Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Gästhälsa i Azure Monitor for Virtual Machines finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

Publiceringsdatum: 19 november, 2020

Funktionen Gästhälsa för virtuella datorer har en hierarkisk modell med överordnade och underordnade övervakare. Funktionen övervakar hälsotillståndet för processorn, diskarna och minnet för en virtuell dator och meddelar dig om det uppstår förändringar. Det finns tre tillstånd: Felfritt, varning och kritiskt. Dessa definieras utifrån tröskelvärden som du anger för varje underordnad övervakare. Varje övervakare mäter hälsotillståndet för en viss komponent. Det övergripande hälsotillståndet för den virtuella datorn bestäms av hälsotillståndet för de enskilda övervakarna och matchar tillståndet för den underordnade övervakare som har det sämsta hälsotillståndet.

Det finns flera viktiga funktioner i förhandsversionen:

  • Ett enkelt gränssnitt för att övervaka det övergripande hälsotillståndet för den virtuella datorn

  • Färdiga mått för att spåra hälsotillståndet för den virtuella datorn

  • Färdiga aviseringar för att meddela dig om den virtuella datorn inte är felfri

Den här funktionen når du från kolumnen Hälsotillstånd för virtuell gästdator på sidan Kom igång i Azure Monitor for Virtual Machines och på fliken Hälsa i avsnittet Azure Monitor for Virtual Machines.

Läs dokumentationen.

Läs mer.

  • Azure Monitor
  • Virtuella datorer
  • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
  • Features
  • Management