekcji aplikacji.

 • W przypadku warstw podstawowych i standardowych dla każdej kolekcji aplikacji musi istnieć co najmniej 20 użytkowników. W przypadku warstw Premium i Premium Plus dla każdej kolekcji aplikacji musi istnieć co najmniej 5 użytkowników. Jeżeli liczba użytkowników jest mniejsza niż określono w wymaganiach minimalnych, i tak zostanie naliczona opłata za minimalną liczbę użytkowników wymaganych dla tego identyfikatora SKU.

 • Korzystanie z usługi Azure RemoteApp nie wymaga żadnych dodatkowych licencji.

 • Klienci usługi Office 365 ProPlus mogą bez dodatkowych opłat używać jednej instalacji tego rozwiązania w usłudze Azure RemoteApp.

 • Nie. Usługa Azure RemoteApp jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni.

 • Tak. Subskrypcję użytkownika można anulować w Portalu zarządzania platformy Azure RemoteApp.

 • Tak. W każdej chwili można przejść na warstwę Standardowa.

 • Obsługiwany jest system Windows Server 2012 R2.

 • Tak. Możesz dostosować obraz systemu Windows Server 2012 R2, tworząc własny obraz szablonu i przekazując go do klasycznego portalu Microsoft Azure. To użytkownik odpowiada za dysponowanie odpowiednimi prawami do używania aplikacji umieszczanych w usłudze Azure RemoteApp.

 • Tak. Hostować można dowolną aplikację biznesową działającą w systemie Windows Server 2012 R2.

 • Aby korzystać z usługi Microsoft Azure RemoteApp, można pobrać jej klienta dla systemu Windows, Windows Phone, iOS, Mac OS X lub Android na odpowiednim urządzeniu. Aby to zrobić, należy odwiedzić stronę https://www.remoteapp.windowsazure.com/ na urządzeniu, które służy do korzystania z usługi, i kliknąć przycisk Zainstaluj klienta.

 • Tak, subskrypcja usługi Azure RemoteApp obejmuje prawa do korzystania z oprogramowania App-V w obrębie usługi Azure RemoteApp. Instalując pakiet zserializowany oprogramowania App-V w obrazie szablonu aplikacji, można uruchomić aplikację zwirtualizowaną w usłudze Azure RemoteApp.

 • Tak. Jest dostępna bezpłatna 30-dniowa wersja próbna. Po tym okresie można przejść do wersji płatnej lub zakończyć używanie usługi. Aby zacząć korzystać z wersji próbnej, wystarczy przejść na stronę manage.windowsazure.com i utworzyć nowe wystąpienie usługi RemoteApp. Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna zawiera ograniczenie do dwóch kolekcji aplikacji i 10 użytkowników. Jeśli jest wymagane zwiększenie limitów wersji próbnej, należy skontaktować się z pomocą techniczną platformy Azure.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about RemoteApp

Review technical tutorials, videos, and more resources

Zacznij korzystać z bezpłatnego 30-dniowego konta usługi Azure RemoteApp

Free account