Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Apache Kafka on HDInsight med Azure Managed Disks

Publiceringsdatum: 30 juni, 2017

Vi är glada att kunna presentera förhandsversionen av Apache Kafka med Azure Managed Disks på plattformen HDInsight. Nu kan användarna distribuera Kafka-kluster med hanterade diskar direkt från Azure Portal utan att det behövs någon registrering. Det här möjliggör en exponentiellt högre skalbarhet och mycket lägre kostnader när arbetsbelastningar skalas ut.

För några månader sedan presenterade vi en begränsad förhandsversion av Managed Kafka on Azure HDInsight. Nu när vi lägger till Kafka on HDInsight kompletterar vi datainmatningsdelen för skalbar hantering av dataströmmar med öppen källkod i Azure. Förutom fördelarna med skalbarhet och prestanda hos Apache Kafka så får HDInsight Kafka-kunder även följande:

·        Ett hanterat Kafka med öppen källkod som backas upp av ett serviceavtal på 99,9 % drifttid.

·        Hanterad ombalansering av repliker och partitioner mellan uppdaterings- och feldomäner i Azure. Det här säkerställer den höga tillgängligheten för Kafka-partitionerna i miljöer med en flerdimensionell vy av ett rack. Verktyget finns också i öppen källkod här.

·        Fördelarna med säkerhet och regelefterlevnad i Azure och HDInsight med certifieringar som SOC, PCI och DSS.

  • En integrerad upplevelse vid driftsättning av en hanterad och säker pipeline för hantering av dataströmmar (Kafka-, Storm- eller Spark-dataströmmar) på bara några minuter med hjälp av förkonfigurerade arkitekturer i Azure Resource Manager-mallar.

Läs mer om fördelarna med Apache Kafka med Azure Managed Disks.

  • Managed Disks
  • Features

Tillhörande produkter