Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Nu är nya funktioner i Azure Lighthouse allmänt tillgängliga

Publiceringsdatum: 27 januari, 2020

Följande nya funktioner i Azure Lighthouse är nu allmänt tillgängliga:

Ny inbyggd roll som låter leverantörer av hanterade tjänster avböja att hantera delegerade omfattningar
Som MSP kan du nu ta bort delegeringar som tilldelats klientorganisationen för din tjänstleverantör genom att använda Managed Services-registreringstilldelningsrollen Ta bort, en inbyggd roll för Azure-resurser.

Använd kontexten ”ManagedByTenant” i Azure Resource Graph
Nu kan klientorganisationer som hanteras med Lighthouse fråga, filtrera, gruppera och hantera delegerade prenumerationer i stor skala över flera klientorganisationer och utnyttja nya egenskaper för klientorganisationer som är tillgängliga i Azure Resource Graph.

Nu stöder funktionen Subscription() kontexten ”IsThisSubBeingManagedTrueOrFalse”
Nu har MSP:er tillgång till en enda kodbas för distributioner i en eller flera klientorganisationer med hjälp av logiska operatorer.

Distribuera och validera principer över flera klientorganisationer
Nu kan MSP:er distribuera en Azure-princip i stor skala över flera klientorganisationer samtidigt med hjälp av PowerShell-kommandon.

Bättre kundupplevelse för uppdatering av erbjudanden från tjänstleverantörer
Kunder kan granska och uppdatera erbjudanden från tjänstleverantörer och uppgradera till den senaste versionen på Azure-portalen.

Lär dig mer om Lighthouse.

 
  • Azure Lighthouse
  • Features
  • Management
  • Security

Tillhörande produkter