Hoppa till huvudinnehåll

migreringsverktyg för Azure App Service

Utvärdera snabbt dina webbappar och migrera dem till Azure med kostnadsfria, lätt använda verktyg

Få en kostnadsfri kompatibilitetsrapport för din externa app

Kör en genomsökning på webbappens offentliga URL för en rapport över de tekniker som används och om App Service har fullt stöd för dem. Om den är kompatibel vägleds du att ladda ned migreringsassistenten för att förenkla migreringen.

Utvärdera din webbapp för migrering nu.

Utvärdera och migrera dina lokala .NET-, Java- och Linux-webbappar till Azure

Ladda ned App Service Migration Assistant — ett snabbt, kostnadsfritt och automatiserat sätt att migrera webbappar med minimala eller inga kodändringar. Kör beredskapskontroller och få potentiella reparationssteg för vanliga problem. Få stegvisa anvisningar för hur du flyttar din webbapp till App Service.

Läs GitHub-dokumentationen

App Service Migration Assistant

Migrera .NET-webbappar från Windows-operativsystem till App Service.

Dokumentation

App Service Migration Assistant för Java på Apache Tomcat — (Linux–förhandsversion)

Ladda ned förhandsversionsprogram för att migrera Java-webbappar som körs på Apache Tomcat-webbservrar till App Service. Du kan också migrera lokala Docker-containrar som körs på Linux till App Service med hjälp av Docker Hub eller Azure Container Registry.

Dokumentation

App Service migreringsassistent för Java på Apache Tomcat — (Windows–förhandsversion)

Ladda ned förhandsversionsprogram för migrering av Java-webbprogram på Tomcat-webbserver som körs på Windows-servrar.

Dokumentation

App Service Migration Assistant för PowerShell-skript

Ladda ned förhandsversioner av PowerShell-skript för att identifiera och utvärdera alla Microsoft Internet Information Services -Web Apps (IIS) på en enda server samtidigt och migrera .NET-Web Apps från Windows OS till App Service.

Dokumentation

Kan vi hjälpa dig?