Hoppa över navigering

Virtuella Spot-datorer i Azure

Access low-cost unused Azure compute capacity at scale

Scalable compute capacity at deep discounts for your interruptible workloads

Use Spot Virtual Machines to buy unused compute capacity at significant cost savings. Deploy workloads that can handle interruptions and don't need to be completed within a specific period of time. Run workloads for development, testing, quality assurance, advanced analytics, big data, machine learning and AI, batch jobs, rendering and transcoding of videos, graphics, and images at a very low cost.

Buy unused Azure compute capacity at deep discounts to run interruptible workloads

Choose to set a maximum price to run your workloads

Look up the price history and eviction rate for spot virtual machines (VMs) in the Azure portal

Run interruptible workloads at scale on a broad range of VMs with Azure Virtual Machine Scale Sets

Få mer moln till en lägre kostnad

With Spot Virtual Machines, provision unused Azure compute capacity at deep discounts of up to 90 percent compared to pay-as-you-go prices.* Pay only up to the maximum price that you set in advance (optional). Spot VM instances are ideal for workloads that can be interrupted, providing scalability while reducing costs. Get special Azure pricing and benefits when running Windows Server workloads on spot VMs.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Choose from a broad range of VMs for your budget

Spot Virtual Machines pricing may change as necessary and will vary based on available capacity. Workloads will be evicted when:

 • Priset är högre än det maxpris som du har godkänt.
 • Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om dess resurser.

Get Spot Virtual Machines pricing for a broad range of VMs and VM scale sets. View the price history and the eviction rate for the spot VMs you select.

Läs mer

Kör rekommenderade arbetsbelastningar

I Spot Virtual Machines bör du endast köra program som kan hantera avbrott och som har en flexibel körningstid.

Spot Virtual Machines är perfekt för följande typer av arbetsbelastningar:

 • Dev/test environments, including continuous integration and continuous delivery (CI/CD) workloads.
 • Vissa scenarier med högprestandaberäkning, batchbearbetningsjobb eller tillämpningar för visuell rendering.
 • Stordata, analys, containerbaserade och tillståndslösa program i stor skala.

Find the right spot VM for your workload

Se hur Spot Virtual Machines fungerar

Spot Virtual Machines overview

Watch this video to learn when to use Spot Virtual Machines, how to set a maximum price in advance, and how to access the price history and the eviction rate for the VMs you select.

Få ut mesta möjliga av Azure och minska dina molnkostnader

Azure reservations, Spot Virtual Machines, Azure Hybrid Benefit, prepaid Linux plans, and additional platform capabilities can help substantially reduce your cloud bill. Learn about a comprehensive approach to maximize your return on your Azure investment.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Optimera kostnader med Spot Virtual Machines

Purchase unused compute capacity at deep discounts of up to 90 percent compared to pay as you go prices.*

Om din arbetsbelastning kan hantera avbrott, och har en flexibel körningstid, kan Spot Virtual Machines avsevärt minska kostnaden för att köra arbetsbelastningen i Azure. Kör dina arbetsbelastningar i Azure Virtual Machines eller Virtual Machine Scale Sets.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Resurser och dokumentation för Spot Virtual Machines

Dokumentation om Spot Virtual Machines

Read the Spot Virtual Machines overview.

Deploy a spot VM in the Azure Portal or with Azure PowerShell, Azure CLI, or Azure Resource Manager templates.

Find the best VM for your workload with the virtual machines selector.

Find the most cost-effective spot VM for your workload.

Spot Virtual Machines för Virtual Machine Scale Sets

Read the Spot Virtual Machines for scale sets overview.

Deploy a spot VM on scale sets in the Azure Portal or with Azure CLI, Azure PowerShell, or Azure Resource Manager templates.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Spot Virtual Machines

Vanliga frågor och svar om Spot Virtual Machines

 • Spot Virtual Machines is available now to customers buying from the web or through a Microsoft representative. Spot Virtual Machines is also available with Azure Virtual Machine Scale Sets.
 • Arbetsbelastningar avlägsnas när Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om dess resurser.

  Arbetsbelastningar tas också bort när det aktuella priset överstiger det maxpris som du godkände innan de virtuella Spot-datorerna allokerades.

  När du prenumererar på schemalagda händelser får du dessutom ett meddelande 30 sekunder innan din arbetsbelastning avlägsnas. Se dokumentationen för mer information.

 • The preview of Azure low-priority VMs on scale sets has been discontinued and was retired on February 3, 2020. Spot Virtual Machines have replaced Azure low-priority VMs and include new capabilities, such as variable pricing. Spot Virtual Machines pricing is also available on both single VMs and VM scale sets.
 • For spot Virtual Machines pricing transparency across all Azure regions and to ensure fairness when allocating available compute capacity, all of our customers will enter maximum prices in US dollars. You may pay your Azure bill in one of the supported local currencies below.

  Amerikanska dollar ($)
  Euro (€)
  Schweiziska franc (chf)
  Australiensiska dollar ($)
  Danska kronor (kr)
  Kanadensiska dollar ($)
  Japanska yen (¥)
  Sydkoreanska won (₩)
  Nya zeeländska dollar ($)
  Norska kronor (kr)
  Ryska rubel (руб)
  Svenska kronor (kr)
  Taiwanesiska dollar (NT$)
  Brittiska pund (£)
  Indiska rupier (₹)
  Brasilianska Real (R$)
 • Hur en borttagen virtuell dator beter sig beror på vilken borttagningsprincip du väljer.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör frigörs bara den virtuella datorn, och inga VM-relaterade avgifter tillkommer. Andra resurser som till exempel disk- och nätverksresurser fortsätter dock att köras, vilket medför kostnader.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas den virtuella datorn och alla tillhörande resurser bort.

  Om din virtuella Spot-dator tas bort av kapacitetsskäl och den ingår i en skalningsuppsättning, försöker Azure återställa den borttagna virtuella datorn för att upprätthålla antalet målinstanser. Läs mer.

 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör tas inte data bort som lagrats med disklagring. Alla temporära data som är lokala för den virtuella datorn tas dock bort.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas data bort som lagras på lokala diskar och på ansluten, permanent disklagring.

 • Det finns ingen garanterad minsta körningstid för en virtuell Spot-dator. Allokeringen baseras på tillgänglig oanvänd kapacitet.
 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör startar du om den virtuella datorn manuellt, antingen på Azure-portalen eller med ett kommandoradsgränssnitt som Azure PowerShell.

  Den virtuella datorn kan allokeras om beroende på tillgänglig Azure-kapacitet. Enskilda virtuella Spot-datorer frigörs alltid av Azure.

  Om din virtuella Spot-dator tas bort av kapacitetsskäl och den ingår i en skalningsuppsättning, försöker Azure återställa den borttagna virtuella datorn för att upprätthålla antalet målinstanser. Läs mer.

 • Spot Virtual Machines pricing is available for most Azure VMs, except for suppressed core VMs, promo VMs, and burstable VMs (B-series).
 • Ja. Det finns dock två viktiga skillnader. För det första kan virtuella Spot-datorer tas bort, men de ger dig tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet (VM) med stora rabatter jämfört med priserna vid användningsbaserad betalning. Och till skillnad från vanliga virtuella datorer finns det inget serviceavtal (SLA) för virtuella Spot-datorer. Mer information finns i produktvillkoren.
 • Kör arbetsbelastningar som kan avbrytas och som inte behöver slutföras inom en angiven tidsperiod.
 • Nej. Du kan bara välja Spot-prissättning när du skapar en skalningsuppsättning.
 • Nej. Det här alternativet stöds inte just nu.
 • Virtuella Spot-datorer har en separat kvotpool, som virtuella datorer med användningsbaserad betalning. Läs mer.
 • Ja. Använd processen för standardkvotökning – samma som du använder för virtuella datorer som du betalar per användning – för att skicka en begäran om att öka din kvot för virtuella Spot-datorer. Läs mer.
 • To review Spot Virtual Machines availability across the various Azure channels—including cloud service providers (CSPs)—refer to the documentation. Visit Partner Center and contact your Microsoft partner account manager if you have any additional questions.
 • Batch stöder för närvarande virtuella datorer med låg prioritet och kommer att uppdateras för att ge stöd för virtuella Spot-datorer, inklusive möjligheten att ställa in ett maxpris. Virtuella Spot-datorer kommer endast att stödjas för ”virtualMachineConfiguration”-pooler och inte för ”cloudServiceConfiguration”-pooler. Läs mer om virtuella Spot-datorer på Batch.
 • Ja, den här funktionen är tillgänglig för kunden i Azure Portal.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto