Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Introduktion till nya Azure Resource Graph-funktioner – Spåra ändringar i resursegenskaper

Publiceringsdatum: 09 oktober, 2019

Resurser ändras när de används, omkonfigureras eller omdistribueras.  De flesta ändringar är inbyggda, men oavsiktliga ändringar kan bryta beroenden, vilket kan resultera i stora kostnader eller sårbarheter i ditt system.

Med den nya uppdateringen av Azure Resource Graph-API:et kan du visa fler detaljer om ändringar som gjorts i dina Azure-resurser. För varje ändringspost returneras en allmän changeType som anger typen av resursändring: skapa, uppdatera eller ta bort. Om du tilldelar flaggan fetchPropertyChanges värdet true i din begäran kommer svarstexten att innehålla ett nytt avsnitt, propertyChanges. Det här avsnittet innehåller en listan med de egenskapsändringar som gjorts, inklusive egenskapens namn, värdet före ändringen, värdet efter ändringen samt typen av egenskapsändring (infoga, uppdatera eller ta bort).

Läs mer

  • Azure Resource Graph
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter