Azure Security Center

Förhindra, upptäck och svara på hot med ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos dina Azure-resurser

Få insyn i ditt molnsäkerhetsläge

Använd Azure Security Center för att få en central vy över säkerhetsläget hos alla dina Azure-resurser. Bekräfta snabbt och smidigt att rätt säkerhetskontroller är på plats och att de är korrekt konfigurerade. Identifiera snabbt om några resurser kräver din uppmärksamhet.

Vidta åtgärder mot hot med Azure-säkerhet

Ta kontroll över molnsäkerhet

Definiera principer för dina Azure-prenumerationer utifrån företagets molnsäkerhetsbehov, anpassade till typen av program eller känsligheten i informationen i varje prenumeration. Använd principdrivna rekommendationer för att leda resursägare genom processen att implementera nödvändiga kontroller – ta bort gissningarna kring molnsäkerhet.

Distribuera enkelt integrerade molnsäkerhetslösningar

Aktivera snabbt ett utbud av säkerhetslösningar från Microsoft och dess partner, inklusive branschledande brandväggar och program mot skadlig kod. Använd strömlinjeformad etablering för att distribuera säkerhetslösningar – även nätverksändringar konfigureras åt dig. Dina säkerhetshändelser från partnerlösningar samlas automatiskt in för analys och varning.

Fokusera på säkerheten med molnsäkerhetslösningar från Microsoft Azure
Övervaka och agera mot hot med Azure-molnsäkerhet

Upptäck hot och svara snabbt

Ligg före aktuella och kommande molnhot med en integrerad, analysdriven metod. Genom att kombinera Microsofts globala hotkunskap och expertis med insikter i molnsäkerhetsrelaterade händelser i dina Azure-installationer kan Security Center hjälpa dig att upptäcka verkliga hot tidigt och minska antalet falsklarm. Molnsäkerhetsvarningar ger dig insikt i attackkampanjen, inklusive relaterade händelser och vilka resurser som påverkas, samt föreslår sätt att åtgärda problem och snabbt återhämta sig.

Säkra dina distributioner med din primära partner

Sök efter och distribuera populära program från betrodda partner på Azure Marketplace.

Relaterade produkter och tjänster

Key Vault

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Multi-Factor Authentication

Förbättra säkerhet för dina data och appar utan ytterligare besvär för dina användare

Kom igång med Security Center idag