Uppdateringsarkiv

Produktkategori
Status:

Månatliga uppdateringar för augusti 2020

17 aug

Public preview: Azure Resource Health support in AKS

FÖRHANDSVERSION

You can now easily see when your AKS resources were unavailable due to any problems encountered as well as under any maintenance operation.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 aug

Public preview: Ephemeral OS disk support in AKS

FÖRHANDSVERSION

AKS now supports ephemeral OS disk for AKS agent nodes in public preview.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 aug

General Availability: Azure Kubernetes Service node image upgrade

TILLGÄNGLIGT NU

Users can now initiate a targeted upgrade to agent nodes for a given node pool to pull the latest available node updates and patches without requiring a full cluster upgrade

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
17 aug

Azure Data Share in-place sharing for Azure Data Explorer now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Share big data in-place easily, securely, and at no additional cost.

 • Azure Data Explorer
 • Azure Data Share
 • Security
 • Compliance
 • Services
 • Features
17 aug

Azure DevOps Artifacts storage exploration

UTVECKLAS

Måltillgänglighet: Q3 2020

More granular breakdowns and analyses into artifact storage.

 • Azure DevOps
 • Management
 • Features
 • Pricing & Offerings
14 aug

Azure Virtual Machines i DCsv2-serien är nu tillgängliga i USA, västra 2

TILLGÄNGLIGT NU

Konfidentiell databehandling för virtuella datorer (VM) i DCsv2-serien är nu tillgängligt i USA, östra, Kanada, centrala, Storbritannien, södra, Europa, västra och USA, västra 2.

 • Security
 • Services
 • Regions & Datacenters
13 aug

Azure Sphere OS update 20.08 is now available for compatibility testing

TILLGÄNGLIGT NU

The Azure Sphere 20.08 OS quality update is now available for evaluation via the Retail Eval feed.

 • Azure Sphere
 • Operating System
13 aug

Data Factory managed virtual network support is now in public preview

FÖRHANDSVERSION

Run your data integration pipelines in an isolated and highly secure environment.

 • Security
 • Services
 • Features
13 aug

Log Analytics new System Center configuration blade

TILLGÄNGLIGT NU

System center configuration now has it’s own dedicated blade in Log Analytics.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Features
13 aug

Line numbers in Log Analytics query editor

TILLGÄNGLIGT NU

Log Analytics query editor now show line numbers when composing a query

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Features
13 aug

Azure Blob storage—Network File System 3.0 protocol support public preview region expansion

FÖRHANDSVERSION

NFS 3.0 support to block blob storage accounts with premium performance public preview regions now include: Australia Southeast, North Europe, UK West, Korea Central, Korea South, West Central US.

 • Blob Storage
 • Premium Blob Storage
 • Features
12 aug

Azure Data Box Disk finns nu allmänt tillgängligt i Sydafrika och Kina

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2020

Med Microsoft Azure Data Box Disk-lösningen kan du skicka terabyte med lokala data till Azure på ett snabbt, kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt.

 • Data Box-disk
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Regions & Datacenters
12 aug

Improvements to Azure VM backups are now available

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Backup now supports restoring unmanaged VMs/Disks as Managed Disks, backup for Virtual Machine Scale Sets, and allows replacing existing disks for VMs with Managed Service Identity

 • Azure Backup
 • Features
12 aug

Encryption of backup data using customer managed keys is in public preview

FÖRHANDSVERSION

Use self-managed RSA keys stored in the Azure Key Vault to encrypt your backups and maintain full control of your data.

 • Azure Backup
 • Features
11 aug

Windows CE App Container on Windows 10 IoT Core now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Moving forward with Windows CE using the Windows CE App Container on Windows 10 IoT Core

 • Windows 10 IoT Core Services
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
10 aug

Azure Functions: PowerShell 7 support is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Develop and deploy Azure Functions Apps for production scenarios using the latest version of PowerShell.

 • Azure Functions
 • Features
 • Retirements
10 aug

Azure Cloud Shell can now run in an isolated virtual network (public preview)

FÖRHANDSVERSION

Cloud Shell now supports virtual networks.

 • Cloud Shell
 • Management
 • SDK and Tools
10 aug

Verktygsavbildningen för Azure Cloud Shell har nu öppen källkod

TILLGÄNGLIGT NU

Verktygsavbildningen för Azure Cloud Shell är nu allmänt tillgänglig på GitHub.

 • Cloud Shell
 • Management
 • SDK and Tools
10 aug

Data encryption with customer managed keys for Azure DB for PostgreSQL-single server

TILLGÄNGLIGT NU

Data encryption with customer-managed keys for Azure Database for PostgreSQL-single server (generally available) enables you to bring your own key (BYOK) for data protection at rest.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
10 aug

Dubbel infrastrukturkryptering för Azure Database for PostgreSQL – enskild server finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Dubbel infrastrukturkryptering lägger till ett andra krypteringslager med hjälp av en FIPS 140-2-verifierad kryptografisk modul och en annan krypteringsalgoritm som ger ytterligare ett skyddslager för dina vilande data.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region