Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är mellanprogram?

Mellanprogram (även kallat middleware) är ett program som ligger på nivån mellan operativsystemet och programmen som körs i det. Mellanprogrammet fungerar som ett dolt översättningslager som möjliggör kommunikation och datahantering mellan distribuerade program. Det handlar om att upprätta en anslutning mellan två program, att skapa ett slags ”rör” för att kunna skicka data och databaser mellan parterna. Tack vare mellanprogrammen kan användarna skicka förfrågningar, till exempel genom att skicka in formulär från en webbläsare eller låta webbservern returnera dynamiska webbsidor utifrån en användarprofil.

Bland de vanligaste exemplen finns mellanprogram för databaser, mellanprogram för programservrar, meddelandeorienterade mellanprogram, mellanprogram för webben samt transaktionsövervakning. Varje enskilt program tillhandahåller meddelandetjänster som gör det möjligt för olika program att kommunicera via ramverk för meddelandetjänster såsom Simple Object Access Protocol (SOAP), webbtjänster, Representational State Transfer (REST) och JavaScript Object Notation (JSON). Alla mellanprogram tillhandahåller meddelandefunktioner. Vilken typ av program ett företag väljer beror på vilken tjänst som används och vilken typ av information som överförs. Tjänsterna kan omfatta säkerhetsautentisering, transaktionshantering, meddelandeköer, programservrar, webbservrar och kataloger. Mellanprogrammet kan också användas till distribuerad databehandling med åtgärder som utförs i realtid istället för att data ska skickas fram och tillbaka.

Relaterade produkter och tjänster

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera containrar på Windows eller Linux.

Redo att sätta igång?

Registrera dig och få 200 USD i Azure-kredit.
Du får full behörighet att utforska vilken tjänst du vill.