Hoppa över navigering

Virtuella Spot-datorer i Azure

Skalbar beräkningskapacitet med stora rabatter för arbetsbelastningar som kan avbrytas

Få tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet i stor skala och till låg kostnad

Använd Spot Virtual Machines och dra nytta av oanvänd beräkningskapacitet med stora kostnadsbesparingar. Distribuera arbetsbelastningar som kan avbrytas och som har flexibel körningstid. Kör arbetsbelastningar för utveckling, testning, kvalitetssäkring, avancerad analys, stordata, maskininlärning och AI, batchjobb, rendering och transkodning av videor, grafik och bilder till en mycket låg kostnad.

Köp oanvänd Azure-beräkningskapacitet med stora rabatter för att köra arbetsbelastningar som kan hantera avbrott

Betala upp till ett maxpris som du godkänner i förväg

Kontrollera prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella datorer för oanvänd kapacitet som du väljer i Microsoft Azure-portalen

Kör arbetsbelastningar som kan hantera avbrott i stor skala på en mängd olika enskilda virtuella datorer och med Azure Virtual Machine Scale Sets

Få mer moln till en lägre kostnad

Med Azure Spot Virtual Machines kan du dra nytta av oanvänd Azure-beräkningskapacitet med stora rabatter – upp till 90 procent jämfört med priset för användningsbaserad betalning.* Du betalar upp till ett maxpris som du har godkänt i förväg. Spot Virtual Machines är perfekt för arbetsbelastningar som kan avbrytas och ger skalbarhet samtidigt som kostnaderna minskar. Du kan dra nytta av Azures unika Spot-prissättning och fördelar när du kör Windows Server-arbetsbelastningar på virtuella Spot-datorer.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Välj ur ett brett utbud av virtuella datorer

Priserna för Spot Virtual Machines ändras när det behövs och varierar beroende på tillgänglig kapacitet. Arbetsbelastningar tas bort när:

 • Priset är högre än det maxpris som du har godkänt.
 • Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om dess resurser.

Dra nytta av Spot-prissättning för en mängd virtuella Azure-datorer och Virtual Machine Scale Sets. Visa prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella Spot-datorer som du väljer.

Läs mer

Kör rekommenderade arbetsbelastningar

I Spot Virtual Machines bör du endast köra program som kan hantera avbrott och som har en flexibel körningstid.

Spot Virtual Machines är perfekt för följande typer av arbetsbelastningar:

 • Utvecklings-/testmiljöer, däribland arbetsbelastningar för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans.
 • Vissa scenarier med högprestandaberäkning, batchbearbetningsjobb eller tillämpningar för visuell rendering.
 • Stordata, analys, containerbaserade och tillståndslösa program i stor skala.

Se hur Spot Virtual Machines fungerar

Översikt över Microsoft Azure Spot Virtual Machines

Titta på den här videon och se hur du använder Spot Virtual Machines, hur du ställer in ett maxpris som du godkänner i förväg och hur du kommer åt prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella datorer som du väljer.

Få ut mesta möjliga av Azure och minska dina molnkostnader

Med Azure-reservationer, Spot Virtual Machines, Azure Hybrid-förmån, förbetalda Linux-planer och andra plattformsfunktioner kan du ofta minska dina molnkostnader rejält. Lär dig hur du kan maximera avkastningen på din Azure-investering.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Optimera kostnader med Spot Virtual Machines

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stor rabatt – upp till 90 procent jämfört med användningsbaserad betalning.*

Om din arbetsbelastning kan hantera avbrott, och har en flexibel körningstid, kan Spot Virtual Machines avsevärt minska kostnaden för att köra arbetsbelastningen i Azure. Kör dina arbetsbelastningar i Azure Virtual Machines eller Virtual Machine Scale Sets.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Resurser och dokumentation för Spot Virtual Machines

Dokumentation om Spot Virtual Machines

Översikt över Spot Virtual Machines

Skapa en virtuell Spot-dator på Azure-portalen

Skapa en virtuell Spot-dator med Azure PowerShell

Skapa en virtuell Spot-dator med Azure CLI

Skapa en virtuell Spot-dator med Azure Resource Manager-mallar

Spot Virtual Machines för Virtual Machine Scale Sets

Översikt över hur virtuella Spot-datorer används med skalningsuppsättningar

Skapa virtuella Spot-datorer med skalningsuppsättningar på Azure-portalen

Skapa virtuella Spot-datorer med skalningsuppsättningar i Azure CLI

Skapa virtuella datorer i skalningsuppsättningar med Azure PowerShell

Skapa virtuella datorer i skalningsuppsättningar med Azure Resource Manager-mallar

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Spot Virtual Machines

Vanliga frågor och svar om Spot Virtual Machines

 • Spot Virtual Machines är nu tillgänglig för kunder som köper tjänsten via webben eller en Microsoft-representant. Spot Virtual Machines är även tillgänglig med Virtual Machine Scale Sets.
 • Arbetsbelastningar avlägsnas när Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om dess resurser.

  Arbetsbelastningar tas också bort när det aktuella priset överstiger det maxpris som du godkände innan de virtuella Spot-datorerna allokerades.

  När du prenumererar på schemalagda händelser får du dessutom ett meddelande 30 sekunder innan din arbetsbelastning avlägsnas. Se dokumentationen för mer information.

 • Förhandsversionen av virtuella Azure-datorer med låg prioritet i skalningsuppsättningar har avbrutits och drogs tillbaka den 3 februari 2020. Spot Virtual Machines har ersatt virtuella Azure-datorer med låg prioritet och har nya funktioner som till exempel variabel prissättning. Spot-prissättning är tillgängligt på både enskilda virtuella datorer och med Virtual Machine Scale Sets.
 • For spot pricing transparency across all Azure regions and to ensure fairness when allocating available compute capacity, all our customers will enter maximum prices in US dollars. You may pay your Azure bill in one of the supported local currencies below.

  Amerikanska dollar ($)
  Euro (€)
  Schweiziska franc (chf)
  Australiensiska dollar ($)
  Danska kronor (kr)
  Kanadensiska dollar ($)
  Japanska yen (¥)
  Sydkoreanska won (₩)
  Nya zeeländska dollar ($)
  Norska kronor (kr)
  Ryska rubel (руб)
  Svenska kronor (kr)
  Taiwanesiska dollar (NT$)
  Brittiska pund (£)
  Indiska rupier (₹)
  Brasilianska Real (R$)
 • Hur en borttagen virtuell dator beter sig beror på vilken borttagningsprincip du väljer.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör frigörs bara den virtuella datorn, och inga VM-relaterade avgifter tillkommer. Andra resurser som till exempel disk- och nätverksresurser fortsätter dock att köras, vilket medför kostnader.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas den virtuella datorn och alla tillhörande resurser bort.

  Om din virtuella Spot-dator tas bort av kapacitetsskäl och den ingår i en skalningsuppsättning, försöker Azure återställa den borttagna virtuella datorn för att upprätthålla antalet målinstanser. Läs mer.

 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör tas inte data bort som lagrats med disklagring. Alla temporära data som är lokala för den virtuella datorn tas dock bort.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas data bort som lagras på lokala diskar och på ansluten, permanent disklagring.

 • Det finns ingen garanterad minsta körningstid för en virtuell Spot-dator. Allokeringen baseras på tillgänglig oanvänd kapacitet.
 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör startar du om den virtuella datorn manuellt, antingen på Azure-portalen eller med ett kommandoradsgränssnitt som Azure PowerShell.

  Den virtuella datorn kan allokeras om beroende på tillgänglig Azure-kapacitet. Enskilda virtuella Spot-datorer frigörs alltid av Azure.

  Om din virtuella Spot-dator tas bort av kapacitetsskäl och den ingår i en skalningsuppsättning, försöker Azure återställa den borttagna virtuella datorn för att upprätthålla antalet målinstanser. Läs mer.

 • Spot-prissättning är tillgängligt för de flesta virtuella Azure-datorer, förutom virtuella datorer med undertryckta kärnor, virtuella datorer som ingår i kampanjer och burstbara virtuella datorer (B-serien).
 • Ja. Det finns dock två viktiga skillnader. För det första kan virtuella Spot-datorer tas bort, men de ger dig tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet (VM) med stora rabatter jämfört med priserna vid användningsbaserad betalning. Och till skillnad från vanliga virtuella datorer finns det inget serviceavtal (SLA) för virtuella Spot-datorer. Mer information finns i produktvillkoren.
 • Kör arbetsbelastningar som kan avbrytas och som inte behöver slutföras inom en angiven tidsperiod.
 • Nej. Du kan bara välja Spot-prissättning när du skapar en skalningsuppsättning.
 • Nej. Det här alternativet stöds inte just nu.
 • Virtuella Spot-datorer har en separat kvotpool, som virtuella datorer med användningsbaserad betalning. Läs mer.
 • Ja. Använd processen för standardkvotökning – samma som du använder för virtuella datorer som du betalar per användning – för att skicka en begäran om att öka din kvot för virtuella Spot-datorer. Läs mer.
 • Information om tillgängligheten för Spot Virtual Machines i olika Azure-kanaler, inklusive molntjänstleverantörer (CSP:er), finns i dokumentationen. Besök Partner Center och kontakta Microsoft-partnerns kontochef om du har några ytterligare frågor.
 • Batch stöder för närvarande virtuella datorer med låg prioritet och kommer att uppdateras för att ge stöd för virtuella Spot-datorer, inklusive möjligheten att ställa in ett maxpris. Virtuella Spot-datorer kommer endast att stödjas för ”virtualMachineConfiguration”-pooler och inte för ”cloudServiceConfiguration”-pooler. Läs mer om virtuella Spot-datorer på Batch.
 • Ja, den här funktionen är tillgänglig för kunden i Azure Portal.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto