Hoppa över navigering

Öka effektiviteten och produktiviteten med Machine Learning Operations

Publicerad: 2019-12-05

Utforska sätt att nå en ny effektivitetsnivå med ditt maskininlärningsflöde. 

Läs detta faktablad för att lära dig att effektivisera och automatisera maskininlärningens livscykel från slutpunkt till slutpunkt och koppla den till befintliga DevOps-processer. Du får en snabb guide om hur du tillämpar DevOps-principer i din maskininlärningspipeline.
  • Lär dig grunderna. Förstå hur DevOps fungerar i maskininlärning.
  • Se hur det fungerar. Ta reda på hur Azure Machine Learning kan hjälpa dig i varje fas.
  • Kom igång. Välj bland olika resurser för att börja din resa med MLOps (Machine Learning Operations). 

Läs det nu och börja förändra ditt arbetssätt