Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk server som är värd för dina virtuella Azure-datorer som kör Windows och Linux

Distribuera dina virtuella Azure-datorer i en dedikerad miljö

I Azure Dedicated Host får du tillgång till fysiska servrar som kör en eller flera virtuella Azure-datorer. Din server är dedikerad till din organisation och dina arbetsbelastningar, kapaciteten delas inte med andra kunder. Den här isoleringen på värdnivå hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven. När du etablerar värden får du insyn i (och kontroll över) serverns infrastruktur, och det är du som avgör värdens underhållspolicyer.

Ger insyn i och kontroll över den serverinfrastruktur som kör dina virtuella Azure-datorer

Hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven genom att arbetsbelastningarna distribueras på en isolerad server

Låter dig välja olika antal processorer, serverfunktioner, VM-serier och VM-storlekar på samma värd

Ger priser och förmåner för Windows Server och SQL Server som du bara kan få i Azure

Få större kontroll utan att kompromissa med valfriheten

Distribuera virtuella datorer som kör Windows, Linux och SQL Server i Azure. Välj server och typ av processor, antal kärnor och ytterligare funktioner. De underliggande värdar du etablerar är till för en enda klientorganisation och är dedikerade till dina virtuella Azure-datorer och arbetsbelastningar, så att du får större kontroll över utplaceringen. Bestäm själv när plattformsinitierade underhållsåtgärder ska utföras, som korrigeringar av operativsystemet eller omstart av maskinvara och programvara. Använd olika Azure VM-storlekar och operativsystem på samma värd.

Hantera regelefterlevnaden

Uppfyll företagspolicyer och branschspecifika standarder med hjälp av de certifieringar som finns att få i Azure. Placera dina virtuella Azure-datorer på en isolerad och dedikerad server som endast kör din organisations arbetsbelastningar, så att du kan uppfylla företagets regelefterlevnad och standarder. Få insyn i de underliggande kärnorna så att du kan uppfylla krav på serverbaserad licensiering av programvara.

Sänk dina kostnader med befintliga programvarulicenser

Använd dina lokala Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance-fördelar eller prenumerationer med motsvarande rättigheter när du migrerar dina arbetsbelastningar till Dedicated Host. Licensvillkoren enligt Azure Hybrid-förmånen är bara tillgängliga i Azure. Du får även kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server, SQL Server 2008 och 2008 R2.

Använd dina befintliga licenser för Windows Server Datacenter- eller SQL Server Enterprise-versioner med alla fysiska kärnor som du har tillgång till på värden, och få obegränsade virtualiseringsrättigheter.

Flytta till en betrodd molnmiljö

 • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Microsoft har fler än 3,500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Dedicated Host

 • Dedicated Host debiteras på värdnivå oavsett hur många virtuella Azure-datorer du kör på värden. Programvarulicenser debiteras separat från beräkningsresurserna, per virtuell dator och baserat på användningen. Använd Azure Hybrid-förmånen och spara ännu mer om du är berättigad till det.

Kom igång med Dedicated Host

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.
Etablera din värd på bara några minuter.
Läs mer om tjänstens funktioner.

Dokumentation och stöd för utvecklare

Snabbstarter på fem minuter

Distribuera Dedicated Host via Azure CLI, Azure-portalen, Azure REST API eller Azure PowerShell.

Support från communityn och Azure

Ställ frågor i MSDN-forumet eller på StackOverflow, eller läs mer om supportavtalen för Azure.

Migrera till Azure

Besök Migreringscentret för Azure när du vill flytta dina lokala arbetsbelastningar till Dedicated Host.

Vanliga frågor och svar om Dedicated Host

 • På Azure Dedicated Host kan du distribuera Azure VM-serierna Dsv3, Esv3 och Fsv2. Du kan även distribuera olika VM-storlekar inom samma VM-serie på samma värd. Mer information finns i dokumentationen.
 • Dedicated Host finns i de flesta Azure-regioner. Läs mer om i vilka regioner i dokumentationen.
 • Nej. Det tillhandahåller en virtualiserad miljö som är utformad för att köra virtuella Azure-datorer. Du får insyn i och kontroll över den underliggande fysiska servern, men erbjudandet gäller inte en BMaaS-tjänst (bare metal as a service).
 • Dedicated Host stöder för närvarande Azure Standard HDD-enheter, Standard SSD-enheter och Premium SSD-enheter. Läs mer om Azure-disklagring.
 • Microsoft kan inte ge specifika råd eftersom lokala lagar och regler varierar stort, men din ekonomiavdelning bör kunna avgöra bästa möjliga kostnadsallokering för Dedicated Host. Tjänsten ger tillgång till dedikerade fysiska servrar, och du kan tilldela id:n till den underliggande maskinvaran. Microsoft byter aldrig ut maskinvaran utan ditt tillstånd.
 • Villkoren för programvarulicenser som gäller Windows Server- och SQL Server-licenser som köpts innan den 1 oktober 2019 gör att du kan allokera befintliga licenser till Dedicated Host. Om du är berättigad till Azure Hybrid-förmånen kan du spara ännu mer på Dedicated Host-distributioner. Om du köper nya licenser efter den 1 oktober 2019 kan du bara allokera dem till Azure via Azure Hybrid-förmånen. Du behöver Software Assurance eller en prenumeration med liknande rättigheter om du vill använda de här licenserna för Dedicated Host. Läs mer i Vanliga frågor och svar om licenser.
 • Azure Hybrid-förmånen gäller Windows Server Standard/Datacenter-licenser och SQL Server Standard/Enterprise Core-licenser med Software Assurance eller prenumerationslicenser med motsvarande rättigheter.
 • Ja, du får tre års utökade säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad för Windows Server, SQL Server 2008 och 2008 R2 som körs i Dedicated Host efter att stödet upphör.
 • Ja, det har du. Enligt Azure Hybrid-förmånsprogrammet beviljas du rättigheter för obegränsad virtualisering när du använder dina befintliga Windows Server Datacenter-licenser eller SQL Server Enterprise Edition-licenser med Software Assurance för alla fysiska kärnor som är tillgängliga för dig på en specifik Azure Dedicated Host-server. Om du till exempel har 32 befintliga Windows Server Datacenter-licenser med Software Assurance lokalt kan du använda samma 32 licenser för att installera hur många virtuella Azure-datorer med Windows Server du vill på en Azure Dedicated Host, beroende på den underliggande serverns fysiska kapacitet. Du bör endast licensiera tillgängliga fysiska kärnor på varje Azure Dedicated Host som du planerar att tillhandahålla (till exempel 32 kärnor för en Dedicated Host av typ 1 i Dsv3-serien).
 • Tillgängliga fysiska kärnor beräknas genom att dela upp tillgängliga virtuella processorer i värden (anges på sidan med priser för Dedicated Host ) med vCPU:kärn-värdet för varje VM-serie (se dokumentationen om Azure Compute Units). De flesta virtuella Azure-datorer som är tillgängliga i Azure Dedicated Host har ett vCPU:kärn-förhållande som är lika med 2. En Azure Dedicated Host av typ 1 i Esv3-serien har till exempel 32 tillgängliga fysiska kärnor och ett vCPU:kärn-förhållande som är lika med 2 och kan vara värd för upp till 64 virtuella processorer.
 • Med rättigheter för obegränsad virtualisering kan du minska dina licensieringskostnader för Windows Server och SQL Server avsevärt. I stället för att licensiera varje enskild virtuell Azure-dator baserat på antalet virtuella processorer som varje virtuell dator har eller använda Azure Hybrid-förmån (AHB) för varje virtuell dator som du distribuerar på Azure Dedicated Host kan du licensiera hela uppsättningen med tillgängliga fysiska kärnor på varje dedikerad värd. Om du till exempel har 32 befintliga Windows Server Datacenter-licenser som köpts före den 1 oktober 2019 och behöver distribuera 32 virtuella Dsv3-datorer, var och en med 2 virtuella processorer på Azure Dedicated Host av typ 1, behöver du följande:


  • 256 Windows Server Datacenter-licenser om du drar nytta av AHB samtidigt som du använder förmånerna på VM-nivå.
  • 40 Windows Server Datacenter-licenser om du använder utkontrakteringsregeln och licensierar alla fysiska kärnor som Azure Dedicated Host av typ 1 har.
  • Endast 32 Windows Server Datacenter-licenser om du använder rättigheter för obegränsad virtualisering via AHB på samma värd.

  Dessutom kan du använda samma licenser samtidigt på Azure Dedicated Host och dina lokala licensierade servrar i upp till 180 dagar.

 • För SQL Server behöver du Enterprise Edition med aktiv Software Assurance eller motsvarande prenumerationslicens för att kunna använda obegränsad virtualisering. För Windows Server behöver du Datacenter-utgåvan, och om du använder licenser som skaffats efter 1 oktober 2019 behöver du även aktiv Software Assurance eller prenumerationslicenser för att vara berättigad till obegränsad virtualisering på Dedicated Host. Windows Server Datacenter-licenser som köpts före 1 oktober 2019 har rättigheter för obegränsad virtualisering baserade på rättigheter som endast rör licenser. Licenser som skaffats efter detta datum medför endast rättigheter för obegränsad virtualisering som beviljas via Azure Hybrid-förmån. Om du allokerar SQL Server- eller Windows Server-licenser till en dedikerad värd och använder en Azure Hybrid-förmån, behöver du bara licensiera de tillgängliga fysiska kärnorna på värden (till exempel 32 kärnor för en Azure Dedicated Host av typ 1 i Esv3-serien). Om du allokerar Windows Server-licenser som köpts före den 1 oktober 2019 till värden, utan att använda Azure Hybrid-förmån, måste du licensiera alla fysiska kärnor för värden (till exempel 40 kärnor för en Azure Dedicated Host av typ 1 i Esv3-serien).

Kom igång med Azure Dedicated Host

Börja nu