MLOps (Machine Learning Operations, maskininlärningsdrift)

Azure Machine Learning-funktioner som automatiserar och påskyndar livscykeln för maskininlärning

MLOps hjälper dig att leverera innovation snabbare

Med MLOps, eller DevOps för maskininlärning, kan datavetenskaps- och IT-team samarbeta och öka takten för utveckling och distribution av modeller via övervakning, verifiering och styrning av maskininlärningsmodeller.

Möjligheten att reproducera träning med avancerad spårning av datauppsättningar, kod, experiment och miljöer i ett omfattande modellregister.

Automatisk skalning, kraftfull hanterad beräkning, kodlös distribution och verktyg för enkel träning och distribution av modeller.

Effektiva arbetsflöden med funktioner för schemaläggning och hantering för att skapa och distribuera med kontinuerlig integrering/kontinuerlig distribution (CI/CD).

Avancerade funktioner för att uppfylla styrnings- och kontrollmål och främja transparens och rättvisa i modeller.

Utveckla dina kunskaper i maskininlärning med Azure

Lär dig mer om maskininlärning på Azure och delta i praktiska självstudier i den här 30 dagar långa utbildningsresan. I slutet av utbildningsresan kommer du att vara förberedd för att klara Azure Data Scientist Associate-certifieringen.

Ytterligare resurser

MLOps GitHub

Dokumentation om MLOps

Se MLOps i praktiken

Skapa ML-pipelines för att utforma, distribuera och hantera modellarbetsflöden

Skapa ML-pipelines för att utforma, distribuera och hantera modellarbetsflöden

Skapa ML-pipelines för att utforma, distribuera och hantera modellarbetsflöden

Distribuera snabbt med förtroende med hjälp av automatisk skalning, hanterade, distribuerade slutsatsdragningskluster

Distribuera snabbt med förtroende med hjälp av automatisk skalning, hanterade, distribuerade slutsatsdragningskluster

Distribuera snabbt med förtroende med hjälp av automatisk skalning, hanterade, distribuerade slutsatsdragningskluster

Integrera med Azure DevOps och GitHub Actions för att automatisera ML-arbetsflöden

Integrera med Azure DevOps och GitHub Actions för att automatisera ML-arbetsflöden

Integrera med Azure DevOps och GitHub Actions för att automatisera ML-arbetsflöden

Skapa bättre styrning och kostnadshantering i dina ML-projekt

Skapa bättre styrning och kostnadshantering i dina ML-projekt

Skapa bättre styrning och kostnadshantering i dina ML-projekt

Se hur kunderna levererar värde med MLOps

"Using the MLOps capabilities in Azure Machine Learning, we were able to increase productivity and enhance operations, going to production in a timely fashion and creating a repeatable process."

Vijaya Sekhar Chennupati, tillämpad dataforskning på Johnson Controls
Johnson Controls