Skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure

Automatisk skalning av virtuella datorer som hjälper dig att kostnadseffektivt förenkla distribution, hantering och tillgänglighet för dina program.

Skapa och hantera tusentals virtuella datorer i stor skala

Bygg storskaliga tjänster för arbetsbelastningar baserat på batchar, stordata och containrar på dina egna villkor med hjälp av skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure, som gör att du kan skapa och hantera en grupp med heterogena belastningsutjämnade virtuella datorer (VM). Öka eller minska antalet virtuella datorer automatiskt som svar på efterfrågan eller baserat på ett schema som du definierar. Hantera, konfigurera och uppdatera tusentals virtuella datorer centralt och ge högre tillgänglighet och säkerhet för dina program.

Create and deploy thousands of VMs in minutes with built-in load balancing and autoscaling based on centralized templates

Hantera och skala din VM-pool automatiskt baserat på anpassningsbara mått, och kontrollera och distribuera VM-uppdateringar konsekvent

Increase the availability of your stateful and stateless applications across availability zones and fault domains at a large scale

Choose VM images and consumption models that best fit your needs while gaining full control of individual VMs within a scale set

Förenkla hanteringen och styrningen av dina virtuella datorer

Automatisera skapande och distribution av virtuella datorer och utfärda automatiskt operativsystemuppdateringar för bättre kompatibilitet och säkerhet. Centralisera mallar för en konsekvent distribution av dina program. Öka fokuset på programmet och undvik ytterligare arbete med lagringskonfiguration eller nätverkshantering. Distribuera Virtual Machine Scale Sets med hjälp av Azure Resource Manager-mallar – med stöd för Windows- och Linux-plattformsbilder, samt anpassade bilder och förlängningar.

Läs mer om virtuella datorer i Azure

Öka motståndskraft för program

Öka drifttiden för program med hjälp av tillgänglighetszoner och skalningsuppsättningar för att automatiskt distribuera VM-instanser i en skalningsuppsättning i ett eller flera datacenter. Skalningsuppsättningar kör flera VM-instanser av ditt program. Om det uppstår problem i en av instanserna kommer dina kunder därför att få fortsatt tillgång till ditt program med minimala störningar. Skalningsuppsättningar för virtuell dator garanterar serviceavtal (SLA) på upp till 99,99 procent för dina virtuella datorer.

Kör affärskritiska program i Azure

Optimera kostnader med hjälp av unika funktioner

Optimize costs by minimizing the number of unnecessary VM instances that run your application when demand is low. Use your existing licenses to run Windows Server VMs on Azure with Azure Hybrid Benefit and combine Azure Reserved Virtual Machine Instances with Azure Hybrid Benefit to achieve additional savings. Run interruptible workloads with Azure Spot Virtual Machines on scale sets and realize up to 90 percent cost reduction versus pay-as-you-go rates.

Utforska virtuell datorer för oanvänd kapacitet

Get new ways to manage scale sets

Get full control of the individual VMs within your scale set and ensure high availability at scale with Virtual Machines Scale Sets flexible orchestration mode, now in preview. Change VM sizes without redeploying your scale set for increased operational agility. Mix Azure Spot Virtual Machines and pay-as-you-go VMs in the same scale set to optimize your costs. Manage VMs and VM scale sets using the same APIs. Accelerate your deployments by defining fault domains during the VM creation process.

Learn more about flexible orchestration mode

Leverera kompromisslös programprestanda i stor skala

Använd bara de beräkningsresurser som ditt program behöver utan att företablera dina virtuella datorer. Förbered inför framtiden genom att automatiskt skala din molninfrastruktur så att den uppfyller dina föränderliga prestandakrav. Skalningsuppsättningar är elastiska och utvecklade för att ge stöd åt dina utskalade arbetsbelastningar, däribland tillståndslösa webbklientdelar, containerorkestrering och kluster för mikrotjänster.

Azure Kubernetes Service (AKS) och Azure Service Fabric körs på VM-skalningsuppsättningar.

Bygg ett skalbart program med skalningsuppsättningar

Minska komplexiteten i nätverksadministrationen

Dra nytta av integreringen av skalningsuppsättningar för virtuell dator och Azure-nätverksresurser såsom Azure Load Balancer för att minska kostnaderna för hantering av molninfrastruktur. Sprid enkelt ut dina arbetsbelastningar bland de virtuella datorerna i dina skalningsuppsättningar och konfigurera NAT-regler (Network Address Translation) för att ansluta till specifika virtuella datainstanser för felsökning. Fokusera mer på det som är viktigt – ditt program – och mindre på infrastrukturen.

Läs mer om Azure-nätverk

Omfattande inbyggd säkerhet och efterlevnad skyddar dina program i stor skala.

  • Microsoft investerar över $1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Skapa skalbara program med skalningsuppsättningar för virtuella datorer

Utveckla dynamiskt skalbara program med skalningsuppsättningar för virtuella datorer. Hitta rätt storlek på din infrastruktur baserat på efterfrågan och optimera kostnaderna. Förenkla hanteringen och öka återhämtningsförmågan för verksamhetskritiska program i stor skala.

Watch the video

Skalningsuppsättningar för virtuell dator pricing

Skalningsuppsättningar för virtuell dator är för närvarande tillgängliga med alla storlekar för virtuella Windows- eller Linux-datorer i Azure. Du debiteras endast för de virtuella datorer du väljer samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten.

Everything you need to get started

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.

Learn how to use Skalningsuppsättningar för virtuell dator with 5-minute quickstart tutorials and documentation.

Enhance Skalningsuppsättningar för virtuell dator with additional features and products, like security and backup services.

Skalningsuppsättningar för virtuell dator i Azure updates, blogs, and announcements

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto