Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

april 2018

2 apr

Allmän tillgänglighet: Nya regioner för uppdateringsinfrastruktur för Red Hat

TILLGÄNGLIGT NU

Nya regioner har lagts till för uppdateringsinfrastrukturen för Red Hat.

 • Virtuella datorer
2 apr

Allmän tillgänglighet: Zonredundanta ögonblicksbilder och avbildningar i Azure för hanterade diskar

TILLGÄNGLIGT NU

Zonredundanta ögonblicksbilder och avbildningar i Azure för Managed Disks är nu allmänt tillgängliga.

 • Lagringskonton
 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Features

mars 2018

26 mar

Public preview: Virtual machine serial console

Virtual machine serial console is now in public preview. This feature allows bidirectional serial console access to your virtual machine.

 • Virtuella datorer
 • Features
 • Services
23 mar

General availability: Azure Scheduled Events

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Scheduled Events helps you react to maintenance events...before they happen.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
19 mar

Azure Portal-uppdateringar: mars 2018

Vi har släppt uppdateringar för Azure Portal för hantering av IaaS-resurser, vilket omfattar uppdateringar för knappen för anslutning till virtuella datorer och nätverk.

 • Virtuella datorer
 • Features
14 mar

Instance Metadata Service includes support for zones and virtual machine scale sets

Version 2017-12-01 of Instance Metadata Service is available in global Azure regions. It has support for Availability Zones and virtual machine scale sets.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Services

februari 2018

27 feb

General availability: Application consistent backup for Linux VMs by using Azure Backup

TILLGÄNGLIGT NU

We're excited to announce the general availability of application consistent backup for Linux VMs running in Azure by using Azure Backup.

 • Azure Backup
 • Virtuella datorer
 • Compliance
 • Features
 • Management
6 feb

Integration of Azure Backup into the VM creation experience

Azure Backup provides the capability to back up a virtual machine while you're creating the VM in the Azure portal.

 • Azure Backup
 • Virtuella datorer
 • Features

november 2017

16 nov

General availability: Azure Reserved VM Instances

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Reserved VM Instances are generally available.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Pricing & Offerings
13 nov

Retiring Virtual Machines and Azure Cloud Services from the classic portal

Starting November 15, 2017, Virtual Machines and Cloud Services will be available only in the Azure portal.

 • Cloud Services
 • Virtuella datorer
 • Features
 • Management
 • Services

oktober 2017

14 okt

Tillgänglighetszoner i Azure

FÖRHANDSVERSION

Med Azure Availability Zones får du en omfattande uppsättning funktioner för HA och haveriberedskap som klarar av även de tuffaste kraven på affärskontinuitet.

 • Virtuella datorer

juni 2017

30 jun

Azure Virtual Machines – stora diskar på upp till 4 TB

TILLGÄNGLIGT NU

Vi är glada över att kunna presentera en ökning av den maximala diskstorleken för både Premium- och Standard-lagring. Diskarnas maxstorlek utökas från 1 024 GB till 4 095 GB, så att kunderna får tillgång till fyra gånger mer lagringskapacitet per virtuell dator.

 • Virtuella datorer
 • Features
14 jun

Azure Site Recovery mellan Azure-regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Site Recovery kommer att stödja redundansväxling för virtuella datorer som körs på Azure IaaS-plattformen. De funktioner du är van att använda för replikering och haveriberedskap från lokala system till Azure är nu tillgängliga från en Azure-region till en annan.

 • Virtuella datorer
 • Features
14 jun

Azure Storage Service Encryption support for Managed Disks

Azure Storage Service Encryption (SSE) is now supported for Azure Managed Disks. SSE provides encryption-at-rest and helps safeguard your data.

 • Lagringskonton
 • Virtuella datorer
 • Features
 • Services

maj 2017

31 maj

Azure DevTest Labs: Changes in exporting custom image VHD files

Azure DevTest Labs now generates managed images, instead of VHD files, when you select to create custom images from a VM. You can still export custom image VHD files.

 • Virtuella datorer
 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Services
29 maj

Azure DevTest Labs: Use Azure CLI to claim VMs in a lab

The latest version of Azure CLI 2.0 includes commands for Azure DevTest Labs users to claim VMs in a lab.

 • Virtuella datorer
 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • SDK and Tools
24 maj

Azure DevTest Labs: Streamlined nested support for Resource Manager template deployment

Azure DevTest Labs now makes it much easier for you to provision multiple-VM or PaaS environments from Azure Resource Manager templates, even with nested templates.

 • Virtuella datorer
 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Services
11 maj

Azure Batch-tjänsten – virtuella Azure-datorer med låg prioritet

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer med låg prioritet är nu tillgängliga med stora rabatter jämfört med vanliga virtuella datorer.

 • Virtuella datorer
 • Batch
 • Features
10 maj

Introducing the Azure app (preview)

FÖRHANDSVERSION

With the Azure mobile app, you can check status and critical metrics of your Azure resources, get notifications and alerts, and perform simple operations to resolve common issues.

 • Aviseringar
 • API Management
 • App Service
 • Azure Monitor
 • Logic Apps
 • Content Delivery Network
 • Cloud Services
 • HDInsight
 • Scheduler
 • Azure Stream Analytics
 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Azure DevOps
 • Web Apps
 • Management
5 maj

Azure DevTest Labs: Use Azure CLI to create and manage environments with multiple VMs or PaaS resources

The latest version of Azure CLI 2.0 includes commands for Azure DevTest Labs users to create and manage environments that contain multiple VMs or PaaS resources.

 • Virtuella datorer
 • Azure DevTest Labs
 • Features
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region