Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk server som är värd för dina virtuella Azure-datorer som kör Windows och Linux

Distribuera dina virtuella Azure-datorer i en dedikerad miljö

Azure Dedicated Host provides physical servers that host one or more Azure virtual machines. Your server is dedicated to your organization and workloads—capacity isn’t shared with other customers. This host-level isolation helps address compliance requirements. As you provision the host, you gain visibility into (and control over) the server infrastructure, and you determine the host’s maintenance policies.

Ger insyn i och kontroll över den serverinfrastruktur som kör dina virtuella Azure-datorer

Hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven genom att arbetsbelastningarna distribueras på en isolerad server

Låter dig välja olika antal processorer, serverfunktioner, VM-serier och VM-storlekar på samma värd

Ger priser och förmåner för Windows Server och SQL Server som du bara kan få i Azure

Få större kontroll utan att kompromissa med valfriheten

Distribuera virtuella datorer som kör Windows, Linux och SQL Server i Azure. Välj server och typ av processor, antal kärnor och ytterligare funktioner. De underliggande värdar du etablerar är till för en enda klientorganisation och är dedikerade till dina virtuella Azure-datorer och arbetsbelastningar, så att du får större kontroll över utplaceringen. Bestäm själv när plattformsinitierade underhållsåtgärder ska utföras, som korrigeringar av operativsystemet eller omstart av maskinvara och programvara. Använd olika Azure VM-storlekar och operativsystem på samma värd.

Hantera regelefterlevnaden

Uppfyll företagspolicyer och branschspecifika standarder med hjälp av de certifieringar som finns att få i Azure. Placera dina virtuella Azure-datorer på en isolerad och dedikerad server som endast kör din organisations arbetsbelastningar, så att du kan uppfylla företagets regelefterlevnad och standarder. Få insyn i de underliggande kärnorna så att du kan uppfylla krav på serverbaserad licensiering av programvara.

Sänk dina kostnader med befintliga programvarulicenser

Använd dina lokala Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance-fördelar eller prenumerationer med motsvarande rättigheter när du migrerar dina arbetsbelastningar till Dedicated Host. Licensvillkoren enligt Azure Hybrid-förmånen är bara tillgängliga i Azure. Du får även kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server, SQL Server 2008 och 2008 R2.

Flytta till en betrodd molnmiljö

 • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Microsoft har fler än 3,500 säkerhetsexperter som är fokuserade på att skydda dina data och din säkerhet.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prissättning för Dedicated Host

 • Dedicated Host debiteras på värdnivå oavsett hur många virtuella Azure-datorer du kör på värden. Programvarulicenser debiteras separat från beräkningsresurserna, per virtuell dator och baserat på användningen. Använd Azure Hybrid-förmånen och spara ännu mer om du är berättigad till det.

Kom igång med Dedicated Host

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.
Etablera din värd på bara några minuter.
Läs mer om tjänstens funktioner.

Dokumentation och stöd för utvecklare

Snabbstarter på fem minuter

Distribuera Dedicated Host via Azure CLI, Azure-portalen, Azure REST API eller Azure PowerShell.

Support från communityn och Azure

Ställ frågor i MSDN-forumet eller på StackOverflow, eller läs mer om supportavtalen för Azure.

Migrera till Azure

Besök Migreringscentret för Azure när du vill flytta dina lokala arbetsbelastningar till Dedicated Host.

Vanliga frågor och svar om Dedicated Host

 • On Azure Dedicated Hosts you can deploy Dsv3, Esv3, and Fsv2 Azure VM series. You can also deploy multiple VM sizes within a VM series on the same host. For more information, read the documentation.
 • Dedicated Hosts are available in most Azure regions. See the documentation for detailed regional availability.
 • Nej. Det tillhandahåller en virtualiserad miljö som är utformad för att köra virtuella Azure-datorer. Du får insyn i och kontroll över den underliggande fysiska servern, men erbjudandet gäller inte en BMaaS-tjänst (bare metal as a service).
 • Dedicated Host currently supports Azure Standard HDDs, Standard SSDs, and Premium SSDs. Learn more about Azure Disk Storage.
 • Microsoft kan inte ge specifika råd eftersom lokala lagar och regler varierar stort, men din ekonomiavdelning bör kunna avgöra bästa möjliga kostnadsallokering för Dedicated Host. Tjänsten ger tillgång till dedikerade fysiska servrar, och du kan tilldela id:n till den underliggande maskinvaran. Microsoft byter aldrig ut maskinvaran utan ditt tillstånd.
 • Villkoren för programvarulicenser som gäller Windows Server- och SQL Server-licenser som köpts innan den 1 oktober 2019 gör att du kan allokera befintliga licenser till Dedicated Host. Om du är berättigad till Azure Hybrid-förmånen kan du spara ännu mer på Dedicated Host-distributioner. Om du köper nya licenser efter den 1 oktober 2019 kan du bara allokera dem till Azure via Azure Hybrid-förmånen. Du behöver Software Assurance eller en prenumeration med liknande rättigheter om du vill använda de här licenserna för Dedicated Host. Läs mer i Vanliga frågor och svar om licenser.
 • Azure Hybrid-förmånen gäller Windows Server Standard/Datacenter-licenser och SQL Server Standard/Enterprise Core-licenser med Software Assurance eller prenumerationslicenser med motsvarande rättigheter.
 • Ja, du får tre års utökade säkerhetsuppdateringar utan extra kostnad för Windows Server, SQL Server 2008 och 2008 R2 som körs i Dedicated Host efter att stödet upphör.
 • För SQL Server behöver du Enterprise Edition med aktiv Software Assurance eller motsvarande prenumerationslicens för att kunna använda obegränsad virtualisering. För Windows Server behöver du Datacenter Edition med aktiv Software Assurance eller motsvarande prenumerationslicens för att kunna använda obegränsad virtualisering. Om du köper nya licenser efter den 1 oktober 2019 kan du bara allokera dem till Azure via Azure Hybrid-förmånen.

Kom igång med Azure Dedicated Host

Börja nu