Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Azure Security Center för IoT som allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 03 april, 2019

Komplexiteten och skalan i utmaningen med IoT och industriell IoT (IIot) underbyggs av ledande marknadsundersökningsföretag som uppskattar att det kommer att finnas över 20 miljarder installerade slutpunktsenheter globalt år 2020 – där var och en utgör en möjlig säkerhetsrisk. Vissa molnleverantörer hanterar delar av detta pussel men Azure är världens första molntjänst som levererar en enhetlig metod slutpunkt till slutpunkt för IoT-säkerhet.

Med Azure Security Center för IoT kan du hitta saknade säkerhetskonfigurationer på olika IoT-enheter, på gränsen och i molnet. Du kan till exempel kontrollera vilka portar som är öppna på dina IoT-enheter, bekräfta att din SQL-databas är krypterad och agera för att åtgärda problem.  Azure Security Center för IoT skyddar mot ständigt framväxande hot, och hämtar ur den enorma mängden hotinformation i Microsoft Intelligent Security Graph, som analyserar sex biljoner signaler per dag. Det betyder att du kan använda en enda säkerhetsvy för alla Azure-lösningar – till exempel Azure IoT-lösningar, från gränsenheter till appar — med hjälp av hundratals inbyggda säkerhetsutvärderingar i en central instrumentpanel.

Med Azure Sentinel kan du jaga efter eller svara på aktiva hot som spänner över hela företaget från IoT-enheter till Azure till Office 365 och lokala system.

SecOps-teamen har nu rätt verktyg för att minska ytattacken på IoT-lösningar, åtgärda problem innan de blir allvarliga, förhindra attacker med maskininlärning och får betydande värde från att förenkla hotidentifiering och hantering av säkerhetsstatus för hela IoT-distributioner. Kombinera dessa nya produkter med tidigare tillkännagivna produkter för enhetssäkerhet, som Azure Sphere, så får du tillgång till IoT-innovation med tryggheten i den säkerhet slutpunkt till slutpunkt som bara Microsoft erbjuder – på olika enheter, på gränsen och i molnet.

Läs mer

  • Azure IoT Hub
  • Azure IoT Edge
  • Azure Sphere
  • Säkerhetscenter
  • Azure Sentinel
  • Security