Hoppa över navigering

Maskininlärning för dataforskare

Utforska maskininlärningsverktyg för dataforskare och maskininlärningstekniker och lär dig skapa maskininlärningslösningar i molnet på Azure.

Upptäck maskininlärning i Azure

Skapa och distribuera maskininlärningsmodeller för verksamhetskritiska processer på ett ansvarsfullt sätt och på dina villkor med Azures verktyg och tjänster.

Utveckla maskininlärningsmodeller på dina villkor

Skapa maskininlärningsmodeller med det programmeringsspråk, den miljö och de maskininlärningsramverk som du föredrar med hjälp av valfria verktyg och distribuera dina modeller till molnet, lokalt eller vid gränsen med Azure AI.

Skapa maskininlärningslösningar på ett ansvarsfullt sätt

Förstå maskininlärningsmodeller, skydda data med differentiell sekretess och konfidentiell databehandling samt kontrollera maskininlärningslivscykeln med spårningsloggar och datablad.

Distribuera maskininlärningsmodeller för verksamhetskritiska processer med tillförsikt

Distribuera och hantera skalbara, feltoleranta och reproducerbara maskininlärningslösningar.

Se hur andra dataforskare använder Azure Machine Learning

Se hur organisationer använder Azure för sina verksamhetskritiska arbetsbelastningar.

Humana

Se hur Humana levererar AI-aktiverade verksamhetskritiska sjukvårdsupplevelser.

AGL

Lär dig hur AGL implementerade MLOps med Azure Machine Learning.

UCLA

Upptäck hur UCLA är banbrytande när det gäller att använda AI för att hjälpa sina läkare.

Se hur organisationer skapar innovativa maskininlärningslösningar på sina egna villkor med Azure.

Avanade

Se hur Avanade använder Azure Machine Learning för få bättre medarbetarupplevelser.

Peace Parks Foundation

Se hur Peace Foundation skapar sofistikerade modeller som hjälper till att förhindra tjuvjakt på noshörningar.

Restaurangen Ebiya

Ta reda på hur en familjerestaurang med lönsamhetsproblem använde Azure för att utveckla ett AI-system som bidrog till en tiofaldig ökning av omsättningen.

Utveckla dina kunskaper i maskininlärning med Azure

Lär dig mer om maskininlärning på Azure och delta i praktiska självstudier i den här 30 dagar långa utbildningsresan. I slutet av utbildningsresan kommer du att vara förberedd för att klara Azure Data Scientist Associate-certifieringen.

Utforska maskininlärning via videor

Utforska hur du kan använda maskininlärningslösningar för att stödja verksamhetskritiska program.

Träna maskininlärningsmodeller i stor skala

Förstå hur du använder rätt beräkning på Azure för att skala träningsjobb.

Modelldistribution och -inferens

Lär dig mer om de olika distributionsalternativen och optimeringarna för storskalig modellinferens.

Så här fungerar MLOps

Lär dig mer om vikten av MLOps och de processer som är associerade med den.

Skydda dina maskininlärningsmiljöer

Se hur du använder Azure för att få åtkomst till säkerhet och styrning i företagsklass.

Maskininlärning i hybridmoln och flera moln

Se hur du etablerar maskininlärningsmiljöer för hybrider och flera moln.

Öppen och samverkande maskininlärning

Se hur Azure Machine Learning fungerar med tekniker med öppen källkod och integreras med andra Azure-tjänster.

Se hur du använder Azure Machine Learning-produkter och -tjänster för att skapa maskininlärningsmodeller på dina villkor.

Grunderna i maskininlärning i molnet

Få en introduktion till maskininlärning och utforska de viktigaste faserna i maskininlärningslivscykeln.

Maskininlärningsverktyg i Azure

Utforska maskininlärningsverktyg för dataforskare och se hur de fungerar i Azure.

Grunderna i djupinlärning med PyTorch

Se hur du kan använda PyTorch för att lösa ett enkelt bildklassificeringsproblem.

Maskininlärning i Apache Spark™

Lär dig använda Azure Databricks för maskininlärning.

Maskininlärning med lite kod i Azure

Få en snabb genomgång av automatiserad maskininlärning och designerfunktionerna i Azure Machine Learning.

Titta på AI-showen och lyssna på vad experterna har att säga, titta på demos och utforska sätt att använda AI-funktioner i dina program med Azures produkter, tjänster och verktyg.

Titta på kanalen

Förstå maskininlärningsprocessen och bädda in modeller i appar

Lär dig hur du operationaliserar dina maskininlärningsmodeller och utökar ditt dataforskningsteam med metodtips för MLOps.

Titta på videon

Kör maskininlärning var som helst

Kör maskininlärning lokalt eller i flera moln med hjälp av befintlig Kubernetes-infrastruktur.

Lär dig grunderna i PyTorch

Titta på en självstudie med PyTorch-utvecklaren och -förespråkaren Suraj Subramanian.

Skapa ansvarsfull AI med hjälp av verktyg för felanalys

Se hur du identifierar modellfel och diagnostiserar rotorsakerna.

Märka (tagga) ljud med hjälp av djupinlärning

Lär dig hur du använder ljud, konverterar dem till bilder och skapar en klassificeringsmodell för att märka låtarna enligt stämning.

Reproducerbar dataforskning med maskininlärning

Lär dig hur du organiserar ett reproducerbart arbetsflöde.

Titta på videon

MLOps med Azure Machine Learning

Påskynda processen för att skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller i stor skala.

Maskininlärningslösningar med säkerhet och skala i företagsklass

Lär dig hur du skapar säkra, skalbara och rättvisa maskininlärningslösningar med Azure Machine Learning.

Ansvarsfull AI med Azure Machine Learning

Utforska verktyg och metoder som hjälper dig att förstå, skydda och kontrollera dina maskininlärningsmodeller.

Lär dig mer i exempel på lösningsarkitekturer

Utforska olika scenarier för användning av Azure Machine Learning.

Maskininlärning

Kontrollera modellträningsprocessen med justerbara parametrar som kallas hyperparametrar. Utforska rekommenderade metoder för att justera hyperparametrarna för Python-modeller och se hur du automatiserar justering av hyperparametrar och kör experiment parallellt för att effektivt optimera hyperparametrar.

Djupinlärning

Se hur du utför distribuerad träning av djupmaskininlärningsmodeller mellan kluster av GPU-aktiverade virtuella datorer. Det här scenariot är för bildklassificering, men lösningen kan generaliseras till andra djupinlärningsscenarier, till exempel segmentering eller objektidentifiering.

MLOps

Lär dig att implementera kontinuerlig integrering (CI) och kontinuerlig leverans (CD) samt träna om pipelinen för ett AI-program med hjälp av Azure DevOps och Azure Machine Learning. Lösningen bygger på scikit-learn-datamängden för diabetes men kan enkelt anpassas för alla AI-scenarier och andra populära byggsystem.

Gränsdistribution

Se hur du använder Azure Stack Edge för att utöka snabb slutsatsdragning med maskininlärning från molnet till lokala scenarier eller gränsscenarier. Använd Azure Stack Edge-enheter för att dra nytta av Azure-funktioner såsom beräkning, lagring, nätverksanslutningar och maskinvaruaccelererad maskininlärning för valfri gränsenhet.

Batchbedömning

Lär dig hur du använder Azure Machine Learning för att tillämpa överföring av neural stil, en djupinlärningsteknik som skapar en befintlig bild med stilen från en annan bild till en video.

Realtidsbedömning

Utforska hur du distribuerar Python-modeller som webbtjänster för att göra förutsägelser i realtid med Azure Kubernetes Service (AKS). Maskininlärningsmodeller som distribueras i AKS är lämpliga för storskaliga produktionsdistributioner.

Uppdateringar om AI, bloggar och meddelanden

Kan vi hjälpa dig?