Hoppa över navigering

Skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure

Hantera och skala upp till tusentals virtuella datorer med Linux och Windows

Skapa och hantera tusentals virtuella datorer i stor skala

Bygg storskaliga tjänster för arbetsbelastningar baserat på batchar, stordata och containrar på dina egna villkor med hjälp av skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure, som gör att du kan skapa och hantera en grupp med heterogena belastningsutjämnade virtuella datorer (VM). Öka eller minska antalet virtuella datorer automatiskt som svar på efterfrågan eller baserat på ett schema som du definierar. Hantera, konfigurera och uppdatera tusentals virtuella datorer centralt och ge högre tillgänglighet och säkerhet för dina program.

Skapa och distribuera tusentals virtuella datorer på några minuter med inbyggd belastningsutjämning och automatisk skalning som baseras på centraliserade mallar

Hantera och skala din VM-pool automatiskt baserat på anpassningsbara mått, och kontrollera och distribuera VM-uppdateringar konsekvent

Öka tillgängligheten för tillståndskänsliga och tillståndslösa program i tillgänglighetszoner och feldomäner i stor skala

Välj de VM-avbildningar och konsumtionsmodeller som passar dina behov bäst och få fullständig kontroll över enskilda virtuella datorer i en skalningsuppsättning

Förenkla hanteringen och styrningen av dina virtuella datorer

Automatisera skapande och distribution av virtuella datorer och utfärda automatiskt operativsystemuppdateringar för bättre kompatibilitet och säkerhet. Centralisera mallar för en konsekvent distribution av dina program. Öka fokuset på programmet och undvik ytterligare arbete med lagringskonfiguration eller nätverkshantering. Distribuera Virtual Machine Scale Sets med hjälp av Azure Resource Manager-mallar – med stöd för Windows- och Linux-plattformsavbildningar, samt anpassade avbildningar och tillägg.

Läs mer om virtuella datorer i Azure

Öka motståndskraft för program

Öka drifttiden för program med hjälp av tillgänglighetszoner och skalningsuppsättningar för att automatiskt distribuera VM-instanser i en skalningsuppsättning i ett eller flera datacenter. Skalningsuppsättningar kör flera VM-instanser av ditt program. Om det uppstår problem i en av instanserna kommer dina kunder därför att få fortsatt tillgång till ditt program med minimala störningar. Skalningsuppsättningar för virtuell dator garanterar serviceavtal (SLA) på upp till 99,99 procent för dina virtuella datorer.

Kör affärskritiska program i Azure

Optimera kostnader med hjälp av unika funktioner

Optimera kostnaderna genom att minimera det antal onödiga VM-instanser som kör ditt program när efterfrågan är låg. Använd dina befintliga licenser för att köra virtuella Windows Server-datorer i Azure med Azure Hybrid-förmånen och få ytterligare besparingar genom att kombinera Azure Reserved Virtual Machine Instances med Azure Hybrid-förmånen. Kör arbetsbelastningar som kan avbrytas med Azure Spot Virtual Machines i skalningsuppsättningar och få upp till 90 procents kostnadsreducering jämfört med priserna när du betalar per användning.

Utforska virtuell datorer för oanvänd kapacitet

Få nya sätt att hantera skalningsuppsättningar

Få fullständig kontroll över de enskilda virtuella datorerna i din skalningsuppsättning och säkerställ hög tillgänglighet i stor skala med Virtual Machine Scale Sets flexibla orkestreringsläge som nu finns som förhandsversion. Ändra storlek på virtuella datorer utan att distribuera om din skalningsuppsättning för ökad driftsflexibilitet. Blanda Azure Spot Virtual Machines och virtuella datorer där du betalar per användning i samma skalningsuppsättning för att optimera dina kostnader. Hantera virtuella datorer och VM-skalningsuppsättningar med samma API:er. Påskynda dina distributioner genom att definiera feldomäner när du skapar de virtuella datorerna.

Läs mer om flexibelt orkestreringsläge

Leverera kompromisslös programprestanda i stor skala

Använd bara de beräkningsresurser som ditt program behöver utan att företablera dina virtuella datorer. Förbered inför framtiden genom att automatiskt skala din molninfrastruktur så att den uppfyller dina föränderliga prestandakrav. Skalningsuppsättningar är elastiska och utvecklade för att ge stöd åt dina utskalade arbetsbelastningar, däribland tillståndslösa webbklientdelar, containerorkestrering och kluster för mikrotjänster.

Azure Kubernetes Service (AKS) och Azure Service Fabric körs på VM-skalningsuppsättningar.

Bygg ett skalbart program med skalningsuppsättningar

Minska komplexiteten i nätverksadministrationen

Dra nytta av integreringen av skalningsuppsättningar för virtuell dator och Azure-nätverksresurser såsom Azure Load Balancer för att minska kostnaderna för hantering av molninfrastruktur. Sprid enkelt ut dina arbetsbelastningar bland de virtuella datorerna i dina skalningsuppsättningar och konfigurera NAT-regler (Network Address Translation) för att ansluta till specifika virtuella datainstanser för felsökning. Fokusera mer på det som är viktigt – ditt program – och mindre på infrastrukturen.

Läs mer om Azure-nätverk

Omfattande inbyggd säkerhet och efterlevnad skyddar dina program i stor skala.

  • Microsoft investerar över $1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Skapa skalbara program med VM-skalningsuppsättningar

Utveckla dynamiskt skalbara program med skalningsuppsättningar för virtuella datorer. Skala infrastrukturen baserat på efterfrågan och optimera kostnaderna. Förenkla hanteringen och öka återhämtningsförmågan för verksamhetskritiska program i stor skala.

Priser för Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Skalningsuppsättningar för virtuell dator är för närvarande tillgängliga med alla storlekar för virtuella Windows- eller Linux-datorer i Azure. Du debiteras endast för de virtuella datorer du väljer samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten.

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Skalningsuppsättningar för virtuell dator med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Skalningsuppsättningar för virtuell dator med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Uppdateringar om Skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure, bloggar och meddelanden

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto