Skalningsuppsättningar för virtuell dator

Använd automatisk skalning av dina virtuella datorer för hög tillgänglighet

Kontrollera den som IaaS, skala den som PaaS

Distribuera skalningsuppsättningar för virtuell dator med hjälp av Azure Resource Manager-mallar – med stöd för Windows- och Linux-plattformsbilder, samt anpassade bilder och förlängningar.

Storlekar och skalningsuppsättningar för virtuella Azure-datorer

Distribuera och uppdatera tryggt i stor skala

Du kan tryggt distribuera hundratals identiska virtuella datorer på några minuter. Med enkla uppdateringar i skala kan du fokusera mer på det som är viktigt, ditt program, och mindre på infrastrukturen.

Automatisk skalning med Azure – storlekar på virtuella datorer som passar dina behov

Skala automatiskt

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer är integrerade med Azure Insights Autoscale och ger äkta automatisk skalning. Virtuella datorer behöver inte företableras, så du använder endast de dataresurser ditt program behöver varje gång.

Skalningsuppsättningar för virtuell dator förenklar nätverk

Förenkla nätverk

Skalningsuppsättningar för virtuell dator integrerar med Azure-nätverksresurser såsom Azure-belastningsutjämnare och Application Gateway. Sprid enkelt ut dina arbetsbelastningar längs de virtuella datorerna i dina VM-skalningsuppsättningar och konfigurera NAT-regler (Network Address Translation) för att ansluta till specifika virtuella datainstanser för felsökning.

Stöd för arbetsbelastningar i hyperskala

Stöd för arbetsbelastningar i hyperskala

Skalningsuppsättningar för virtuella datorer är elastiska och utvecklade för att ge stöd åt dina skalbara arbetsbelastningar, inklusive tillståndslösa webbservergrupper, behållardirigering och kluster för mikrotjänster. Azure Container Service och Azure Service Fabric körs på skalningsuppsättningar för virtuell dator.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure-behållartjänst

Använd Docker-baserade verktyg för att distribuera och hantera behållare

Service Fabric

Skapa och använd skalbara distribuerade program som alltid är igång

Kom igång med skalningsuppsättningar för virtuell dator