Azure Network Watcher aktiveras som standard för prenumerationer som omfattar virtuella nätverk

Inlägg på den 13 november 2018

I Azure Network Watcher finns verktyg för att övervaka, diagnostisera, visa mått samt aktivera eller inaktivera loggar för resurser i ett virtuellt Azure-nätverk.

Med början idag distribuerar vi ändringar som aktiverar Network Watcher som standard för prenumerationer som omfattar ett virtuellt nätverk. Dina resurser påverkas inte av den automatiska aktiveringen av Network Watcher, och inga kostnader tillkommer. Detta ber enklare och bättre felsökning av nätverket.

Mer information om Network Watcher-funktionerna och om hur du stänger av aktiveringen finns i produktdokumentationen. Du kan också få information om priser.