Hoppa över navigering

Kubernetes på Azure

Företagsklass

Börja använda Kubernetes med företagsexpertis

Gör Kubernetes till en fördel för organisationen med Kubernetes på Azure. Bygg vidare på expertisen från tusentals kundengagemang. Se hur andra har gjort det i den här videon.

1 000-tal

för företagsengagemang för att ge metodtips

3 500

säkerhetsexperter som är fokuserade på säkerhet och sekretess för dina data

365

dagars joursupport om året från certifierade tjänstleverantörer

Inbyggda metodtips

Få förebyggande och användbara rekommendationer för att skydda resurser, underhålla klusterhygien och öka din verksamhets effektivitet.

Företagssupport

Få support från Kubernetes-certifierade tjänstleverantörer och en självbetjäningsupplevelse för snabbare diagnostik och felsökning.

Säkerhet i flera lager

Implementera skärpt säkerhet och lager av isolering mellan beräkningsresurser, data och nätverk.

Enhetlig hantering

Få konsekvent konfiguration och styrning i olika moln, lokala miljöer och vid nätverksgränsen med Azure Arc.

Ett exempel på inbyggda metodtips

Inbyggda metodtips

Optimera dina Kubernetes-distributioner med personliga rekommendationer i realtid. Rekommendationerna baseras på våra erfarenheter av att ha arbetat med tusentals företagskunder. Analysera automatiskt konfigurationen för ditt Azure Kubernetes Service-kluster och telemetridata om användning, identifiera potentiella problem proaktivt och få vägledning från Azure Advisor. Advisor hjälper dig att förbättra prestandan, tillgängligheten och säkerheten för Kubernetes-klustret innan det uppstår problem.

Oavsett om du är nybörjare eller expert på Kubernetes får du branschledande metoder och vägledning, till exempel med fördefinierade principer och flaggor för oväntade föråldrade Kubernetes-API:er. Utforska strategier för kostnadsoptimering, inklusive punktnodpooler med hjälp av klusterautoskalning, initiering av Kubernetes-resurskvoter med Azure Policy och optimering av datanivån.

Skydd i flera lager

Uppnå skärpt säkerhet och lager av isolering mellan operativsystem, beräkningsresurser, data och nätverk med konsekvent hantering av konfiguration, identiteter, hemligheter och principer.

Tillämpa efterlevnadsprinciper på ett konsekvent sätt på dina kluster och din CI/CD-pipeline med Azure Policy, som bygger på Open Policy Agent. Tillämpa detaljerad identitets- och åtkomstkontroll med Azure Active Directory och få oöverträffad säkerhetshantering, intelligent hotidentifiering och åtgärdsinriktade rekommendationer med Azure Security Center-integrering.

Företagssupport

Få sinnesro genom att samarbeta med lösningsarkitekter från Microsoft eller våra partner. Få hjälp med att skissa och implementera Kubernetes – från utvärdering till skalning. Och som kund har du alltid tillgång till joursupport.

Fastställ rotorsaken till vanliga problem med Kubernetes-kluster tidigt med ett intelligent, självbetjäningsverktyg i Azure-portalen. Få åtkomst till samma tekniker som Microsofts kundsupportteam använder för att analysera, identifiera och lösa vanliga problem som otillräckliga resurser, brist på undernätskapacitet och nodauktoriseringsfel.

Enhetlig hantering i olika miljöer

Organisera och styr Kubernetes-kluster och servrar som är utspridda mellan moln, datacenter och nätverksgränsen med Azure Arc. Tillämpa organisationsstandarder och utvärdera kompatibiliteten i stor skala med Azure Policy. Få en centraliserad realtidsvy över prestanda och hälsa med Azure Monitor.

Hantera program i stor skala med DevOps-baserade tekniker med stor enhetlighet i Azure Kubernetes Service och andra Arc-aktiverade Kubernetes-kluster i olika miljöer.

Få rätt support för det stadium som du befinner dig i Kubernetes-implementeringen

Lär dig grunderna i Kubernetes av en av grundarna

Kom igång med den här serien med Lightboard-videor med Kubernetes medgrundare Brendan Burns.

Titta på serien

Hitta resurser som underlättar införandet

Utforska resurser för Kubernetes, inklusive videor, artiklar, böcker och tekniskt inriktade webbseminarier.

Se alternativ för inlärning och utbildning om Kubernetes

Utforska strategier för kostnadsoptimering för molnbaserade program i Azure

Lär dig hur Kubernetes på Azure kan hjälpa dig att minska kostnaderna för molnbaserade program.

Ta en onlinekurs om beräkningskostnadsoptimering

Följ checklistan för Kubernetes-implementering

Se vad du bör tänka på när du implementerar Kubernetes – från utvärdering till skalning – gällande säkerhet, drift, applivscykelhantering och arkitektur. Få de svar du behöver med mallar, kodexempel, expertkurser och artiklar med metodtips.

Se Kubernetes Cloud Adoption Framework

Läs om produktionsbaslinjen i AKS

Få rekommendationer för nätverk, säkerhet, identitet, hantering och övervakning av klustret baserat på organisationens affärsbehov.

Läs dokumenten

Titta på videor

Få vägledning från experter

Få senaste nytt om Kubernetes från Microsoft Kubernetes-tekniker och Azure Kubernetes-experter i AKS Office Hours.

Läs mer

Dessa organisationer har en framgångsrik användning av Kubernetes på Azure

Hafslund
Maersk
Xbox One
Daimler

Kör Kubernetes på Azure

 • Azure Kubernetes Service (AKS): Säker och helt hanterad Kubernetes-tjänst med hög tillgänglighet
 • Azure Red Hat OpenShift: Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat
 • Azure Container Instances: Tjänst för att köra containrar på Azure utan hantering av servrar

Företagsfunktioner och -tjänster för Kubernetes på Azure

Azure Policy

Implementera och tillämpa regler som definieras för flera kluster och CI/CD-pipelines. Spåra, validera och konfigurera om noder, poddar och containeravbildningar för efterlevnad.

Azure Security Center

Få oöverträffad säkerhetshantering, intelligent hotidentifiering och åtgärdsinriktade rekommendationer för efterlevnad.

Azure Advisor

Få smarta rekommendationer för att förbättra prestanda, verksamhetsoptimering, tillgänglighet och säkerhet för dina program.

Azure Arc

Distribuera och hantera Kubernetes-program i olika miljöer med hjälp av DevOps-teknik. Säkerställ att programmen distribueras och konfigureras konsekvent från källkontrollen.

Azure Cosmos DB

Implementera en fullständigt hanterad databastjänst med nyckelfärdig global distribution och transparent replikering för flera original. Få svarstider för läsning och skrivning på enstaka millisekunder vid 99:e percentilen, automatisk och elastisk skalning av dataflöde och lagring globalt, 99,999 procent hög tillgänglighet och fem väldefinierade konsekvensalternativ – alla uppbackade av branschledande omfattande serviceavtal.

Azure Machine Learning

Distribuera modeller snabbare med den här maskininlärningstjänsten i företagsklass. Utveckla på en säker, betrodd plattform som är utformad för ansvarsfull AI och stärk teamsamarbetet med branschledande MLOps – DevOps för maskininlärning.

Gör det möjligt för team att använda Kubernetes i stor skala

Arkitekter

Oavsett om du utvecklar API-baserade applikationer, realtidsrekommendationer, handelsplattformar eller geodistribuerade applikationer kan du på ett strukturerat sätt designa skalbara och motståndskraftiga applikationer med hög tillgänglighet utifrån beprövade metoder från kundengagemang.

Infrastruktur- och driftansvariga

När dina program flyttas till produktion omfattar de ofta flera containrar som distribueras i ett kluster med servrar, vilket ökar driftskomplexiteten och tar tid som du annars hade kunnat ägna åt att leverera värde till kunderna. Använd en fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst som Azure Kubernetes Service för att automatisera etablering, uppgradering, övervakning och skalning av beräkningsresurser.

Utvecklare

Integrera en hanterad Kubernetes-plattform som är utformad för utvecklare med IDE (valfri), CI/CD-process och övervakningsverktyg för att automatisera dina arbetsflöden. Med inbyggd CI/CD-och hälsoövervakning av containrar kan du gå snabbare från kod till container till Kubernetes-kluster på några minuter via automatisering.

Säkerhetsadministratör

Förlita dig på ett moln med inbyggda säkerhetskontroller för identitet, data, nätverk och appar. Använd storskaliga skydd för dina kluster på ett centraliserat och konsekvent sätt. Förenkla arbetet med att initiera och underhålla kompatibla miljöer med Azure Policy. Integrera din organisations befintliga identitetsleverantör, till exempel Azure Active Directory, med klustret. Azure Security Center aktiverar sårbarhetsgenomsökning av containrar, säkerhetsrekommendationer, miljöhärdning och körningsskydd.

Vanliga användningsfall i företag för Kubernetes på Azure

Hantera toppar på begäran

Erbjud kunderna snabb och pålitlig service under säsongsefterfrågan och andra perioder med hög trafik.

 • Hantera trafik- och försäljningstoppar med direkt, elastisk skalning men utan att hantera infrastrukturer.
 • Skapa snabba och robusta användarupplevelser med dataåtkomst med låg latens från var som helst i världen.
 • Uppnå hög tillgänglighet över flera datacenter.

Se den fullständiga lösningsarkitekturen

Implementera Secure DevOps för AKS

Öka teamets flexibilitet med effektiva DevOps utan att kompromissa med säkerheten.

 • Leverera kod snabbare med hanterad Kubernetes och inbyggd CI/CD.
 • Accelerera feedbackloppen med övervakning i realtid.
 • Implementera kontinuerlig säkerhet och djup spårbarhet.

Se den fullständiga referensarkitekturen

Uppgradera till en affärsmodell med API-baserad SaaS

Anpassa, utveckla och snabba upp innovationer för att förvandla affärsmöjligheter till strategiska fördelar.

 • Skapa API-gatewayer och utvecklarportaler på bara några minuter och publicera API:er enkelt för intern eller extern användning.
 • Hantera alla datascheman och anpassa dig snabbt vid snabba förändringar.
 • Anslut till serverdelstjänster överallt, och hantera, skydda och optimera alla API:er på ett och samma ställe.

Direkt IoT-dataströmning

Mata in och analysera stora mängder IoT-data och generera rekommendationer i realtid och insikter.

 • Mata in data i realtid och skapa en bearbetningspipeline som kan upptäcka och meddela detta inom några sekunder.
 • Anslut serverdelstjänster som körs var som helst med en säker API-gateway.
 • Etablera beräkningskapacitet elastiskt utan att infrastrukturen behöver hanteras.

Personanpassade rekommendationer i realtid

Hjälp kunderna att upptäcka objekt som de kommer att gilla.

 • Analysera stora datavolymer på millisekunder.
 • Säkerställ höga programprestanda över hela världen med låg latens.
 • Få snabba insikter med justerbara datakonsekvensmodeller.

MLOps (Machine Learning Operations)

Leverera innovationer snabbare med robust livscykelhantering för maskininlärning.

 • Skapa reproducerbara arbetsflöden för spårning och konsekvent modelleverans.
 • Träna och distribuera modeller var som helst med en hanterad Kubernetes-tjänst – som backas upp av en kraftfull GPU-beräkning.
 • Automatisera med Azure-DevOps och GitHub-integrering, och utveckla för CI/CD.

Se den fullständiga referensarkitekturen

Vad är Kubernetes?

Lär dig grunderna. Se hur du skapar, levererar och skalar containerappar snabbare med orkestrering med öppen källkod från Kubernetes.

Läs mer

Inlärning och utbildning om Kubernetes

Underlätta Kubernetes-implementeringen med en kursplan som innehåller videor, artiklar, böcker, praktiska studiegrupper och teknisk webbseminarier.

Utforska utbildningsvägar

Testa en Azure Kubernetes-workshop

Gå igenom uppgifter för att distribuera ett program med flera containrar till Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS).

Testa workshopen

Praktisk erfarenhet av Kubernetes

Lär dig att bygga och hantera containerbaserade program med Azure. Ladda ner Kubernetes e-boksamling.

Hämta e-böckerna