Azure Resource Graph

Kraftfullt verktyg för att fråga, utforska och analysera dina molnresurser i stor skala

Effektivisera styrningen av dina molnresurser

Kör frågor snabbt och effektivt i alla Azure-prenumerationer. Analysera dina molnresurser med hjälp av komplexa frågor som du kan köra via programmering eller från Azure-portalen. Utvärdera effekten av en policy i stora molnmiljöer.

Insyn i dina molnresurser

Kraftfulla frågor för djupare insikter

Aggregering och parsning av egenskaper på detaljnivå

Spårning av ändringar av resursegenskaper (förhandsversion)

Utforska interaktivt

Få direkt åtkomst till resursinformation i dina molnmiljöer med robusta filtrerings-, grupperings- och sorteringsfunktioner.

Steg 1 av 3: Kom smidigt åt alla dina resurser samtidigt.

Utforska interaktivt

Få direkt åtkomst till resursinformation i dina molnmiljöer med robusta filtrerings-, grupperings- och sorteringsfunktioner.

Steg 2 av 3: Förfina enkelt resultaten.

Utforska interaktivt

Få direkt åtkomst till resursinformation i dina molnmiljöer med robusta filtrerings-, grupperings- och sorteringsfunktioner.

Steg 3 av 3: Sortera och bläddra igenom alla resultat samtidigt.

Öka detaljnivån för djupare insikter

Använd kraftfulla frågeverktyg för att ta reda på mer om dina resurser. Du kan till exempel räkna antalet resurser efter typ. Du kan också köra mer avancerade frågor. Du kan till exempel returnera resurser med IP-adresser konfigurerade efter prenumeration.

Bygger på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över en miljard USD1 varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Dokumentation och utbildning för utvecklare

Så här kör du frågor

Kör frågor mot Resource Graph med hjälp av Azure CLI och PowerShell.

Dokumentation om frågespråk

Utforska frågespråket Azure Resource Graph.

Kom igång direkt

Lär dig hur du skriver en fråga med stegvisa exempel.

till Resource Graph på Azure-portalen.

Skapa och kör dina frågor med hjälp av Resource Graph Explorer.

Vanliga frågor och svar

  • Azure Resource Graph är allmänt tillgängligt i alla Azure-regioner.
  • Se listan över resurstyper som stöds genom att leta upp ”Yes” (Ja) i den här tabellen.
  • Ja, Resource Graph stöder Azure CLI, Azure PowerShell och Azure SDK för .NET.

Kostnadsfritt konto

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Azure Resource Graph

Kraftfullt verktyg för att fråga, utforska och analysera dina molnresurser i stor skala