Allmän tillgänglighet: Zonredundanta ögonblicksbilder och avbildningar i Azure för hanterade diskar

Inlägg på den 2 april 2018

Zonredundanta ögonblicksbilder och avbildningar för Azure Managed Disks är nu allmänt tillgängliga. De baseras på zonredundant lagring som replikerar dina data över flera zoner.

 

Du kan använda hanterade ögonblicksbilder och avbildningar för att skapa virtuella Azure-datorer även när en av tillgänglighetszonerna är otillgänglig eller inte kan nås i regionen. De är tillgängliga i alla Azure-regioner som har stöd för tillgänglighetszoner.

 

Prissättningen för zonredundanta ögonblicksbilder och avbildningar finns på prissättningssidan för Managed Disks.

 

  • Lagringskonton
  • Virtual Machines
  • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
  • Features