Azure Lighthouse

Hjälper partner att leverera unika hanterade tjänster

Hantera effektivt flera kundmiljöer

Med Azure Lighthouse kan partner hantera kunder i stor skala och leverera effektiva tjänster med överlägsen automatisering. Utöka dessa funktioner konsekvent för produkter på Marketplace, Azure-tjänster, API:er och licensieringsmodeller.

Åtkomst till kundernas Azure-resurser i din egen miljö

Skalad hantering av flera hundra kundorganisationer från en enda miljö – din

Skydd av din IP-hanteringsadress i din miljö

Detaljerad åtkomst på lämplig nivå till kundernas resurser och prenumerationer

Automatisera och skala molnhanteringen

Minimera mängden manuella åtgärder och skala kundhanteringen med kundöverskridande hanteringsfunktioner. Maximera insynen i kundernas miljöer från din egen miljö. Förenkla kundprocesserna, t.ex. onboarding, med automatiserade arbetsflöden.

Bättre synlighet och styrning

Ge kunderna möjlighet att visa och hantera alla partner från ett enda kontrollplan, med exakt och detaljerad åtkomst. Vinn deras förtroende genom att se till att dina aktiviteter är transparenta och enkelt kan granskas.

Expandera din marknad genom att nå ut till kunder på nya sätt

Kom smidigt åt kundresurser och påskynda integreringen med nya partnerprodukter. Hantera resurser från olika kunder i alla Azure-tjänster. Och nå ut till kunderna via Azure Marketplace, Azure-API:er, Azure-portalen och Azure Resource Manager – via de licensieringskanaler som dina kunder väljer.

Förbättrad säkerhets- och åtkomsthantering

 • Skydd av din unika IP-hanteringsadress i ditt centrala kontrollplan
 • Åtkomst till och delegering av kundresurser i din miljö för hantering i stor skala, med hög datasäkerhet i de enskilda klientorganisationerna
 • Bättre transparens, granskningsmöjligheter och kontroll över dina aktiviteter via loggar och aviseringar i kundgränssnittet på Azure-portalen

Det kostar ingenting att använda Azure Lighthouse

Azure Lighthouse är tillgängligt utan extra kostnad. Observera att kostnader kan tillkomma för underliggande Azure-tjänster som du använder tillsammans med Azure Lighthouse, t.ex. Azure Monitor Log Analytics och Security Center. Om en underliggande tjänst är kostnadsfri, betalar du ingenting för att använda den.

Feedback från vår Azure-partnercommunity

Tre sätt att komma igång

Läs mer, titta på demon och planera en implementeringsväg.

Ta med dig befintliga kunder till Azure Lighthouse med hjälp av Azure Resource Manager-mallar.

Hantera smidigt nya kunder med en produkt för hanterade tjänster på Azure Marketplace.

Teknisk dokumentation och mallar

Grundläggande teknik

Läs översikten över Azure Lighthouse och utforska den underliggande tekniken, Azure-delegerad resurshantering.

Titta på demon

Introduktion och produkter

Lär dig hur du integrerar kunder och konfigurerar en produkt på Azure Marketplace.

Exempelmallar

Få tillgång till GitHub-mallar som visar hur du kan använda Azure Lighthouse med olika Azure-tjänster, t.ex. Azure Security Center och Azure Monitor.

Vanliga frågor och svar om Azure Lighthouse

 • Azure-delegerad resurshantering är den grundläggande hanteringstekniken bakom Azure Lighthouse. Den här tekniken gör det möjligt för kunder att delegera och uttryckligen ge en eller flera tjänstleverantörer åtkomst till definierade resursomfång (exempelvis prenumerationer och resursgrupper) baserat på specifika roller. Tekniken levererar flexibel onboarding för kunder via Azure Resource Manager-mallar och hanterade tjänster från Azure Marketplace, enklare styrning med Azure Policy och Azure Resource Graph, samt klientöverskridande hantering med åtkomst till tjänster som Azure Security Center och Service Health.
 • Alla Azure-kunder och Azure-partner kan använda Azure Lighthouse.
 • Funktionerna i Azure Lighthouse bygger på befintliga Azure-verktyg. Det innebär att de kommer att vara tillgängliga för olika slags kunder, t.ex. leverantörer av hanterade tjänster, återförsäljare och företagens IT-avdelningar, när Azure Lighthouse blir allmänt tillgänglig.
 • Azure Lighthouse levererar en enhetlig, skyddad miljö för hantering av flera kunder och klientorganisationer med alla hanterings- och övervakningsverktyg i Azure – från Azure Policy och Azure Monitor till Azure Security Center.

  Andra molntjänstleverantörer erbjuder åtkomst över kontogränserna och mallar för organisationsprinciper, men dessa skilda funktioner är inte tillgängliga i resten av hanteringsstacken.

  Azure är den enda molntjänstleverantören som erbjuder enhetliga, centraliserade hanterings- och övervakningsfunktioner som hjälper partner att hantera kundresurser via ett enda kontrollplan och i stor skala. Med oss kan våra partner växa och leverera automatiserad hantering med stor flexibilitet, t.ex. genom Azure Lighthouse-kompatibla produkter på Azure Marketplace.

  Till skillnad från andra molntjänstleverantörer ger vi dessutom oberoende programleverantörer och leverantörer av hanterade tjänster möjlighet att integrera Azure Lighthouse i gemensamma tjänst- och lösningsprodukter.

 • Funktionerna i Azure Lighthouse integreras på ett enhetligt sätt i alla licensierings- och försäljningskanaler. Du kan fortsätta att arbeta med molnlösningsleverantörer och använda nya, kraftfulla hanteringsverktyg. Ett exempel är åtkomstnätverket för leverantörer av hanterade tjänster för hantering över kund- och klientorganisationsgränser, som ger molnlösningsleverantörer tillgång till avancerad åtkomstkontroll och detaljerade omfångsdefinitioner, en viktig aspekt för både kunder och partner.
 • Nu kan Azure Lighthouse integreras med produkter på Azure Marketplace som en produkt för hanterade tjänster. Publicera din egen privata eller offentliga lösning för hanterade tjänster, som har åtkomst till kundernas Azure-miljöer på den nivå som krävs för att leverera tjänsterna. Kommersiella transaktioner hanteras utanför Azure Marketplace, och Azure Resource Manager-mallar eller API:er ger möjlighet till alternativa etableringsmekanismer.
 • Hela Azure Lighthouse-portalen bygger på API:er som är tillgängliga via Azure Lighthouse. Du kan integrera dessa API:er med din Azure-molnhanteringsportal eller din egen anpassade portal för att optimera hanteringsfunktionerna direkt i Azure.

Sätt igång direkt!

Kom igång